Thông tin gia kim cuong 6ly mới nhất

7

Cập nhật thông tin chi tiết về gia kim cuong 6ly mới nhất ngày 17/07/2019 trên website Saigonhkphone.com

Bảng giá kim cương hôm nay

STT KÍCH THƯỚC NƯỚC ĐỘ SẠCH GIÁ BÁN
1 3,1 F VVS1 3,745,000
2 3,1 E VVS1 3,959,000
3 3,2 F VVS1 4,494,000
4 3,2 E VVS1 4,708,000
5 3,5 F VVS1 7,233,200
6 3,6 F VVS1 7,447,200
7 3,6 E VVS1 7,682,600
8 3,6 D VVS1 7,918,000
9 3,7 G VVS1 7,169,000
10 3,8 F VVS1 8,346,000
11 3,8 E VVS1 8,560,000
12 3,8 D VVS1 8,774,000
13 3,9 F VVS1 9,095,000
14 4,0 F VVS1 12,476,200
15 4,0 E VVS1 12,733,000
16 4,0 E IF 12,947,000
17 4,0 D VVS1 13,182,400
18 4,1 F VVS1 12,690,200
19 4,1 E VVS1 12,947,000
20 4,2 E VVS1 15,194,000
21 4,3 F VVS1 16,799,000
22 4,3 E VVS1 17,505,200
23 4,3 D VVS1 18,190,000
24 4,4 F VVS1 17,976,000
25 4,4 E VVS1 18,703,600
26 4,4 D VVS1 19,409,800
27 4,5 F VVS1 23,968,000
28 4,5 F IF 24,396,000
29 4,5 E VVS1 25,380,400
30 4,5 D VVS1 26,835,600
31 4,6 E VVS1 25,166,400
32 4,6 D VVS1 27,563,200
33 4,7 F VVS1 26,536,000
34 4,7 E VVS1 27,178,000
35 4,7 D VVS1 27,820,000
36 4,8 E VVS1 31,158,400
37 4,8 E IF 31,650,600
38 4,9 E VVS1 35,952,000
39 4,9 E IF 36,444,200
40 5,0 E VVS1 52,729,600
41 5,1 E VVS1 55,126,400
42 5,2 E VVS1 59,920,000
43 5,4 F VVS1 78,409,600
44 5,4 E VVS1 82,689,600
45 5,5 F VVS1 81,320,000
46 5,6 F VVS1 87,483,200
47 5,6 E VVS1 91,806,000
48 5,7 F VVS1 95,872,000
49 5,9 F VVS1 124,120,000
50 6,0 F VVS1 150,998,400
51 7,0 E IF 395,472,000

Video clip liên quan gia kim cuong 6ly

đôi bông xoàn 6ly d if gia + pnj

Viên kim cương bán đấu giá hơn $11 triệu

Vsg bông kim cương 6 ly f gia vvs1 3ex

Kim cương 6ly3 giá bao nhiêu [ody diamond]

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly e if kiểm định gia

Hoa tai kim cương 2 viên chủ 6 ly e if kiểm định gia. giá vỏ : 8.000.000 vnđ

Bộ 20 mũi mài kim cương cán 6mm loại thô, mũi mài xoàn 6 ly

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 78.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly d vvs1 kiểm định gia

Mặt dây kim cương viên chủ 6 ly f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 86.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 60.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia, giá vỏ : 35.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 75.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly f vvs1 kiểm định gia , giá vỏ : 48.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 50.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 8 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 55.000.000 vnđ

Nhẫn xoàn 6 ly 9 vvs1 gia

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly 8 f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 90.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 35.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 26.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly f. vvs1 kiểm định gia

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 72.000.000 vnđ

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly e vvs1 kiểm định gia, giá vỏ : 125.000.000 vnđ

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly d vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly f vvs1 kiểm định gia

Vòng xoàn viên chủ 6ly d vvs1 gia + pnj

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly 8 e vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 99.000.000 vnđ

Hoa tai kim cương 2 viên chủ 6 ly 8 d vvs1 kiểm định gia ..

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 8 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 8 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia .

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly d vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia ..

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia, giá vỏ : 92.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia

Hoa tai kim cương 2 viên chủ 6 ly e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 70.000.000 vnđ

Hoa kim cương viên chủ 6 ly e vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 8 d if kiểm định gia. . giá vỏ : 86.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 8 f vvs1 kiểm định gia

Kim cương thiên nhiên 6,5 ly si1 màu d

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly 8 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 96.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 8 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 48.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly f vvs1 kiểm định gia

Hoa tai kim cương 2 viên chủ 6 ly 8 d vvs1 kiểm định gia

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly 8 e vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 8 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 110.000.000 vnđ

Vlog 31 - nhẫn kim cương 5 carat black diamond, nhẫn nam 2 carat dành cho nam

 • Gia kim cuong 4 ly
 • Giá kim cương 6 ly
 • Giá kim cương 3 ly
 • Gia kim cuong 6 ly
 • Gia kim cuong 3 ly
 • Giá hột xoàn 5ly4
 • Giá kim cương 1 carat
 • Gia hot xoan 5ly
 • Giá hột xoàn 5 ly
 • Gia hot xoan 5 ly
 • Kim cương rời giá rẻ
 • Giá 1 carat kim cương
 • Hot xoan gia re
 • Giá kim cương xanh
 • Giá kim cương thô
 • Giá kim cương tấm
 • Giá kim cương gia