Đề Xuất 1/2023 # Giá Vàng Hôm Nay Minh Châu # Top 5 Like | Saigonhkphone.com

Đề Xuất 1/2023 # Giá Vàng Hôm Nay Minh Châu # Top 5 Like

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Vàng Hôm Nay Minh Châu mới nhất trên website Saigonhkphone.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Vàng Hôm Nay Minh Châu để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng giá trang sức vàng

Nhẫn vàng

Nhẫn Vàng 18K PNJ 0000C060035
4.878.600  đ
5.190.000  đ (-6%)
34 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000015
10.062.900  đ
11.181.000  đ (-10%)
10 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMX000016
11.727.450  đ
13.797.000  đ (-15%)
9 đã bán
Nhẫn nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060288
72.476.950  đ
85.267.000  đ (-15%)
41 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000228
6.071.550  đ
7.143.000  đ (-15%)
Nhẫn Vàng Ý 18K PNJ 0000C000453
4.759.220  đ
5.063.000  đ (-6%)
44 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060290
75.763.050  đ
89.133.000  đ (-15%)
36 đã bán
Nhẫn nam Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW060014
19.168.480  đ
20.392.000  đ (-6%)
78 đã bán
Nhẫn Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW060236
2.517.320  đ
2.678.000  đ (-6%)
248 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000968
41.934.750  đ
49.335.000  đ (-15%)
13 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002220
6.326.550  đ
7.443.000  đ (-15%)
163 đã bán
Vỏ nhẫn Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000948
67.642.400  đ
71.960.000  đ (-6%)
9 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005720
9.465.300  đ
10.517.000  đ (-10%)
64 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002217
3.986.500  đ
4.690.000  đ (-15%)
51 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005707
70.028.100  đ
82.386.000  đ (-15%)
2 đã bán
Nhẫn nam Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000283
19.737.000  đ
23.220.000  đ (-15%)
12 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060772
3.992.000  đ
4.990.000  đ (-20%)
14 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060776
3.032.000  đ
3.790.000  đ (-20%)
23 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060046
72.947.000  đ
85.820.000  đ (-15%)
22 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính Ngọc trai Tahiti + Southsea PNJ PTMXC000001
34.188.700  đ
40.222.000  đ (-15%)
Nhẫn nam Vàng 18K PNJ 0000Y001657
18.010.840  đ
19.577.000  đ (-8%)
207 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính Ngọc trai Southsea - Tahiti PNJ PSMXC000007
26.016.800  đ
30.608.000  đ (-15%)
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002110
6.023.100  đ
7.086.000  đ (-15%)
120 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001955
5.907.200  đ
7.384.000  đ (-20%)
223 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000589
6.959.800  đ
8.188.000  đ (-15%)
98 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000096
35.007.250  đ
41.185.000  đ (-15%)
27 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc Trai Akoya PNJ PAMXW000009
6.610.400  đ
8.263.000  đ (-20%)
31 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001996
6.316.350  đ
7.431.000  đ (-15%)
65 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000752
85.940.100  đ
95.489.000  đ (-10%)
28 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 14K PNJ True Love DDDDY000511
4.751.500  đ
5.590.000  đ (-15%)
177 đã bán
Nhẫn Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001387
5.315.760  đ
5.778.000  đ (-8%)
114 đã bán
Nhẫn Nam Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060280
67.235.000  đ
79.100.000  đ (-15%)
33 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 14K đính Freshwater Pearl PNJ PFMXW000005
6.377.400  đ
7.086.000  đ (-10%)
27 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000656
63.918.120  đ
67.998.000  đ (-6%)
12 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính ngọc trai South Sea PNJ PSDDY000126
44.106.500  đ
51.890.000  đ (-15%)
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW061061
87.786.600  đ
93.390.000  đ (-6%)
55 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính Ngọc trai SouthSea PNJ PSDDC000030
36.356.200  đ
42.772.000  đ (-15%)
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001949
4.793.150  đ
5.639.000  đ (-15%)
100 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005481
40.015.450  đ
47.077.000  đ (-15%)
29 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005478
65.868.200  đ
77.492.000  đ (-15%)
28 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ 00DDX000007
81.752.400  đ
90.836.000  đ (-10%)
46 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000199
4.579.500  đ
6.106.000  đ (-25%)
80 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW061068
54.802.000  đ
58.300.000  đ (-6%)
56 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ngọc trai Akoya PNJ PAMXW000008
8.244.000  đ
10.305.000  đ (-20%)
45 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000123
8.064.800  đ
10.081.000  đ (-20%)
32 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001790
5.226.400  đ
6.533.000  đ (-20%)
472 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001268
6.428.000  đ
8.035.000  đ (-20%)
165 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001407
4.620.000  đ
5.775.000  đ (-20%)
238 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Disney|PNJ Mickey XM00Y060828
8.126.000  đ
9.560.000  đ (-15%)
123 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFMXY000001
5.571.200  đ
6.964.000  đ (-20%)
188 đã bán
Nhẫn Vàng 10K đính đá ECZ PNJ True Love XM00C000274
4.269.550  đ
5.023.000  đ (-15%)
236 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Cinderella DDDDW003843
76.527.250  đ
80.555.000  đ (-5%)
40 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính ngọc trai FreshWater PNJ PF00Y000018
6.489.600  đ
8.112.000  đ (-20%)
43 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai FreshWater PNJ PFXMW000037
7.785.150  đ
9.159.000  đ (-15%)
110 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001096
3.864.000  đ
4.830.000  đ (-20%)
349 đã bán
Nhẫn Vàng Trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001095
4.763.200  đ
5.954.000  đ (-20%)
312 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001092
3.474.400  đ
4.343.000  đ (-20%)
361 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000833
3.768.000  đ
4.710.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000208
3.515.600  đ
4.136.000  đ (-15%)
145 đã bán
Vỏ nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000630
60.989.080  đ
64.882.000  đ (-6%)
19 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000197
4.192.800  đ
5.241.000  đ (-20%)
465 đã bán
Nhẫn cưới Vàng 14K đính đá ECZ PNJ XM00H000005
3.665.600  đ
4.582.000  đ (-20%)
349 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002050
22.131.900  đ
24.591.000  đ (-10%)
162 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá ECZ PNJ XMXMC000006
13.569.750  đ
18.093.000  đ (-25%)
5 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001774
5.864.000  đ
7.330.000  đ (-20%)
167 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001981
12.299.400  đ
13.666.000  đ (-10%)
209 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY001781
4.650.400  đ
5.813.000  đ (-20%)
330 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Galaxy XMXMW000180
4.488.000  đ
5.610.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001739
6.208.000  đ
7.760.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001732
6.352.000  đ
7.940.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Nhẫn nam Vàng 10K đính đá màu PNJ ZT00Y000042
7.998.400  đ
9.998.000  đ (-20%)
483 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ Dáng Hồng PFXMW000059
12.721.100  đ
14.966.000  đ (-15%)
1 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá màu đỏ PNJ ZTXMY000290
7.241.400  đ
8.046.000  đ (-10%)
2000+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000161
3.997.500  đ
5.330.000  đ (-25%)
182 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000564
10.139.200  đ
12.674.000  đ (-20%)
431 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMY000621
8.152.800  đ
10.191.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Nhẫn Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMW000103
7.436.650  đ
8.749.000  đ (-15%)
77 đã bán
Nhẫn Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000153
3.036.000  đ
3.795.000  đ (-20%)
2000+ đã bán

Bông tai vàng

Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060196
80.820.000  đ
89.800.000  đ (-10%)
Bông tai Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ hình giọt nước DDDDW060155
46.170.000  đ
51.300.000  đ (-10%)
45 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060419
17.102.800  đ
18.590.000  đ (-8%)
1 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060175
32.470.000  đ
38.200.000  đ (-15%)
33 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000076
9.850.650  đ
11.589.000  đ (-15%)
16 đã bán
Bông tai Kim Cương Vàng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DDDDX000059
21.043.450  đ
22.151.000  đ (-5%)
35 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W060129
2.881.500  đ
3.390.000  đ (-15%)
123 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDW002583
12.573.250  đ
13.235.000  đ (-5%)
66 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060165
43.605.000  đ
51.300.000  đ (-15%)
10 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060161
39.950.000  đ
47.000.000  đ (-15%)
39 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ Xmas DDDDW002585
38.542.400  đ
45.344.000  đ (-15%)
9 đã bán
Vỏ Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060527
48.504.000  đ
51.600.000  đ (-6%)
55 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060536
37.280.400  đ
39.660.000  đ (-6%)
15 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001538
5.352.450  đ
6.297.000  đ (-15%)
143 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004121
8.083.500  đ
9.510.000  đ (-15%)
31 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060166
32.300.000  đ
38.000.000  đ (-15%)
36 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000231
4.457.600  đ
5.572.000  đ (-20%)
30 đã bán
Bông tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060164
36.635.000  đ
43.100.000  đ (-15%)
43 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060407
18.339.400  đ
19.510.000  đ (-6%)
51 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001411
4.894.300  đ
5.758.000  đ (-15%)
142 đã bán
Bông tai Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001259
5.514.980  đ
5.867.000  đ (-6%)
473 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001708
47.797.200  đ
53.108.000  đ (-10%)
59 đã bán
Bông tai Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001920
5.681.360  đ
6.044.000  đ (-6%)
364 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y001827
7.379.320  đ
8.021.000  đ (-8%)
47 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá Synthetic PNJ ZTXMW000087
5.942.350  đ
6.991.000  đ (-15%)
10 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060511
20.445.000  đ
21.750.000  đ (-6%)
13 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060525
48.203.200  đ
51.280.000  đ (-6%)
22 đã bán
Bông tai Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAMXW000013
6.818.400  đ
8.523.000  đ (-20%)
60 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001263
4.626.550  đ
5.443.000  đ (-15%)
300 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060117
62.135.000  đ
73.100.000  đ (-15%)
94 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060484
37.778.600  đ
40.190.000  đ (-6%)
40 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060445
21.432.000  đ
22.800.000  đ (-6%)
76 đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060412
53.711.600  đ
57.140.000  đ (-6%)
38 đã bán
Bông tai vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000082
9.329.600  đ
10.976.000  đ (-15%)
89 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XM00H000035
3.183.200  đ
3.979.000  đ (-20%)
312 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XM00H000036
3.526.400  đ
4.408.000  đ (-20%)
355 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY002237
6.599.400  đ
7.764.000  đ (-15%)
183 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Disney|PNJ Mickey ZT00S060000
7.845.500  đ
9.230.000  đ (-15%)
69 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Disney|PNJ Mickey ZTZTS060000
5.975.500  đ
7.030.000  đ (-15%)
64 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000278
5.048.000  đ
6.310.000  đ (-20%)
151 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ True Love XM00W000652
4.794.000  đ
6.392.000  đ (-25%)
156 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Sắc Xuân XMXMY002531
3.256.000  đ
4.070.000  đ (-20%)
348 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá Synthetic Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTZTX000002
4.602.600  đ
5.114.000  đ (-10%)
231 đã bán
Bông tai Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs XM00X000040
3.639.600  đ
4.044.000  đ (-10%)
127 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Vũ điệu tinh tế XMXMW060272
3.168.000  đ
3.960.000  đ (-20%)
21 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Vũ điệu tinh tế XMXMW060271
3.168.000  đ
3.960.000  đ (-20%)
63 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Sắc Xuân RBXMY000061
8.325.900  đ
9.251.000  đ (-10%)
282 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá Suncut PNJ Sunflower XMXMW000183
3.904.000  đ
4.880.000  đ (-20%)
1000+ đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000187
26.256.080  đ
27.932.000  đ (-6%)
62 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính Akoya Pearl PNJ PAXMC000001
10.144.800  đ
12.681.000  đ (-20%)
118 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000130
3.669.600  đ
4.587.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Bông tai Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00C000065
7.956.850  đ
9.361.000  đ (-15%)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Galaxy XMXMW000167
3.052.800  đ
3.816.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Galaxy XMXMW000163
3.649.600  đ
4.562.000  đ (-20%)
1000+ đã bán
Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000108
13.707.080  đ
14.582.000  đ (-6%)
246 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000155
4.512.000  đ
5.640.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000190
2.691.220  đ
2.863.000  đ (-6%)
1000+ đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000117
5.241.950  đ
6.167.000  đ (-15%)
247 đã bán
Bông tai Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060159
87.660.000  đ
97.400.000  đ (-10%)
33 đã bán
Bông tai Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Xmas ZTMXW000013
5.193.500  đ
6.110.000  đ (-15%)
23 đã bán

Dây chuyền vàng

Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000H060003
7.101.000  đ
7.890.000  đ (-10%)
31 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000H060004
7.994.800  đ
8.690.000  đ (-8%)
23 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060136
7.994.800  đ
8.690.000  đ (-8%)
27 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060135
7.101.000  đ
7.890.000  đ (-10%)
28 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060137
7.821.000  đ
8.690.000  đ (-10%)
19 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W061045
2.061.000  đ
2.290.000  đ (-10%)
194 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000037
16.306.200  đ
18.118.000  đ (-10%)
95 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060945
6.430.800  đ
6.990.000  đ (-8%)
86 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060958
7.461.000  đ
8.290.000  đ (-10%)
56 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060943
17.991.000  đ
19.990.000  đ (-10%)
39 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000536
13.854.600  đ
15.394.000  đ (-10%)
403 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y006522
8.153.040  đ
8.862.000  đ (-8%)
129 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y006523
5.574.600  đ
6.194.000  đ (-10%)
499 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W060018
30.709.600  đ
33.380.000  đ (-8%)
148 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000787
7.622.460  đ
8.109.000  đ (-6%)
253 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000785
10.544.120  đ
11.461.000  đ (-8%)
331 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000001
8.292.600  đ
9.214.000  đ (-10%)
498 đã bán

Mặt dây chuyền vàng

Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060223
24.990.000  đ
29.400.000  đ (-15%)
28 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060219
51.750.000  đ
57.500.000  đ (-10%)
32 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00C000208
9.786.960  đ
10.638.000  đ (-8%)
16 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DD00W060053
33.235.000  đ
39.100.000  đ (-15%)
4 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060235
45.730.000  đ
53.800.000  đ (-15%)
6 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060226
21.675.000  đ
25.500.000  đ (-15%)
29 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060220
29.495.000  đ
34.700.000  đ (-15%)
32 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs DDDDW001758
8.032.250  đ
8.455.000  đ (-5%)
80 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060210
48.060.000  đ
53.400.000  đ (-10%)
44 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000080
6.035.000  đ
7.100.000  đ (-15%)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000234
3.930.400  đ
4.624.000  đ (-15%)
61 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060391
27.532.600  đ
29.290.000  đ (-6%)
23 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000221
12.816.900  đ
13.635.000  đ (-6%)
35 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060232
3.704.540  đ
3.941.000  đ (-6%)
192 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000496
3.312.450  đ
3.897.000  đ (-15%)
43 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001685
3.826.700  đ
4.502.000  đ (-15%)
143 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY004414
7.853.150  đ
9.239.000  đ (-15%)
54 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060205
40.120.000  đ
47.200.000  đ (-15%)
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001527
3.154.350  đ
3.711.000  đ (-15%)
58 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001161
43.812.400  đ
51.544.000  đ (-15%)
77 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060129
34.375.800  đ
36.570.000  đ (-6%)
62 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai South Sea PNJ PSDDW000074
22.494.400  đ
26.464.000  đ (-15%)
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000421
3.482.200  đ
3.785.000  đ (-8%)
458 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai South Sea PNJ PSDDY000110
51.317.900  đ
60.374.000  đ (-15%)
2 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060124
49.385.000  đ
58.100.000  đ (-15%)
81 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000082
38.950.400  đ
45.824.000  đ (-15%)
19 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060158
39.865.000  đ
46.900.000  đ (-15%)
46 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000900
3.507.040  đ
3.812.000  đ (-8%)
344 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Tỳ Hưu Chiêu Tài Đắc Lộc 0000Y000902
13.194.780  đ
14.037.000  đ (-6%)
161 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Nụ Tầm Xuân RBXMY000542
6.465.100  đ
7.606.000  đ (-15%)
97 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060123
47.250.000  đ
52.500.000  đ (-10%)
91 đã bán
Mặt dây chuyền Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000370
5.374.640  đ
5.842.000  đ (-8%)
136 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000083
33.124.500  đ
36.805.000  đ (-10%)
19 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Tahiti PNJ PTDDW000085
31.204.350  đ
36.711.000  đ (-15%)
22 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060115
41.792.400  đ
44.460.000  đ (-6%)
52 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW001544
2.961.400  đ
3.484.000  đ (-15%)
117 đã bán
Vỏ mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW060131
40.937.000  đ
43.550.000  đ (-6%)
41 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính đá Freshwater Pearl PNJ PFXMW000147
3.149.600  đ
3.937.000  đ (-20%)
38 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000148
2.679.200  đ
3.349.000  đ (-20%)
61 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFMXC000001
3.330.400  đ
4.163.000  đ (-20%)
1 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMH000003
3.270.400  đ
4.088.000  đ (-20%)
62 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ ZTXMY000018
4.502.250  đ
6.003.000  đ (-25%)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDC000039
19.009.400  đ
22.364.000  đ (-15%)
205 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000044
5.751.950  đ
6.767.000  đ (-15%)
133 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai South Sea PNJ PSDDY000068
38.158.200  đ
44.892.000  đ (-15%)
22 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ First Diamond DD00C000035
4.882.500  đ
5.425.000  đ (-10%)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000340
5.258.400  đ
6.573.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ Hoa Hồng PFXMW000067
5.020.000  đ
6.275.000  đ (-20%)
361 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Galaxy XMXMW000463
2.666.400  đ
3.333.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY001493
3.192.240  đ
3.396.000  đ (-6%)
326 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000797
4.870.140  đ
5.181.000  đ (-6%)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính đá Ruby PNJ Phượng Hoàng RBXMW000053
6.177.800  đ
7.268.000  đ (-15%)
316 đã bán

Dây cổ vàng

Dây cổ Vàng đính đá ECZ PNJ True Love XMXMX000014
7.776.000  đ
9.720.000  đ (-20%)
64 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000C060017
12.788.000  đ
13.900.000  đ (-8%)
5 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Xmas ZTMXW000005
32.538.850  đ
38.281.000  đ (-15%)
3 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Mickey XMXMY060463
5.941.500  đ
6.990.000  đ (-15%)
33 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Beauty & The Beast XM00Y060103
6.281.500  đ
7.390.000  đ (-15%)
27 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs XM00Y060102
6.451.500  đ
7.590.000  đ (-15%)
26 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính đá CZ Disney|PNJ Cinderella XM00Y060101
6.451.500  đ
7.590.000  đ (-15%)
20 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000246
3.734.050  đ
4.393.000  đ (-15%)
110 đã bán
Dây cổ Vàng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00X000003
11.082.000  đ
14.776.000  đ (-25%)
1 đã bán
Dây cổ Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060083
30.540.600  đ
32.490.000  đ (-6%)
Dây cổ Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060068
39.188.600  đ
41.690.000  đ (-6%)
1 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá Synthetic PNJ ZTXMW000058
6.652.100  đ
7.826.000  đ (-15%)
28 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000236
5.094.050  đ
5.993.000  đ (-15%)
148 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ Disney|PNJ Mickey XMXMY000356
6.392.700  đ
7.103.000  đ (-10%)
102 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMC000009
37.781.650  đ
44.449.000  đ (-15%)
26 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Disney|PNJ Mickey XM00C060001
7.845.500  đ
9.230.000  đ (-15%)
81 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá Disney|PNJ Mickey XM00C060002
8.126.000  đ
9.560.000  đ (-15%)
96 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMY000275
6.648.800  đ
8.311.000  đ (-20%)
206 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ PNJ True Love XMXMC000044
4.140.000  đ
5.520.000  đ (-25%)
211 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính đá Moon PNJ hình Kim Thử MOXMW000002
5.057.600  đ
6.322.000  đ (-20%)
230 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000065
28.684.500  đ
38.246.000  đ (-25%)
211 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000060
26.557.600  đ
33.197.000  đ (-20%)
280 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Giọt Sương Mai XMXMW000061
19.272.000  đ
24.090.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000048
10.611.200  đ
13.264.000  đ (-20%)
1000+ đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ PNJ Hương Tình Yêu XMXMH000004
42.048.750  đ
56.065.000  đ (-25%)
8 đã bán

Vòng vàng

Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz Disney|PNJ TPXMW000077
10.539.900  đ
11.711.000  đ (-10%)
58 đã bán
Vòng tày Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060148
13.570.780  đ
14.437.000  đ (-6%)
227 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060308
31.950.600  đ
33.990.000  đ (-6%)
4 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060117
39.397.280  đ
41.912.000  đ (-6%)
8 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000051
76.757.580  đ
81.657.000  đ (-6%)
37 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng 18K PNJ 00DDW060111
257.240.400  đ
273.660.000  đ (-6%)
12 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060131
20.915.000  đ
22.250.000  đ (-6%)
46 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000022
45.161.350  đ
53.131.000  đ (-15%)
10 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000108
90.823.740  đ
96.621.000  đ (-6%)
32 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY000100
17.328.800  đ
21.661.000  đ (-20%)
433 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000128
9.159.360  đ
9.744.000  đ (-6%)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000129
8.611.340  đ
9.161.000  đ (-6%)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000081
19.072.800  đ
23.841.000  đ (-20%)
434 đã bán

Lắc vàng

Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá CZ XMXMW000336
17.022.100  đ
20.026.000  đ (-15%)
19 đã bán
Lắc tay Bạch kim PNJ 0000W060002
4.972.600  đ
5.290.000  đ (-6%)
47 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000028
6.418.350  đ
7.551.000  đ (-15%)
42 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000027
9.545.500  đ
11.230.000  đ (-15%)
29 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000026
12.082.750  đ
14.215.000  đ (-15%)
26 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060032
9.406.580  đ
10.007.000  đ (-6%)
379 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060735
26.310.600  đ
27.990.000  đ (-6%)
5 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ Tân Sửu Đại Cát 0000Y001508
4.956.040  đ
5.387.000  đ (-8%)
329 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060000
2.780.800  đ
3.476.000  đ (-20%)
35 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000242
12.416.000  đ
15.520.000  đ (-20%)
65 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060491
38.071.880  đ
40.502.000  đ (-6%)
16 đã bán
Lắc tay Vàng 18k đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000041
12.825.900  đ
14.251.000  đ (-10%)
125 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000346
18.421.180  đ
19.597.000  đ (-6%)
121 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000132
10.655.200  đ
13.319.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060673
27.192.320  đ
28.928.000  đ (-6%)
78 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C060091
29.284.760  đ
31.154.000  đ (-6%)
46 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ hàng bi tròn 0000C060092
55.440.260  đ
58.979.000  đ (-6%)
10 đã bán
Lắc tay charm Vàng 18K PNJ hình bao tiền dây màu đỏ 0000Y000873
5.829.880  đ
6.202.000  đ (-6%)
402 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000028
11.562.400  đ
14.453.000  đ (-20%)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000025
7.824.000  đ
9.780.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Galaxy XMXMW000043
9.884.800  đ
12.356.000  đ (-20%)
500+ đã bán

Kiềng vàng

Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060075
29.798.940  đ
31.701.000  đ (-6%)
62 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060232
19.730.600  đ
20.990.000  đ (-6%)
5 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060229
22.550.600  đ
23.990.000  đ (-6%)
5 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060242
8.920.600  đ
9.490.000  đ (-6%)
15 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060227
22.268.600  đ
23.690.000  đ (-6%)
4 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060025
11.618.680  đ
12.629.000  đ (-8%)
30 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000Z060141
51.314.600  đ
54.590.000  đ (-6%)
14 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000Z060139
45.096.500  đ
47.975.000  đ (-6%)
13 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060137
51.610.700  đ
54.905.000  đ (-6%)
7 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi oval 0000Z060135
52.597.700  đ
55.955.000  đ (-6%)
26 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn và oval 0000Z060134
39.964.100  đ
42.515.000  đ (-6%)
18 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ kiểu đan bi tròn 0000W060218
48.057.500  đ
51.125.000  đ (-6%)
44 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060209
37.003.100  đ
39.365.000  đ (-6%)
26 đã bán

Charm vàng

Hạt charm me Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Xmas ZTXMW000005
2.041.600  đ
2.552.000  đ (-20%)
56 đã bán
Hạt charm me Vàng 18K đính đá Suncut PNJ ZT00Y000006
5.449.600  đ
6.812.000  đ (-20%)
425 đã bán

Giá vàng trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay

Bảng giá vàng SJC mới nhất

Tại thị trường trong nước hôm nay, ghi nhận thời điểm lúc 06:45 ngày 27/1/2023, tỷ giá vàng khu vực Tp Hồ Chí Minh được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (https://sjc.com.vn) niêm yết như sau:

Cập nhật lúc 06:45 - 27/1/2023
Đơn vị tính: Đồng/lượng
LoạiMua VàoBán RaChênh Lệch
SJC 1L, 10L 66,900,000 67,900,000 1,000,000
SJC 5c 66,900,000 67,920,000 1,020,000
SJC 2c, 1C, 5 phân 66,900,000 67,930,000 1,030,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 54,600,000 55,600,000 1,000,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ 54,600,000 55,700,000 1,100,000
Nữ Trang 99.99% 54,400,000 55,200,000 800,000
Nữ Trang 99% 53,353,000 54,653,000 1,300,000
Nữ Trang 68% 35,690,000 37,690,000 2,000,000
Nữ Trang 41.7% 21,171,000 23,171,000 2,000,000

Bảng giá vàng DOJI mới nhất

Tương tự, theo bảng giá vàng trực tuyến trên website của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (http://doji.vn) ngày 27/01, tại khu vực Hà Nội lúc 06:58 giá vàng mua bán được niêm yết chi tiết như sau:

Cập nhật lúc 06:58 - 27/1/2023
Đơn vị tính: Đồng/lượng
LoạiMua VàoBán RaChênh Lệch
SJC 66,500,000 68,500,000 2,000,000
AVPL 66,500,000 68,500,000 2,000,000
Hưng Thịnh Vượng 53,950,000 55,450,000 1,500,000
Nguyên liệu 99.99 53,850,000 54,500,000 650,000
Nguyên liệu 99.9 53,700,000 54,000,000 300,000
Nữ trang 24K (99.99%) 53,550,000 55,000,000 1,450,000
Nữ trang 99.9 53,450,000 54,900,000 1,450,000
Nữ trang 99 52,750,000 54,550,000 1,800,000
Nữ trang 18K (75%) 39,250,000 54,550,000 15,300,000
Nữ trang 16K (68%) 35,750,000 46,360,000 10,610,000
Nữ trang 14K (58.3%) 30,000,000 39,480,000 9,480,000
Nữ trang 10K (41.7%) 22,250,000 23,670,000 1,420,000

Bảng giá vàng PNJ mới nhất

Cũng trong ngày hôm nay (27/01), Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (https://pnj.com.vn) niêm yết bảng giá vàng lúc 07:57 mới nhất như sau:

Cập nhật lúc 07:57 - 27/1/2023
Đơn vị tính: Đồng/lượng
LoạiMua VàoBán RaChênh Lệch
SJC 66,900,000 67,800,000 900,000
66.900 67,800,000 19/01/2023 08:25:15 ,000 -67,799,981
66.900 67,800,000 19/01/2023 08:25:15 ,000 -67,799,981
67.100 67,900,000 25/01/2023 13:05:49 ,000 -67,899,975
Nữ trang 18K (75%) 40,000,000 41,400,000 1,400,000
Nữ trang 14K (58.3%) 30,930,000 32,330,000 1,400,000
Nữ trang 10K (41.7%) 21,630,000 23,030,000 1,400,000
,000 ,000 0

Bảng giá vàng Phú Quý mới nhất

Tại khu vực Hà Nội hôm nay (27/01), thương hiệu vàng của Tập đoàn đá quý Phú Quý (https://phuquy.com.vn) niêm yết giá vàng lúc 08:10 cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 08:10 - 27/1/2023
Đơn vị tính: Đồng/lượng
LoạiMua VàoBán RaChênh Lệch
Vàng miếng SJC 6,680,000 6,780,000 100,000
Vàng miếng SJC nhỏ 6,640,000 6,780,000 140,000
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) 5,450,000 5,540,000 90,000
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) 5,470,000 5,555,000 85,000
Thần Tài Phú Quý 1 chỉ (24K 999.9) 5,470,000 5,555,000 85,000
VÀNG TS 999.9 - PHÚ QUÝ 5,400,000 5,520,000 120,000
VÀNG TS 999 - PHÚ QUÝ 5,390,000 5,510,000 120,000
Vàng trang sức 99 5,346,000 5,464,800 118,800

Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC mới nhất

Lúc 07:57 ngày 27/01, giá vàng thương phẩm của Công ty vàng bạc đá Bảo Tín Minh Châu (https://btmc.vn) khu vực Hà Nội niêm yết online trên website 2 chiều mua và bán cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:57 - 27/1/2023
Đơn vị tính: Đồng/lượng
LoạiMua VàoBán RaChênh Lệch
Vàng Miếng Vrtl 54,960,000 55,760,000 800,000
Quà Mừng Bản Vị Vàng 54,960,000 55,760,000 800,000
Vàng Miếng Sjc 66,820,000 67,800,000 980,000
Trang Sức Bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 54,600,000 55,600,000 1,000,000

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay

Khảo sát lúc 08:10 ngày 27/01 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ và các phiên giao dịch gần đây cụ thể như sau:

Giá vàng

Giá vàng ở California - Mỹ

Giá vàng

Giá vàng ở Hàn Quốc

Giá vàng

Giá vàng ở Đài Loan

Giá vàng

Giá vàng hôm nay (27-1): Giảm mạnh do chịu áp lực bán

Giá vàng thế giới rạng sáng hôm nay đảo chiều giảm mạnh với vàng giao ngay giảm 15,9 USD xuống còn 1.930,1 USD/ ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.930 USD/ ounce, giảm 12,6 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Thị trường kim loại quý rạng sáng chịu áp lực bán khi các nhà giao dịch và các nhà đầu tư chốt lời sau các mức tăng có được gần đây. Ngoài ra, sự vươn lên của đồng bạc xanh cũng gây áp lực lớn lên vàng. Rạng sáng hôm nay, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng lên gần ngưỡng 102.

Trong khi hầu hết các chuyên gia đều dự báo vàng sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, người sáng lập Harry Dent của HS Dent lại cho rằng vàng sẽ đảo ngược xu hướng hiện tại và “lao dốc” không phanh. Ông dự báo, giá kim loại quý này có thể rơi xuống mức 900 USD/ounce vào giữa năm 2024.

"Vàng không phải là nơi trú ẩn an toàn", ông khẳng định. "Tôi dự đoán vàng sẽ giảm xuống còn 900 USD đến 1.000 USD/ ounce. Con số đó sẽ thấp hơn rất nhiều so với các mặt hàng khác".

Dent nói rằng "bong bóng" đã được tạo ra bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách này đã gây ra sự bùng nổ ở hầu hết các loại tài sản, đặc biệt là cổ phiếu. Ông dự đoán rằng một "sự sụp đổ lớn" sẽ xảy ra, trong bối cảnh thị trường vốn đã đi xuống.

Ông cũng dự báo vàng sẽ sụp đổ cùng với các tài sản khác và lao xuống còn 900 USD/ounce, nhưng cuối cùng sẽ đạt 4.000 USD/ ounce sau khi thị trường phục hồi và đợt bùng nổ kinh tế tiếp theo diễn ra.

Dent dự đoán rằng những nỗ lực tăng lãi suất trong năm 2022 của Fed nhằm hạ nhiệt giá cả tăng cao sẽ không thể ngăn chặn sự sụp đổ của thị trường. Ông cho rằng, ngân hàng trung ương Mỹ khó có thể xoay trục chính sách tiền tệ tích cực của mình vì điều đó sẽ làm mất uy tín của nó. Mặc dù ông cho rằng việc Fed tạm dừng thắt chặt chính sách là bước đi "thông minh", nhưng điều đó sẽ không ngăn được sự sụp đổ không thể tránh khỏi của thị trường chứng khoán.

Mặc dù dự báo giá vàng sẽ thấp vào năm 2024, Dent cho rằng sự tăng trưởng của Ấn Độ là tín hiệu tốt cho dự báo giá vàng trong dài hạn. Ông đặc biệt ám chỉ đến việc nhu cầu vàng ở nước nhập khẩu vàng lớn thứ hai thế giới này.

Ông nói, nếu Ấn Độ phát triển, thì vàng sẽ bùng nổ, bởi vì người Ấn Độ mua và sử dụng vàng để đảm bảo an toàn, trang sức và mọi thứ khác. “Vì vậy, vàng sẽ hoạt động tốt và tăng giá trong đợt bùng nổ tiếp theo”, Dent nói.   

Giá vàng trong nước hôm nay

Thị trường kim loại quý trong nước kết thúc kỳ nghỉ lễ dài. Rạng sáng hôm nay, duy nhất DOJI ở khu vực Hà Nội điều chỉnh tăng 800.000 đồng/ lượng ở chiều bán. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,9 triệu đồng/lượng mua vào và 67,92 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Giá vàng DOJI ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 68,5 triệu đồng/ lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào cao hơn 200.000 đồng nhưng bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. 

Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,9 triệu đồng/lượng mua vào và 67,92 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Phú Qúy SJC đang mua vào mức 66,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 67,8 triệu đồng/lượng.

Với hầu hết các thương hiệu trong nước giữ nguyên mức giao dịch của ngày trước đó và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.930,1 USD/ounce (tương đương gần 55 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp.           

Giá vàng trong nước cập nhật 5 giờ 30 sáng 27-1 như sau:

TRẦN HOÀI

Giá vàng hôm nay (26-1): Tăng lên gần ngưỡng 1.950 USD/ ounce

Giá vàng thế giới rạng sáng hôm nay tiếp đà tăng với vàng giao ngay tăng 8,6 USD lên mức 1.946 USD/ ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.942,6 USD/ounce, tăng 7,2 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Thị trường kim loại quý tiếp tục được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD. Rạng sáng hôm nay, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,27% về gần ngưỡng 101.

Thị trường vàng tuần này đạt được một cột mốc quan trọng khi giá đã tăng lên trên 1.940 USD/ounce, chính thức đưa vàng vào thị trường giá lên. So với mức thấp nhất trong 2 năm được ghi nhận vào tháng 11 năm ngoái, vàng đã tăng 20%.

Cho đến nay, kim loại quý này đã tăng 100 USD trong tháng đầu tiên của năm 2023. Đây là khởi đầu tốt nhất trong năm kể từ năm 2012.

Theo các nhà phân tích, đà tăng mới của vàng xuất hiện khi lợi suất trái phiếu vẫn thấp và đồng USD tiếp tục giao dịch ở mức thấp nhất trong 7 tháng.

Các nhà phân tích lưu ý rằng kỳ vọng lãi suất thay đổi tiếp tục đè nặng lên đồng bạc xanh. Chỉ số US Dollar Index tiếp tục dao động ở mức thấp nhất trong 7 tháng ở 102 điểm. Các thị trường đều định giá mức tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2023 của Cục Dự trữ Liên Mỹ (Fed).

Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại Ngân hàng Saxo mới đây cho rằng, kim loại màu vàng đang tìm thấy nhu cầu mới từ việc các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhìn thấy triển vọng được cải thiện khi những cơn gió ngược trong năm ngoái (bao gồm việc tăng lãi suất, lợi suất và đồng USD tăng) trở thành những yếu tố có lợi cho vàng khi việc tăng lãi suất cuối cùng cũng tạm dừng, lợi suất và đồng USD yếu đi trong bối cảnh lo ngại về triển vọng kinh tế.

Hansen nói thêm rằng ông nhìn thấy tiềm năng giá cao hơn vì vàng đã từng chứng kiến những đợt phục hồi đáng kể trong lịch sử sau khi lãi suất đạt đỉnh. Ông nói: "Thị trường hiện đang dự báo một hoặc hai đợt tăng lãi suất nữa của Mỹ trước khi dừng lại ở mức hoặc dưới 5%. Nếu lịch sử lặp lại, vàng có thể tăng giá đáng kể hơn nữa".

Mặc dù mức 1.940 USD/ounce đang chứng tỏ là mức kháng cự “cứng đầu” đối với vàng, nhưng nhà phân tích thị trường Jeremy Naylor tại I.G. cho rằng, nếu ngưỡng này được phá vỡ, sẽ không có nhiều yếu tố cản trở vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Lukman Otunuga, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại FXTM, nói rằng ông đang theo dõi mức kháng cự 1.950 USD/ounce. Ông nói thêm rằng, vàng có nhiều khả năng tăng cao hơn nữa.  "Kim loại quý chắc chắn vẫn đang trên đà tăng trưởng, duy trì mức tăng 5 tuần liên tiếp và có thể tăng cao hơn nếu các yếu tố thúc đẩy cơ bản không thay đổi. Đồng USD yếu hơn và dữ liệu kinh tế của Mỹ kém có thể tiếp tục làm tăng sức hấp dẫn của vàng trong những ngày tới".

Giá vàng trong nước hôm nay

Thị trường kim loại quý trong nước đang trong kỳ nghỉ lễ dài. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,9 triệu đồng/lượng mua vào và 67,92 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Giá vàng DOJI ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 67,7 triệu đồng/ lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào cao hơn 200.000 đồng nhưng bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. 

Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,9 triệu đồng/lượng mua vào và 67,92 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào mức 66,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 67,8 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng trong nước đứng yên và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.946 USD/ounce (tương đương gần 55,4 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới trên 12 triệu đồng/ lượng.           

Giá vàng trong nước cập nhật 5 giờ 30 sáng 26-1 như sau:

TRẦN HOÀI

Giá vàng hôm nay (25-1): Tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới rạng sáng hôm nay tiếp đà tăng với vàng giao ngay tăng 6,8 USD lên mức 1.937,4 USD/ ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.935,4 USD/ounce, tăng 6,8 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Thị trường kim loại quý được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD. Rạng sáng hôm nay, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,21% xuống dưới ngưỡng 102. Ngoài ra, những lo ngại về suy thoái kinh tế cũng phần nào thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của kim loại quý này.

Hướng đi của giá vàng thường được định hình bởi các lực cung và cầu. Một số nhà đầu tư sử dụng vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ suy thoái hoặc thời kỳ biến động, hoặc như một hàng rào chống lại lạm phát.

Trong lịch sử, các giai đoạn lạm phát cao có tác động tích cực đến vàng, vì các nhà đầu tư có xu hướng chạy trốn khỏi các loại tiền pháp định để chuyển sang kim loại màu vàng. Do đó, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát lạm phát là chìa khóa thúc đẩy vàng.

Là một loại hàng hóa có thể giao dịch, vàng được định giá bằng đồng USD, điều này tạo ra mối quan hệ nghịch đảo với đồng bạc xanh. Khi đồng USD tăng so với các loại tiền tệ khác, vàng trở nên đắt hơn, điều này làm giảm nhu cầu. Mặt khác, USD giảm sẽ thúc đẩy vàng vì kim loại này trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Vàng cũng được sử dụng để sản xuất đồ trang sức, đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc và Ấn Độ - các quốc gia mua vàng nhiều nhất thế giới - cho các lễ hội và đám cưới. Theo Statista, các nhà nhập khẩu vàng lớn nhất vào năm 2021 là Thụy Sĩ, Ấn Độ, Anh và Trung Quốc.

Giá vàng đã tăng lên gần mức kỷ lục vào tháng 2-2022, vượt mốc 2.000 USD khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi hàng hóa bắt đầu có xu hướng giảm, giảm hơn 20% vào tháng 9-2022. Sự sụt giảm này là do đồng USD mạnh và việc Fed tăng lãi suất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2022 và những tuần đầu tiên của năm 2023, kim loại quý đã chứng kiến sự đảo ngược xu hướng và chinh phục các mốc cao mới. Giá vàng đã tăng 17% kể từ tháng 11-2022 (tính đến ngày 17-1) nhờ được hỗ trợ bởi giọng điệu ôn hòa hơn của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Thêm vào đó, việc nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại thúc đẩy nhu cầu trang sức mạnh hơn đã đẩy giá lên cao vào đầu năm 2023.

Sau khi Fed giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 50 điểm cơ bản từ mức 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, chỉ số US Dollar Index (DXY) liên tiếp giảm. Điều này đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các chuyên gia cũng cho rằng, suy thoái sẽ hỗ trợ giá vàng, nhưng việc tăng mạnh lãi suất để giải quyết lạm phát cho đến nay đã hạn chế đà tăng của kim loại quý. Công ty Heraeus của Đức cho rằng: “Suy thoái không hẳn là tin xấu đối với vàng. Thông thường, giá kim loại quý giảm trong thời kỳ suy thoái, bao gồm cả vàng. Trong cuộc suy thoái năm 1980, giá vàng đã giảm (6%) nhưng một phần là do nó vừa đạt mức giá kỷ lục vào đầu năm 1980 và Fed cuối cùng đã đẩy lãi suất lên trên mức lạm phát”.

“Tuy nhiên, trong các cuộc suy thoái sau đó, vàng giảm ít hơn và phục hồi nhanh hơn so với các kim loại khác. Giá vàng có xu hướng cao hơn một chút vào cuối thời kỳ suy thoái so với lúc bắt đầu”.

Giám đốc điều hành kiêm giám đốc đầu tư Juerg Kiener của Swiss Asia Capital mới đây đưa ra dự đoán vàng có thể tăng lên 4.000 USD/ounce vào năm 2023 do lãi suất tăng và nỗi lo suy thoái khiến thị trường biến động.

Kiener giải thích rằng nhiều nền kinh tế có thể phải đối mặt với “suy thoái nhẹ” trong quý đầu tiên, điều này sẽ dẫn đến việc nhiều ngân hàng trung ương giảm tốc độ tăng lãi suất, điều này sẽ khiến vàng ngay lập tức trở nên hấp dẫn hơn.

Trang web Wallet Investor cũng lạc quan khi cho rằng vàng sẽ đạt mức trung bình 2.018 USD vào tháng 1 năm 2025. Dự báo giá vàng 5 năm của trang web chỉ ra mục tiêu giá là 2.262 USD/ounce vào tháng 1-2028.

Gov Capital dự báo vàng sẽ tăng lên mức 2.112 USD/ounce vào cuối năm nay và đạt mức trung bình 4.943,6 USD/ ounce vào năm 2025.

Mặc dù triển vọng vàng là tích cực, nhưng Hội đồng vàng thế giới cho rằng đà tăng của kim loại quý sẽ bị hạn chế bởi lãi suất danh nghĩa cao hơn và đồng USD có khả năng mạnh hơn.

Giá vàng trong nước hôm nay

Thị trường kim loại quý trong nước đang trong kỳ nghỉ lễ dài. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,9 triệu đồng/lượng mua vào và 67,92 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Giá vàng DOJI ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 67,7 triệu đồng/ lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào cao hơn 200.000 đồng nhưng bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. 

Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,9 triệu đồng/lượng mua vào và 67,92 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào mức 66,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 67,8 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng trong nước đứng yên và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.937,4 USD/ounce (tương đương gần 55,2 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới trên 12 triệu đồng/ lượng.           

Giá vàng trong nước cập nhật 5 giờ 30 sáng 25-1 như sau:

TRẦN HOÀI

Bạn đang xem bài viết Giá Vàng Hôm Nay Minh Châu trên website Saigonhkphone.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!