Đề Xuất 1/2023 # Đạo Mẫu Việt Nam – Nguyên Tắc Chung Trong Hầu Đồng # Top 2 Like | Saigonhkphone.com

Đề Xuất 1/2023 # Đạo Mẫu Việt Nam – Nguyên Tắc Chung Trong Hầu Đồng # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đạo Mẫu Việt Nam – Nguyên Tắc Chung Trong Hầu Đồng mới nhất trên website Saigonhkphone.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Ba giá Mẫu Tuyệt đối không được mở khăn. Không có khăn phủ diện màu vàng. Không mặc áo Mẫu, nếu mặc thì phải có áo bản mệnh ở trong. Giá Mẫu đệ nhất, đệ nhị lễ hương sống; giá Mẫu đệ tam lễ hương chín. 2. Phật, vua cha Ngọc Hoàng, Mẫu Địa, Mẫu Cửu, công đồng thánh Mẫu Trong hầu đồng không có hầu Phật, vua cha Ngọc Hoàng và công đồng thánh Mẫu. 3. Áo bản mệnh và khăn phủ diện Là cái gốc, cơ bản cao nhất trong hầu đồng, vì vậy bắt buộc phải có. Hiện nay có một số đối tượng mặc áo Mẫu để hầu Mẫu còn áo bản mệnh được cúng lễ khai chứng đàng hoàng thì vứt đi đâu, áo Mẫu ai “chứng” mà hầu. Một số kẻ còn ngông cuồng hơn, khác người hơn là dùng khăn phủ diện màu vàng. Tôi không hiểu, khăn vàng này chắc là bóng Phật về chứng để hầu Mẫu vì Mẫu là bồ tát, trong khi đó Phật lại không ngự đồng thì về “chứng” ở đâu. Đối với đạo Mẫu phải được đạo trưởng pháp sư dẫn thỉnh, thay quyền Phật thánh loan giá chứng lễ. 4. Hầu nhà Trần Hầu Đức ông đệ tam mới lên đai thượng. Cô Đại Hoàng ngự áo vàng. Nhà Trần không ngồi ghế, trừ khi bắt tà để tra xét tà ma. Hành động ngồi ghế là bất kính với 3 giá Mẫu. 5. Các quan Khi các quan về phải đi mạng chéo, thắt khăn chữ “phúc” hoặc lên nét. Không được đi hia đội mũ, đó là đóng kịch diễn tuồng. Quan đệ nhất thuộc dòng di tu nên khi ngự đồng, khai quang làm lễ, không ngự vui hiến tửu. Quan đệ tứ dòng khâm sai cũng vậy. Khi có quan thày hầu chứng 2 giá quan trên rồi thì đệ tử không được hầu nữa. Khi khai quang bắt buộc phải dùng khăn tấu hương. Giá các quan Ông hoàng, Cậu phải lễ 4 lần, mỗi lễ lễ 3 vái ở giữa, 2 vái 2 bên, 1 vái tất cả. Các giá trên lễ phải dùng khăn tấu hương và hương. Mỗi lần lễ là biểu hiện dâng hương về mỗi phủ một lần. Khi tiến lùi để lễ thì lùi 2 tiến 3. Mặt ngửng lên nhìn công đồng nhưng khi quỳ lễ phải cúi mặt nhắm mắt. Bốn lần lễ không được bỏ hương; nếu chỉ lễ một lần phủ đệ nhất, ba phủ còn lại dùng khăn tầu hương thì khác nào có bát mà không có gạo, có cốc mà không có nước, đó là hành động bất kính. Trừ những vị đồng cựu không đứng lên được thì phải tiến hương lên công đồng, sau đó dùng tay chống gối đứng lên – “ốm tha già thải” , đó là được miễn giảm chứ không phải lệ như thế. Cúng tế trong hầu bóng khác hành tế trong lễ hội. Cúng tế trong hầu bóng, lùi 2 bước tiến 3 bước dứt khoát, rõ ràng nhưng hơi nhanh biểu hiện sự làm việc tâu đồi tiến cúng, là bóng quan về làm việc. Hành tế trong lễ hội biểu hiện sự đồng tiến và là quan viên chứ không phải bóng quan, vì vậy đi theo nhịp trống, có chủ tế, tiến hương tiến hoa riêng biệt. Đó là người trần cúng tiến lễ nghi. Giá các quan gấp khăn tấu hương và châm hương để khai quang chứ không dùng khăn tay hay khăn mặt (khăn tay, khăn mặt chỉ để lau chùi mà không thể để thay thế khăn tấu hương). Quan tuần tiễn đàn phải rải gạo muối Múa kiếm múa đao không được chỉ vào công đồng, không được cứa cổ mình. 6. Tất cả các hành động lễ ngự, làm việc, khăn áo đều phải xin phép và chứng hương Chứng người, chứng ngựa, chứng voi, chứng tam đầu đều phải phủ khăn tấu hương lên đầu sau đó khai quang lễ 5 lễ, vỗ vào hông voi, ngựa 3 lần. Các quan, Ông hoàng, Cậu ngồi xếp vòng tròn hoặc vắt chân chữ ngũ, đeo 2 mạng chéo, nét buộc chữ phúc hoặc khăn mỏ rìu. Các giá Chầu bà và Cô đều phải quỳ hành lễ, khai quang bằng quạt và hương chín. Một số giá như giá cô Cả, cô Bơ về hiến hương không múa cờ thần cờ hội (cờ thần thì để treo, cờ hội chỉ có diễn viên hề trên sân khấu mới múa chứ trong hầu bóng chỉ đi ngọn cờ hồng bằng khăn phủ diện). Đầu xuân thì không đi cờ kiếm, đi ngọn cờ hồng, chỉ dùng cờ lệnh kiếm lệnh khi khai đền lập phủ. Đầu xuân cũng kiêng mặc đồ trắng kể cả giá bản đền là thoải đều phải mặc áo đỏ khăn đỏ thể hiện ngày vui đầu năm phù hợp với phong tục truyền thống Việt Nam. Hiện nay do sự không hiểu biết và bảo thủ, các vị đồng bóng cứ khăng khăng cho mình là đúng nên đã đảo lộn hết trật tự khuôn phép. Chỉ có 5 vị quan trên công đồng nên không có thêm vị quan nào khác ??? vị quan bản đền bản cảnh. Không có cái gọi là Lục phủ tôn ông trong đồng bóng. Không có cái gọi là Mẫu lâm cung trong đồng bóng. 7. Các giá Chầu và các giá Cô Các điệu múa giá Chầu giá Cô phải nhẹ nhàng phải nhẹ nhàng. Các Chầu phải lên khăn củ ấu, chữ nhân, nón buồm. Các Cô lên khăn hoa, khăn vành dây, nét. Cô Bơ có thể lên nét 3 màu. Giá các Chầu các Cô về khai quang đứng quát hiến quạt hiến hương chứ không nghiêng ngả không múa. Giá chầu bà Đệ nhị và chầu Lục về chỉ rải lộc cho bản đền chứ không đi chợ. Giá chầu Năm chầu Bé rải lộc, đi chợ. Giá chầu Mười cưỡi ngựa đeo cờ kiếm, không đi giày. Đầu xuân giá chầu Đệ nhị về rải lộc rải hoa. Vào hè giá tiên cô về giải dịch (tiền và hoa quả). Các thứ đó không ăn được phải thả sông hoặc ngã ba đường. Thường thường về giải dịch là giá cô Đôi hoặc cô Sáu. Bất kể khi hiến tửu, thuốc hay nước đều phải dùng khăn hoặc quạt che miệng. Không rải tiền xuống đất để chèo đò. Đó là rải tiền cho người chết chứ thánh không cần. Giá cô Bơ cài tiền đò bên hông và cài 1 nén hương sống bên tai. Hầu các giá đều không được quay đáy vào công đồng, không được xỉa xói vào công đồng. Hầu đồng giá thứ nhất phải tung khăn, tẩy khẩu, phải đội bát nhang trước mới được mở phủ, nếu ốm phải cúng tam phủ thục mệnh trước mới mở phủ. Nơi đội bát nhang là chốn tổ, nơi thờ đó là quan trọng nhất. Nơi mở phủ là mượn cảnh để mở, là thứ hai. Các cụ gọi là “một chốn đôi nơi”. Muốn mở phủ phải có thày khai đàn mở phủ. Mở phủ phải dùng kiếm để mở. Nếu không có căn kim chi thì quan Đệ nhị và Đệ tam về mở phủ, gọi là mở chéo. Còn căn kim chi đôi nước thì cả bốn quan đều dùng kiếm. quan Đệ nhất và Đệ tứ không múa kiếm mà chỉ làm lễ kiếm lệnh để khai phủ thôi. Phủ tượng trưng cho giếng nước của từng phủ “trồng cây, đắp nấm, đào giếng, gieo mầm”. Vì vậy phải dùng kiếm để khai phủ chứ không dùng gáo, làm sao đào giếng bằng gáo được. Người ta gọi là khai phủ chứ không phải gọi theo ngôn từ bịa đặt là động phủ, chọc phủ (không hiểu họ động cái gì, chọc cái gì??). Hầu đồng phải có sớ hầu, nếu “một chốn đôi nơi” thì phải có sớ bay về các nơi mở phủ, đội bát nhang, nhưng trước đó phải có lễ đến trình báo, sau khi hầu xong 3 ngày mới được lễ tạ. Nếu ở xa thì lễ tạ ngay nhưng khi về chốn tổ vẫn phải lễ tạ bái vọng. Trước khi hầu đồng phải xin phép thánh, chủ nhang, đạo trưởng, cung văn, pháp sư và bách gia trăm họ. hầu xong phải vái tạ Phật thánh và có lời cảm ơn bách gia. Khi định hầu thánh phải đến xin phép thày, mua lễ lễ thánh xin ngày. Khi mời quan thày, chủ nhang, đồng đền, pháp sư đều phải có lễ đến lễ thánh sau đó mới mời thày, mời đồng. Lộc đưa các vị đó và những vị đồng cựu (24 năm đổ ra mới được gọi là đồng cựu nếu không có điện thờ) phải được đưa bằng đĩa. Hầu đồng không nên trùm khăn buồm quá dài. Đó là khăn phủ tượng chứ không phải khăn hầu. Giá các ông Hoàng đi hèo đi thơ. Giá ông Chín không đeo kích cầm batoong trông như thày bói mù dở mà ông là người nho sĩ tu Phật. Không bao giờ người ta đi dép, đi guốc mộc trên sập hầu cả. Hầu đồng phải nghiêm trang thành kính nhất tâm, vui vẻ hoan hỉ, không xúi bẩy nhau làm những điều không hiểu biết. không nói xấu, lừa đảo nhau, không dựa vào đồng bóng làm những điều bất nhân bất nghĩa, không nên so bì ghen tị, hồ nghi, đồi hỏi, tranh giành nhau về lộc. Những kẻ lợi dụng đồng bóng là lừa đảo, ác ma. Sự đua đòi, ghen ghét, thù hận chỉ đem lại khổ đau cho bản thân. ST

Nguyên Tắc Vàng Trong Thiết Kế Phong Thủy Phòng Ngủ Chung Cư

1.Vị trí phòng ngủ trong căn hộ

Nguyên tắc vàng đầu tiên trong thiết kế phong thủy phòng ngủ chung cư là vị trí của chính phòng ngủ.

Để có được những giấc ngủ ngon và sâu giấc hơn, giúp bạn nhanh chóng phục hồi lại sức khỏe , tái tạo lại bộ não sau một ngày làm việc mệt mỏi thì phòng ngủ của bạn cần được bố trí ở nơi xa cửa ra vào của căn hộ.

Làm như vậy, về mặt tâm lý bạn sẽ cảm thấy an tâm và an toàn hơn trong giấc ngủ; còn trên thực tế thì việc sắp đặt này sẽ giúp cho bạn tránh được nơi ồn ào nhất, đông lượt qua lại nhất trong nhà.

Và nói về phong thủy thì không thể không chọn hướng phòng ngủ được, bạn nên chọn hướng phòng ngủ sao cho hợp với tuổi của mình nha.

– Bạn nên kê giường sao cho có được cảm giác thoải mái khi lên – xuống giường, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi, đem đến cảm giác thanh bình nhất có thể.

– Kê giường thì nên kê dựa vào tường, để tầm nhìn sao cho có thể bao quát cả gian phòng đem đến cảm giác an toàn khi nằm trên giường. Nhưng tuyệt đối không nên đặt đối diện cửa chính hay cửa sổ để tránh bị giật mình, xáo động từ bên ngoài khi có người di chuyển hay ra – vào.

– Tránh để giường đối diện với nhà vệ sinh. Vì nhà vệ sinh được coi là nơi ô uế, tích tụ nhiều vi khuẩn và là nguồn gốc của dịch bệnh; nếu để đối diện với nhà vệ sinh sẽ khiến cho người trong phòng dễ ảnh hưởng tới sức khỏe.

– Giường không được đặt đối diện với gương. Vì khi con người đang ngủ, khí suy yếu, sức phản xạ của gương lại cực lớn, phản xạ tới năng lượng của cơ thể. Đặc biệt là đối với phụ nữ trẻ, dễ bị mắc bệnh, ảnh hưởng lớn đến khả năng nhận thức nếu như bạn đặt đối diện với gương.

– Bên cạnh đó, bên trong phòng ngủ có một góc phòng đối diện với cửa chính, hai góc phòng còn lại gọi là “góc tụ khí”, nghĩa là nơi đó sẽ là nơi năng lượng tích tụ ôn hòa nhất. Nếu đặt vào một trong 2 góc này sẽ dễ dàng có những giấc ngủ ngon và sâu hơn.

– Nên để chừa những khoảng trống thoáng đãng bình yên, như thế bạn có thể thư giãn và chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn; không nên bày biện quá nhiều thứ xung quanh giường và ngay tầm nhìn chính diện.

– Tránh đặt đầu giường cách xa tường hay ngay dưới cửa sổ. Vì theo phong thủy, việc đặt đầu giường gần cửa sổ sẽ khiến khí lực của con người thoát ra ngoài, giấc ngủ không được sâu.

– Dưới giường ngủ nhất định phải luôn có khoảng trống, chân giường ít nhất cao khoảng 10 cm hoặc bạn không nên để kín đồ. Tại sao? Tại vì khi chúng ta ngủ, năng lượng được sản sinh tuần hoàn xung quanh cơ thể và nếu gầm giường bị bịt kín, chúng sẽ ngăn cản những năng lượng đó.

– Cuối cùng là các bạn nên chú tâm vào việc lựa chọn những chất liệu chăn ga, gối ngủ cho phòng ngủ sao cho tốt và bạn cảm thấy thoải mái nhất với bạn để tạo cảm giác thoải mái cho bạn khi ngủ.

Thị giác là thứ quyết định rất lớn tới cảm giác, tâm tình và tính cách của con người khi tiếp xúc lâu. Vì vậy, khi thiết kế phòng ngủ bạn nên ưu tiên lựa chọn những tone màu nhẹ nhàng, êm ái để tạo cảm giác thoải mái, thư giãn khi bước vào phòng. Bạn cũng có thể tham khảo và áp dụng vào thiết kế phòng ngủ qua bảng màu trung tính như: vàng nhạt, xanh nhạt, xám nhẹ, hồng phấn hay trắng ngà.

Nhiều chuyên gia phong thủy lại cho rằng, nếu màu sắc của căn phòng được kết hợp đúng với hướng phong thủy thì hiệu quả sẽ càng cao.

Một vài lưu ý về sự kết hợp giữa màu sắc và hướng phòng ngủ như sau:

– Nếu phòng ngủ của căn hộ trong chung cư quay về hướng Đông và Đông Nam thì sẽ phù hợp với màu: xanh lục, xanh lam hay là màu đen.

– Nếu ở hướng Nam có thể dùng màu: tím, vàng hoặc đen.

– Nếu ở hướng Tây thì nên trang trí màu: hồng nhạt, màu kem hoặc màu trắng.

– Hướng Bắc thì nên sử dụng các màu: đỏ, vàng, màu kem.

– Ở hướng Tây Bắc sẽ phù hợp với các màu: xám, đỏ, vàng.

– Hướng Đông Bắc hợp với màu: vàng nhạt, vàng cam, nâu.

– Đối với hướng Tây Nam thì nên dùng màu: đỏ nhạt, nâu.

Nếu ở trên có những màu nóng hợp với hướng phong thủy thì không nhất thiết bạn phải sử dụng tông màu nóng đấy làm chủ đạo, có thể mua những vật trang trí hay ga giường màu đấy để tránh gây cảm giác oi bức, đặc biệt là những nơi có thời tiết nóng bức như trong miền Nam Việt Nam ta.

Ánh sáng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên những xúc cảm và những cảm giác thoải mái của con người. Nếu phòng ngủ của bạn có thể hứng trọn ánh sáng vào ban ngày thì đây chính là một cảm giác tuyệt vời khi được hòa quyện vào thiên nhiên một cách trọn vẹn, đầy đủ; điều đó sẽ giúp tinh thần mỗi sớm của bạn thêm tràn trề năng lượng hơn. Ban đêm nếu có thể được bao bọc bởi bóng đêm, có thể nhìn thấy vô vàn vì sao trên bầu trời đêm; bên cạnh đó ở trong phòng cũng có những ánh đèn vàng êm dịu sẽ tạo nên sự ấm cúng, thanh bình hiếm thấy.

Các loại đèn điều chỉnh được độ sáng cũng rất thuận tiện trong sinh hoạt và biết chiều theo cảm xúc mỗi lúc, mỗi ngày một khác nhau của bạn. Nhưng cũng nên chọn công suất tương thích với diện tích phòng để tránh cảm giác chói gắt hoặc tối mờ gây khó chịu khi nhìn.

Nếu phòng ngủ của bạn gần như thoáng đến trên 70% thì để tránh ánh nắng quá gay gắt vào thời điểm nóng trong ngày – giữa trưa, thì bạn nên chọn loại rèm chắn nắng – nóng tốt và nhiều tầng, nhiều lớp một chút.

5. Hạn chế sử dụng các thiết bị có thể phát xạ – từ

Những thiết bị như: laptop, điện thoại,…nếu bạn xem trước khi đi ngủ thì khiến bạn khó đi vào giấc ngủ vì chúng có những chất phóng xạ ở mức độ nhỏ khiến cho chúng ta khó đi vào giấc ngủ hơn. Những thiết bị này còn có phát ra những sóng điện từ làm cho việc ngủ để tái tạo của bạn sau một ngày làm việc trở nên khó khăn hơn.

Những thiết bị như điện thoại, máy tính bảng,… nếu có đặt trong phòng ngủ thì nên tắt nguồn khi bạn đi ngủ để có thể đảm bảo được một giấc ngủ ngon. Hoặc nếu có để ở trong phòng thì nên tắt đi vào buổi tối trước khi đi ngủ và sử dụng rèm để che lại.

Việc đặt cây cảnh hợp phong thủy, hợp với tuổi của bạn ở trong phòng ngủ vừa có tác dụng đem đến những lợi ích không nhỏ cho bạn trong làm việc, trong cuộc sống,…Bên cạnh đó, việc đặt cây cảnh trong phòng ngủ còn có tác dụng không nhỏ trong việc hỗ trợ giấc ngủ bạn thêm sâu, không khí phòng ngủ thêm thoáng đãng và có thể kéo dài tuổi thọ, sự yêu đời của bạn khi lúc nào cũng có cây xanh quanh mình.

Có một số loại cây thích hợp đặt trong phòng ngủ như: cây nha đam, cây hoa nhài, cây lan ý, cây lưỡi hổ, cây dương xỉ,…Tùy vào tuổi và mệnh để chọn sao cho thích hợp với bản thân mình nha. Tuy nhiên, bạn không nên đặt quá quá nhiều cây cảnh để tránh trường hợp thiếu khí oxy khi ngủ.

Một biện pháp hay khác, thay cho việc để những cây cảnh trong phòng ngủ đó là bạn có thể thường xuyên cắm những bình hoa tươi để có được cảm giác tươi mới, sinh động và tràn đầy màu sắc hơn cho không gian riêng của mình.

8 Nguyên Tắc Phong Thủy Để Chọn Căn Hộ Chung Cư

Căn hộ chung cư là nhà ở phổ biến thời hiện đại. Cũng như nhà ở truyền thống, theo thuật phong thủy, việc lựa chọn chung cư cũng có những quy tắc cần thiết.

Chung cư nên có khu đất trống phía trước mặt làm minh đường.

Chung cư được xem là giải pháp hữu hiệu trong thời buổi “đất chật người đông” tuy nhiên làm sao lựa chọn một căn hộ hài hòa được giữa cả túi tiền của mình với những tiêu chí lý tưởng là một điều không dễ. Sách Phong thủy cho người mua nhà đưa ra một vài tiêu chí quan trọng cần lưu ý cho bạn trong quá trình lựa chọn.

1. Chung cư phải có tầm nhìn tốt

Chung cư như một ngôi nhà lớn có nhiều phòng, nhiều tầng. Ngôi nhà ấy cần có được các thuận lợi về phong thủy như hướng tốt, đón gió mát, tránh nắng gắt, có khoảng lùi tương xứng với đường giao thông để giảm xung sát bên ngoài xâm nhập vào không gian căn hộ.

2. Chung cư phải có minh đường rộng rãi

Minh đường là bộ phận quan trọng trong phong thủy. Một khu đất không có minh đường dù có nhiều đặc điểm đẹp thì cũng kém tốt. Đối với các tòa chung cư, minh đường được tính là những khu vực trống ở trước mặt.

Đó có thể là các khu vực cây xanh, công viên nhỏ và lý tưởng nhất là hồ nước làm chỗ vui chơi, nghỉ ngơi cho cư dân, đồng thời là khoảng lùi, tạo tầm nhìn tốt cho người bên ngoài khi tiếp cận. Đây là một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn chung cư làm nơi sinh sống.

3. Chọn hướng mặt quay về Nam hay Đông Nam

Nên chọn căn hộ chung cư theo hướng Nam hoặc Đông Nam.

Hướng của một tòa chung cư là hướng thẳng góc với mặt cửa ra vào chính của chung cư chứ không phải hướng cửa các căn hộ. Ở nước ta, một chung cư đẹp thường có mặt dài quay về hướng Nam hoặc Đông Nam sẽ đón được gió mát và ánh sáng ổn định. Các cạnh ngắn quay về hướng xấu sẽ giúp cho các căn hộ bên trong giảm thiểu được ảnh hưởng của nắng gió tây và gió nóng.

4. Tránh ban công cửa sổ quay về hướng Tây

Đối với những chung cư bị phơi mặt dài ra hướng Đông, Tây, sẽ có hàng loạt ban công và cửa sổ căn hộ bị nắng chiếu gay gắt bất lợi cho người ở. Vì vậy khi chọn căn hộ chung cư điều lưu ý đầu tiên là hướng ban công và cửa sổ có bị nắng chiếu hay không và giải pháp che năng như thế nào?

Khi các dãy chung cư nằm kề nhau cần chú ý đến độ lệch của các khối nhà để không cản gió và che khuất tầm nhìn. Căn hộ tốt là căn hộ có cửa sổ các phòng quay mặt ra hướng tốt, có những điều kiện môi sinh hợp với gia chủ. Những chung cư cũ dùng kiểu hành lang giữa kéo dài thường rất hay bị tối tăm và gió lùa. Chú ý cửa sổ của các căn hộ không nên nhìn vào cửa sổ căn hộ khác mà nên chọn cửa sổ nhìn được ra cảnh quan bên ngoài.

5. Không chọn căn hộ có phòng ngủ bị nắng chiếu gay gắt

Nếu phòng ngủ có cửa sổ trổ về hướng nắng chói chang chắc chắn bất lợi cho gia chủ. Nên dùng hệ cửa chớp nghiêng hoặc màn sáo để cản quang (không nên lắp kính màu đậm, bít bùng sẽ tạo nên hiệu ứng tích nhiệt).

Đối với các căn hộ ở trên cao, nhiều mặt thoáng nắng chói và gió mạnh, giải pháp dùng rèm, nan chớp hoặc bình phong là tốt nhất cho cửa. Dùng những khung cửa không có cánh hoặc sắp xếp đồ vật tạo nên các lối dẫn khí cũng là một giải pháp tốt trong điều kiện căn hộ diện tích nhỏ.

6. Kị từ hành lang nhìn thẳng vào căn hộ

Rất ít chung cư có bố trí Huyền quan, vì vậy từ bên ngoài hành lang vào tòa nhà, thẳng với cửa vào căn hộ, có thể nhìn thấy toàn bộ gian phòng khách, thậm chí cả bếp và phòng ngủ bên trong. Theo phong thủy, điều này tối kị vì nó dễ gây nên sự hao tán về tài lộc và bất an cho gia chủ.

7. Tránh những góc nhọn các công trình chĩa vào căn hộ

Nếu căn hộ có cửa sổ hoặc ban công bị góc nhọn của một công trình nào đó xung quanh chĩa thẳng vào thì đây là một điều xấu. Theo quan niệm phong thủy, những góc nhọn đó sẽ tạo ra xung sát gây tác hại lên sức khỏe và tài vận của gia chủ sống trong căn hộ.

8. Xem xét sự sắp xếp bên trong căn hộ

Do diện tích thường bị hạn chế mà hầu như nhà nào cũng cần ít nhất 2 phòng ngủ riêng biệt, nên các phòng ngủ bị chia nhỏ, cửa vào phòng thường được bố trí rất gần nhau hoặc đối diện nhau. Trong các phòng ngủ, nhà vệ sinh thường được thiết kế khép kín trong phòng và cửa nhà vệ sinh thường đối diện ngay với giường ngủ.

Theo thuật phong thủy, các cửa xung chiếu hoặc liền kề gây nên sự hỗn loạn về khí, chủ về sự bất an hoặc những thị phi rắc rối. Cửa nhà vệ sinh chiếu vào giường ngủ gây nên những tổn hại về sức khỏe.

Nhà vệ sinh là nơi thủy khí, uế khí tích tụ lại, có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, chịu ảnh hưởng mạnh nhất là những người mệnh Hỏa vì Thủy khắc Hỏa.

5 Nguyên Tắc Vàng Bố Trí Phong Thủy Phòng Ngủ Chung Cư

Phòng ngủ là một không gian vô cùng quan trọng trong mỗi một căn hộ. Đây chính là nơi mà các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sau những giờ làm việc, học tập mệt nhọc. Chính vì thế mà khi thiết kế phòng ngủ cần phải chú ý đến các yếu tố phong thủy để giúp các thành viên trong gia đình có những phút giây nghỉ ngơi thật thoải mái. Bởi vậy không nên bỏ qua 5 nguyên tắc vàng trong phong thủy phòng ngủ chung cưsau đây.

Phong thủy phòng ngủ chung cư chính là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư. Một phòng ngủ có phong thủy tốt chắc chắn sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình có được một giấc ngủ thoải mái, và những phút giây nghỉ ngơi thật thư thái. Bởi vậy khi thiết kế phòng ngủ không nên bỏ qua những nguyên tắc quan trọng sau đây.

Có nhiều quan niệm cho rằng làm như thế chỉ để an tâm về mặt tâm lý. Như thế bạn sẽ cảm thấy an tâm và an toàn hơn trong giấc ngủ, nhờ đó ngủ sâu hơn, dẫn đến thoải mái hơn. Đồng thời theo phong thủy thì giường ngủ cũng nên đặt ở một vị trí cách xa cửa ra vào của phòng ngủ để khi nằm trên giường thì bạn vẫn có thể quan sát được toàn bộ gian phòng và ở phía cửa.

Màu sắc là một yếu tố vô cùng quan trọng khi trang trí phòng ngủ. Việc lựa chọn màu sắc hợp lý không những mang ý nghĩa lớn về mặt phong thủy mà nó còn góp phần ảnh hưởng không nhỏ đến thị giác, đến giấc ngủ và đến giá trị thẩm mỹ của căn phòng. Bởi vậy khi thiết kế phòng ngủ bạn cần phải đặc biệt chú ý tới việc lựa chọn màu sắc sao cho phù hợp.

Khi lựa chọn màu sắc cho phòng ngủ cần lưu ý một vài vấn đề sau đây:

– Nếu phòng ngủ của bạn ở hướng Đông hoặc Đông Nam thì nên lựa chọn sơn màu xanh lá cây, xanh lam hoặc màu đen.

– Nếu phòng ngủ của bạn ở hướng Nam thì nên lựa chọn các màu tím, vàng, đen để trang trí cho căn phòng của bạn.

– Nếu phòng ngủ của bạn có hướng bắc thì các màu đỏ, vàng và màu kem là những màu phù hợp nhất.

– Nếu phòng ngủ hướng tây thì nên lựa chọn các màu xám, đỏ, vàng để trang trí cho phòng ngủ của mình.

– Nếu phòng ngủ của bạn hướng Đông Bắc thì các màu vàng nhạt, vàng cam, nâu là những màu mà bạn không nên bỏ qua.

– Nếu phòng ngủ của bạn hướng tây nam thì nên sử dụng các màu đỏ nhạt. màu nâu để trang trí cho phòng ngủ của mình

Khi lựa chọn giường ngủ thì tốt nhất không nên lựa chọn những chiếc giường có kích thước quá cao, nhưng cũng không nên quá thấp cũng không nên quá nhỏ hoặc là quá lớn. Nên lựa chọn những chiếc giường được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên. Không nên lựa chọn những chiếc giường được làm từ kim loại hoặc được làm từ những chất liệu mang nhiều âm khí, vì như thế sẽ không tốt cho phong thủy phòng ngủ và cả cho người sử dụng.

Nên lựa chọn những chiếc giường ngủ có phần thành đầu giường chắc chắn. Nếu không thì hãy kê tựa vào thành tường. Đồng thời không nên đặt giường ngủ ở giữa phòng ngủ vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến tình cảm của vợ chồng.

Đa số trong các phòng ngủ mọi người thường trang trí một chiếc gương, đặc biệt là ở những căn phòng của nữ giới. Tuy nhiên gương lại chính là thứ làm ảnh hưởng không hề nhỏ đến giấc ngủ của bạn. Chính vì thế để có một giấc ngủ tốt thì không nên treo gương ở vị trí đối diện với giường ngủ, cũng không nên treo gương ở đầu giường. Vì như thế sẽ khiến cho bạn có cảm giác bất an khi ngủ, giấc ngủ cũng không được sâu. Bởi vậy cách tốt nhất là bạn nên dùng một tấm vải để phủ lên gương trước khi đi ngủ hoặc tốt nhất là nên sử dụng những chiếc tủ có gương ở bên trong cánh, và khi cần sử dụng thì mới mở cánh ra.

Hơn nữa trong phòng ngủ cũng không nên bố trí các thiết bị điện tử, bởi sóng phát ra từ các thiết bị này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bạn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đạo Mẫu Việt Nam – Nguyên Tắc Chung Trong Hầu Đồng trên website Saigonhkphone.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!