Đề Xuất 9/2022 ❤️ Dự Báo Thời Tiết Ngô Quyền Hải Phòng Mới Nhất ❣️ Top Like | Saigonhkphone.com

Đề Xuất 9/2022 # Dự Báo Thời Tiết Ngô Quyền Hải Phòng Mới Nhất # Top Like

Xem 84,546

Cập nhật thông tin chi tiết Dự Báo Thời Tiết Ngô Quyền Hải Phòng mới nhất ngày 25/09/2022 trên website Saigonhkphone.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Dự Báo Thời Tiết Ngô Quyền Hải Phòng để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 84,546 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 05:52 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Nhiều mây 25°C 83% 9.684 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 78% 10.152 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 78% 11.628 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 28°C 74% 9.252 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 82% 7.128 km/giờ
15:00 - 25/09 Trời quang 25°C 86% 4.284 km/giờ
18:00 - 25/09 Trời quang 24°C 88% 4.86 km/giờ
21:00 - 25/09 Nhiều mây 24°C 90% 6.372 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.684 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 10.152 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 11.628 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 9.252 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.128 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 4.284 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.372 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 05:52 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 88% 1.35 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C / 25°C 90% 1.77 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây thưa 25°C / 26°C 87% 2.24 km/giờ
10:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 30°C / 33°C 66% 2.9 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 55% 1.72 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 63% 1.46 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.91 km/giờ
22:00 - 26/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 79% 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 05:52 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 78% 2.48 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 2.26 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 2.08 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 3.09 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 74% 4.3 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 97% 3.81 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 3.25 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 92% 1.92 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 2.18 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mây rải rác 24°C / 33°C 60% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 3.9 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 95% 5.33 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 28°C 93% 3.27 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 93% 2.13 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 91% 1.74 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 87% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 87% 3.62 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây thưa 19°C / 25°C 67% 3.28 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 19°C / 24°C 66% 3.29 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 17°C / 24°C 59% 3.29 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 17°C / 25°C 53% 3.27 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 18°C / 26°C 52% 3.6 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 18°C / 27°C 49% 3 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 18°C / 27°C 51% 2.96 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Bầu trời quang đãng 19°C / 27°C 52% 2.78 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Bầu trời quang đãng 18°C / 26°C 49% 2.67 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 25°C 44% 3.07 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 25°C 47% 3.49 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 17°C / 25°C 46% 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 24°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 3.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 05:52 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 100% 8.46 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 100% 14.148 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 100% 18.72 km/giờ
09:00 - 25/09 Nhiều mây 26°C 88% 16.812 km/giờ
12:00 - 25/09 Ít mây 26°C 86% 9.612 km/giờ
15:00 - 25/09 Nhiều mây 26°C 81% 5.904 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 86% 5.22 km/giờ
21:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 89% 8.28 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 14.148 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 18.72 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 16.812 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.612 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.28 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 86% 1.94 km/giờ
04:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 2.49 km/giờ
07:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 2.49 km/giờ
10:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 66% 2.15 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 60% 1.12 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 65% 2.95 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 79% 1.77 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây cụm 26°C / 26°C 81% 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.57 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 4.1 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.83 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 4.18 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 5.16 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 7.12 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 7 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 94% 4.55 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 94% 4.21 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 27°C / 28°C 89% 3.05 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 1.57 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 1.94 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.2 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 5.05 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 5.37 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 85% 5.77 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 86% 5.45 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 85% 4.87 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 85% 6.57 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 74% 6.25 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 23°C / 26°C 73% 5.2 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 24°C / 27°C 68% 4.7 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 23°C / 26°C 63% 4.99 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 71% 5.11 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 77% 4.76 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 74% 3.88 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 80% 4.09 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 68% 8.41 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 66% 8.41 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 20°C / 24°C 62% 6.17 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 21°C / 26°C 61% 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.25 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 8.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 8.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 5.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 91% 7.956 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 66% 6.48 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 64% 10.692 km/giờ
09:00 - 25/09 Ít mưa 26°C 67% 7.416 km/giờ
12:00 - 25/09 Ít mưa 25°C 79% 5.904 km/giờ
15:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 88% 2.376 km/giờ
18:00 - 25/09 Trời quang 24°C 89% 4.284 km/giờ
21:00 - 25/09 Trời quang 24°C 91% 6.372 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 10.692 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.284 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.372 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 90% 1.06 km/giờ
04:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 23°C / 24°C 92% 1.64 km/giờ
07:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 90% 2.27 km/giờ
10:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 69% 2.39 km/giờ
13:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 33°C / 36°C 54% 0.15 km/giờ
16:00 - 26/09 Mây thưa 32°C / 36°C 55% 1.69 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 1.43 km/giờ
22:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 82% 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 0.15 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 85% 1.89 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 67% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mây thưa 24°C / 33°C 61% 1.87 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 64% 2.53 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 67% 3.05 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 3.33 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 3.13 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 93% 1.34 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 85% 1.74 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 64% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 55% 1.57 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 78% 2.16 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 86% 1.81 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 86% 1.78 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 88% 1.88 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 86% 1.66 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 93% 2.25 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 68% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 21°C / 28°C 66% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 21°C / 29°C 63% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 20°C / 28°C 59% 2.48 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 20°C / 28°C 60% 2.42 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 78% 1.61 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 67% 1.84 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 76% 2.69 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 70% 3.25 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 17°C / 24°C 58% 3.22 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 17°C / 26°C 53% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 17°C / 28°C 50% 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 24°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.42 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Ít mây 25°C 87% 9.792 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 64% 9.288 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 61% 10.008 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 64% 11.34 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 77% 7.524 km/giờ
15:00 - 25/09 Trời quang 25°C 86% 1.188 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 90% 4.248 km/giờ
21:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 91% 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 10.008 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 11.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 7.524 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 1.188 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.236 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 89% 1.71 km/giờ
04:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 91% 1.75 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây thưa 25°C / 26°C 86% 2.49 km/giờ
10:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 30°C / 34°C 65% 2.82 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 33°C / 36°C 53% 1.31 km/giờ
16:00 - 26/09 Mây rải rác 31°C / 36°C 60% 3.18 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.09 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây rải rác 26°C / 26°C 80% 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 36°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 29°C 76% 2.76 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 2.45 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 2.25 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.22 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 74% 3.63 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 74% 4.67 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 4.06 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 3.44 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 92% 2.07 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 88% 2.21 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mây rải rác 25°C / 33°C 59% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 4.29 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 96% 5.46 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 28°C 93% 3.74 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 93% 2.49 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 90% 2.02 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 87% 2.28 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 85% 4.12 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây thưa 19°C / 25°C 67% 3.82 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 19°C / 24°C 66% 3.83 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 18°C / 24°C 59% 3.83 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 17°C / 25°C 53% 3.72 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 18°C / 26°C 52% 4.01 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 18°C / 27°C 48% 3.29 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 18°C / 27°C 50% 3.19 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Bầu trời quang đãng 19°C / 27°C 51% 3.05 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Bầu trời quang đãng 18°C / 26°C 48% 2.95 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 25°C 44% 3.42 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 24°C 46% 3.89 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 17°C / 25°C 45% 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 24°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 3.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 04:49 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 93% 8.244 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 72% 10.944 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 70% 13.32 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 71% 13.176 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 87% 7.38 km/giờ
15:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 89% 1.944 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 93% 2.556 km/giờ
21:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 94% 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 10.944 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 13.32 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 13.176 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.444 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 08:05 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 1.32 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây rải rác 23°C / 24°C 93% 1.92 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây rải rác 25°C / 25°C 90% 2.1 km/giờ
10:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 30°C / 33°C 67% 3.3 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 59% 2.07 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 61% 2.02 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 80% 2.26 km/giờ
22:00 - 26/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 82% 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.37 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:05 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 2.94 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 3.06 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mây rải rác 26°C / 31°C 64% 3.22 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 4.16 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 5.06 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 24°C / 26°C 94% 5.8 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 4.61 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 1.64 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.48 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 1.99 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mây thưa 25°C / 32°C 58% 1.74 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.88 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 83% 3.47 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 89% 3.52 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 90% 3.43 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 89% 3.38 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 90% 4.3 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 71% 4.3 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 23°C / 27°C 71% 3.49 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 23°C / 27°C 67% 3.44 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 23°C / 27°C 62% 3.24 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 67% 3.35 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 82% 2.78 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 73% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 79% 3.41 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 66% 5.87 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 62% 5.87 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 19°C / 25°C 58% 4.27 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 56% 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.8 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.87 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 5.87 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 08:05 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 87% 6.948 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 65% 10.296 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 61% 14.508 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 67% 14.004 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 73% 8.208 km/giờ
15:00 - 25/09 Ít mây 26°C 79% 0.756 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 90% 6.732 km/giờ
21:00 - 25/09 Nhiều mây 24°C 92% 8.172 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 10.296 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 14.508 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 14.004 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 8.208 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 0.756 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 8.172 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 1.87 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C / 25°C 92% 2.27 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây thưa 25°C / 26°C 88% 2.49 km/giờ
10:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 30°C / 34°C 68% 3.64 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 55% 1.32 km/giờ
16:00 - 26/09 Mây rải rác 31°C / 36°C 62% 2.76 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 80% 2.8 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây cụm 26°C / 26°C 81% 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 3.14 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 69% 3.03 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.21 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 3.98 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.15 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 5.63 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 3.83 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 3.3 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 2.08 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 1.49 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 60% 1.85 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.55 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 3.88 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 86% 4.04 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 88% 3.96 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 3.54 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 88% 4.73 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 22°C / 26°C 71% 4.67 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 22°C / 27°C 70% 3.77 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 23°C / 27°C 66% 3.49 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 23°C / 27°C 62% 3.56 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 67% 3.57 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 79% 3.26 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 72% 2.76 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 80% 3.55 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 67% 6.43 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 18°C / 23°C 62% 6.43 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 19°C / 25°C 58% 4.58 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 20°C / 27°C 56% 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 23°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Ít mưa 24°C 92% 10.44 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 73% 17.928 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 30°C 66% 20.556 km/giờ
09:00 - 25/09 Ít mây 30°C 68% 16.668 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 77% 9.972 km/giờ
15:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 83% 4.068 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 91% 5.94 km/giờ
21:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 93% 9.108 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 17.928 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 20.556 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 16.668 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 9.972 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.108 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 05:52 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.43 km/giờ
04:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 91% 2.69 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây rải rác 25°C / 26°C 89% 3.29 km/giờ
10:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 72% 3.89 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 60% 2.57 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 66% 2.94 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 78% 2.29 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây cụm 26°C / 26°C 79% 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 05:52 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 26°C / 28°C 80% 4.56 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 3.87 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.89 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.75 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 81% 6.69 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 81% 8.15 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 6.51 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 4.94 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 27°C / 28°C 87% 2.71 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 2.85 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mây rải rác 26°C / 31°C 66% 3.41 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 5.75 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 91% 6.03 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 27°C / 28°C 88% 5.72 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 88% 4.22 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 3.21 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 84% 3.72 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 22°C / 26°C 86% 7.12 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 21°C / 24°C 71% 7.12 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 21°C / 23°C 71% 7.26 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 20°C / 23°C 63% 7.04 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 20°C / 24°C 59% 6.57 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 21°C / 25°C 57% 6.91 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 21°C / 25°C 56% 5.37 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 21°C / 26°C 58% 4.91 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 22°C / 26°C 59% 4.81 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Bầu trời quang đãng 21°C / 25°C 55% 5.21 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Bầu trời quang đãng 20°C / 24°C 50% 5.49 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 20°C / 24°C 52% 6.47 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 20°C / 24°C 52% 5.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 8.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 6.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 7.26 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 7.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 6.57 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 6.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 5.49 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 6.47 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 5.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 07:02 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Ít mưa 24°C 94% 11.988 km/giờ
03:00 - 25/09 Ít mưa 28°C 75% 16.128 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 30°C 68% 18.144 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 30°C 69% 15.876 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 78% 9.432 km/giờ
15:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 85% 2.7 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 90% 5.796 km/giờ
21:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 90% 8.136 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 11.988 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 16.128 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 18.144 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 15.876 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.136 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 0.99 km/giờ
04:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 93% 2.26 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây cụm 25°C / 26°C 90% 2.68 km/giờ
10:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 74% 3.39 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 62% 2.2 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 1.99 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 81% 2.17 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây rải rác 26°C / 26°C 82% 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 25°C / 28°C 81% 3.96 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 3.52 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 3.53 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 4.45 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 82% 6.03 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 80% 7.41 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 94% 5.99 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 26°C / 26°C 94% 4.46 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 2.26 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 2.77 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mây rải rác 26°C / 31°C 64% 3.19 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 5.39 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 91% 6.06 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 27°C / 29°C 88% 5.11 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 3.74 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 2.75 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 85% 3.21 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 22°C / 25°C 87% 6.23 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 21°C / 24°C 70% 6.23 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 21°C / 23°C 70% 6.34 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 20°C / 24°C 62% 6.18 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 19°C / 24°C 57% 5.78 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 20°C / 25°C 56% 6.12 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 21°C / 26°C 54% 4.75 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 21°C / 26°C 57% 4.43 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 21°C / 26°C 58% 4.34 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Bầu trời quang đãng 21°C / 25°C 54% 4.74 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Bầu trời quang đãng 20°C / 24°C 49% 4.91 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 20°C / 24°C 51% 5.83 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 19°C / 24°C 51% 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.41 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.23 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.23 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.34 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 6.18 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 5.83 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 5.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Ít mưa 23°C 97% 12.528 km/giờ
03:00 - 25/09 Ít mưa 27°C 83% 13.176 km/giờ
06:00 - 25/09 Ít mưa 29°C 70% 15.624 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 73% 12.672 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 81% 7.956 km/giờ
15:00 - 25/09 Ít mưa 24°C 91% 2.16 km/giờ
18:00 - 25/09 Ít mưa 23°C 95% 6.84 km/giờ
21:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 94% 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 12.528 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 13.176 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 15.624 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 12.672 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 7.092 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 93% 1.79 km/giờ
04:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 92% 1.88 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây cụm 25°C / 25°C 89% 1.94 km/giờ
10:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 70% 3.28 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa vừa 31°C / 35°C 65% 2.16 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 66% 1.84 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 82% 1.79 km/giờ
22:00 - 26/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 83% 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 3.33 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 3.5 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.71 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 4.84 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 77% 5.93 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 6.57 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 96% 5.45 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 93% 1.97 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 1.74 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.14 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mây thưa 26°C / 32°C 58% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 78% 3.19 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 4.01 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 4.1 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 92% 3.93 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 3.93 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 92% 4.88 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 72% 4.88 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 73% 4.03 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 69% 3.92 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 23°C / 27°C 64% 3.73 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 69% 3.95 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 86% 3.31 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 75% 3.01 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 78% 3.63 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 65% 6.49 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 64% 6.49 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 20°C / 25°C 60% 4.79 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 21°C / 26°C 59% 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.57 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 6.49 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 6.49 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.4 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 95% 9.108 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 28°C 75% 10.728 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 71% 12.528 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 72% 12.636 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 82% 6.912 km/giờ
15:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 90% 1.296 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 94% 3.744 km/giờ
21:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 94% 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 9.108 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 10.728 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 12.528 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 12.636 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.048 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 08:05 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 1.21 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây rải rác 23°C / 24°C 92% 1.77 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây rải rác 25°C / 26°C 89% 1.92 km/giờ
10:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 30°C / 33°C 67% 3.07 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 61% 2.07 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 61% 1.69 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 81% 2.05 km/giờ
22:00 - 26/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 83% 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:05 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 2.83 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 2.95 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mây rải rác 26°C / 31°C 64% 3.1 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 4.07 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 4.87 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 24°C / 26°C 94% 5.66 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 4.72 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 1.51 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 1.98 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mây thưa 25°C / 33°C 57% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.65 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 84% 3.25 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 89% 3.28 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 91% 3.23 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 89% 3.23 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 91% 4.04 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 71% 4.04 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 23°C / 27°C 71% 3.27 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 23°C / 27°C 67% 3.35 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 22°C / 27°C 62% 3.02 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 66% 3.2 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 83% 2.59 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 73% 2.53 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 79% 3.34 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 66% 5.51 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 62% 5.51 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 19°C / 25°C 57% 4.02 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 56% 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 96% 0.792 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 28°C 79% 1.332 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 32°C 55% 6.948 km/giờ
09:00 - 25/09 Nhiều mây 31°C 57% 6.984 km/giờ
12:00 - 25/09 Nhiều mây 27°C 78% 2.628 km/giờ
15:00 - 25/09 Trời quang 23°C 93% 1.476 km/giờ
18:00 - 25/09 Ít mây 23°C 94% 1.872 km/giờ
21:00 - 25/09 Nhiều mây 23°C 95% 1.476 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 0.792 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 1.332 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 1.476 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.476 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 08:05 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mây thưa 23°C / 24°C 94% 0.52 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây rải rác 23°C / 23°C 95% 0.41 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C / 25°C 91% 0.15 km/giờ
10:00 - 26/09 Mây thưa 30°C / 33°C 60% 1.03 km/giờ
13:00 - 26/09 Mây thưa 32°C / 35°C 49% 1.71 km/giờ
16:00 - 26/09 Mây rải rác 32°C / 35°C 55% 1.6 km/giờ
19:00 - 26/09 Mây rải rác 26°C / 26°C 81% 0.76 km/giờ
22:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 85% 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.41 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.15 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:05 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 30°C 68% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 58% 2.04 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mây thưa 23°C / 34°C 51% 2.21 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mây rải rác 23°C / 34°C 47% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mây rải rác 23°C / 34°C 47% 2.02 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 68% 2 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 1.88 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 87% 1.97 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 59% 2.46 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 48% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 58% 1.4 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mây thưa 23°C / 34°C 49% 2.65 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 82% 2.19 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 66% 2.59 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 68% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 73% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 80% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 62% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 63% 2.28 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 69% 1.91 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 56% 2.79 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 55% 2.27 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây cụm 22°C / 29°C 59% 2.61 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 62% 1.61 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 61% 2.12 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 86% 3.24 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 17°C / 26°C 54% 2.46 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 17°C / 28°C 50% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 17°C / 29°C 46% 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 29°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 92% 2.88 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 28°C 82% 0.612 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 30°C 68% 4.464 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 73% 5.904 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 85% 5.328 km/giờ
15:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 93% 4.644 km/giờ
18:00 - 25/09 Nhiều mây 23°C 94% 2.088 km/giờ
21:00 - 25/09 Trời quang 23°C 95% 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 0.612 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 0.45 km/giờ
04:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 23°C / 23°C 94% 1.17 km/giờ
07:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 24°C / 24°C 92% 1.3 km/giờ
10:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 29°C / 32°C 67% 0.99 km/giờ
13:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 31°C / 34°C 58% 1.15 km/giờ
16:00 - 26/09 Mây thưa 31°C / 34°C 57% 0.57 km/giờ
19:00 - 26/09 Mây thưa 27°C / 29°C 78% 1.03 km/giờ
22:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 26°C / 26°C 81% 0.54 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 1.49 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 62% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mây thưa 24°C / 33°C 57% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 61% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 62% 1.84 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 2.16 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 2.06 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 98% 1.56 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 93% 1.89 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 59% 1.86 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 55% 2.03 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 27°C 89% 3.45 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 29°C 92% 1.41 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 98% 1.57 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 1.47 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 90% 1.57 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 94% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 19°C / 26°C 63% 2.1 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 18°C / 25°C 64% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 16°C / 26°C 55% 2.2 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 16°C / 26°C 49% 1.97 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 16°C / 27°C 49% 2 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 15°C / 28°C 45% 2.13 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Bầu trời quang đãng 15°C / 28°C 47% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 15°C / 28°C 49% 2.3 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 14°C / 27°C 47% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Bầu trời quang đãng 12°C / 26°C 41% 2.2 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Bầu trời quang đãng 12°C / 26°C 42% 1.99 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 12°C / 26°C 44% 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 26°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 26°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 27°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 28°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 28°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 28°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 14°C / 27°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 26°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 26°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 26°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.75 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mây rải rác 20°C 96% 3.024 km/giờ
03:00 - 25/09 Nhiều mây 28°C 59% 4.104 km/giờ
06:00 - 25/09 Nhiều mây 30°C 49% 6.732 km/giờ
09:00 - 25/09 Mây rải rác 30°C 53% 6.948 km/giờ
12:00 - 25/09 Nhiều mây 25°C 74% 4.716 km/giờ
15:00 - 25/09 Ít mây 21°C 94% 4.248 km/giờ
18:00 - 25/09 Ít mây 20°C 98% 3.78 km/giờ
21:00 - 25/09 Ít mây 19°C 99% 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mây thưa 22°C / 22°C 97% 0.84 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây thưa 21°C / 22°C 98% 0.79 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây rải rác 23°C / 23°C 95% 0.5 km/giờ
10:00 - 26/09 Mây thưa 29°C / 32°C 65% 0.26 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 63% 0.97 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 74% 1.1 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 0.96 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây thưa 23°C / 24°C 95% 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 0.26 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 29°C 63% 2.12 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 55% 1.89 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 51% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mây rải rác 23°C / 34°C 44% 2.37 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mây rải rác 23°C / 33°C 45% 2.24 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 48% 2.4 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 66% 2.69 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 86% 2.98 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 96% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 95% 1.35 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 59% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 34°C 44% 1.87 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 58% 2.05 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 84% 1.36 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 93% 1.18 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 96% 1.45 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 79% 1.68 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 83% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 60% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 18°C / 25°C 67% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 18°C / 27°C 51% 2.31 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 17°C / 27°C 46% 2.18 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 28°C 46% 2.28 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây rải rác 17°C / 28°C 43% 2.24 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 29°C 43% 2.17 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 18°C / 29°C 45% 2.3 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 17°C / 28°C 45% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Bầu trời quang đãng 16°C / 27°C 38% 2.4 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 15°C / 26°C 34% 2.04 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 14°C / 27°C 37% 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 27°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 29°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 27°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 26°C , độ ẩm 34% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 14°C / 27°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 1.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mây rải rác 20°C 96% 3.024 km/giờ
03:00 - 25/09 Nhiều mây 28°C 59% 4.104 km/giờ
06:00 - 25/09 Nhiều mây 30°C 49% 6.732 km/giờ
09:00 - 25/09 Mây rải rác 30°C 53% 6.948 km/giờ
12:00 - 25/09 Nhiều mây 25°C 74% 4.716 km/giờ
15:00 - 25/09 Ít mây 21°C 94% 4.248 km/giờ
18:00 - 25/09 Ít mây 20°C 98% 3.78 km/giờ
21:00 - 25/09 Ít mây 19°C 99% 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 08:05 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 20°C / 21°C 99% 1.14 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây thưa 20°C / 20°C 99% 1.09 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây rải rác 21°C / 22°C 93% 0.74 km/giờ
10:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 29°C / 31°C 55% 0.91 km/giờ
13:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 33°C / 33°C 41% 1.61 km/giờ
16:00 - 26/09 Mây rải rác 30°C / 32°C 52% 1.42 km/giờ
19:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C / 25°C 80% 1.44 km/giờ
22:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 22°C / 22°C 90% 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.74 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 33°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:05 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 29°C 57% 2.68 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 53% 2.19 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mây rải rác 22°C / 33°C 45% 1.92 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mây rải rác 21°C / 33°C 41% 2.22 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mây rải rác 21°C / 33°C 40% 2.27 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 52% 2.38 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 64% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 23°C / 26°C 87% 2.98 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 79% 3.11 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 66% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 44% 1.62 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 49% 1.46 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 34°C 38% 2.19 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 59% 2.46 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 52% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 56% 2.25 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 62% 2.48 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 65% 2.39 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 58% 2.04 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây cụm 21°C / 29°C 54% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Nhiều mây 21°C / 28°C 59% 2.06 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây rải rác 21°C / 30°C 47% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây cụm 21°C / 29°C 47% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây rải rác 20°C / 29°C 51% 2.68 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây cụm 21°C / 28°C 57% 1.78 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 60% 1.77 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 71% 3.22 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 17°C / 26°C 48% 3.03 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 16°C / 27°C 42% 2.08 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 15°C / 29°C 38% 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 34°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 27°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 29°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 2.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Nhiều mây 20°C 95% 1.08 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 72% 4.5 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 28°C 59% 7.38 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 70% 6.552 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 86% 5.328 km/giờ
15:00 - 25/09 Trời quang 20°C 97% 4.644 km/giờ
18:00 - 25/09 Trời quang 19°C 98% 3.636 km/giờ
21:00 - 25/09 Mây rải rác 18°C 98% 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 18°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.484 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mây thưa 19°C / 20°C 98% 0.91 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây thưa 19°C / 19°C 98% 0.59 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây thưa 20°C / 20°C 96% 0.39 km/giờ
10:00 - 26/09 Mây thưa 26°C / 26°C 66% 0.73 km/giờ
13:00 - 26/09 Mây thưa 29°C / 31°C 55% 1.42 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 68% 1.71 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 95% 1.22 km/giờ
22:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 20°C / 21°C 96% 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 19°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.73 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 20°C / 25°C 71% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mây rải rác 20°C / 30°C 55% 2.38 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mây rải rác 19°C / 31°C 48% 2.36 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mây rải rác 19°C / 31°C 47% 2.62 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mây cụm 20°C / 30°C 49% 2.73 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 54% 2.49 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 90% 2.18 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 92% 2.97 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 98% 1.48 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 91% 1.58 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 58% 2.27 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 44% 2.03 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 62% 1.43 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 96% 1.55 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 98% 1.52 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 85% 1.8 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 18°C / 22°C 88% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 17°C / 25°C 56% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây cụm 16°C / 23°C 60% 2.64 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 15°C / 24°C 50% 2.79 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 14°C / 25°C 43% 2.71 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Bầu trời quang đãng 13°C / 26°C 42% 2.81 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 11°C / 26°C 40% 2.61 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Bầu trời quang đãng 11°C / 26°C 40% 2.61 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 12°C / 26°C 44% 2.71 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 13°C / 25°C 44% 2.58 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 12°C / 24°C 37% 2.67 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 11°C / 23°C 37% 2.5 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 11°C / 24°C 40% 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 23°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 24°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 14°C / 25°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 13°C / 26°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 11°C / 26°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 11°C / 26°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 26°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 13°C / 25°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 24°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 11°C / 23°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 11°C / 24°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 08:06 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 95% 4.068 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 28°C 75% 5.76 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 78% 7.128 km/giờ
09:00 - 25/09 Ít mưa 28°C 83% 5.076 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 86% 4.428 km/giờ
15:00 - 25/09 Nhiều mây 25°C 91% 4.356 km/giờ
18:00 - 25/09 Trời quang 23°C 95% 4.5 km/giờ
21:00 - 25/09 Trời quang 23°C 94% 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 7.128 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 4.428 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 08:06 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 23°C / 24°C 95% 1.25 km/giờ
04:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 23°C / 24°C 94% 1.14 km/giờ
07:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 90% 1.22 km/giờ
10:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 30°C / 34°C 64% 1.16 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 57% 1.61 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 65% 1.49 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 1.53 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây rải rác 25°C / 25°C 90% 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.42 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:06 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 2.24 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 72% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 65% 1.98 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 68% 2.62 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 3.04 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 3.4 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 3.4 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 2.55 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 92% 1.3 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.59 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 2.28 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mây thưa 22°C / 33°C 59% 1.56 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 72% 2.35 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 90% 2.02 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 91% 1.88 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 92% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 92% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 95% 2.22 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 71% 2.13 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 22°C / 28°C 69% 2.17 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 21°C / 28°C 67% 2.83 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây rải rác 21°C / 28°C 64% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 64% 2.64 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 85% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 70% 2.02 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 74% 3 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 68% 3.36 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 17°C / 24°C 61% 3.1 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 17°C / 26°C 56% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 17°C / 27°C 54% 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 24°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 27°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.38 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 97% 2.34 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 80% 1.692 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 31°C 59% 7.704 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 31°C 62% 8.028 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 83% 2.052 km/giờ
15:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 95% 3.456 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 95% 2.304 km/giờ
21:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 95% 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 8.028 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.304 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.988 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 08:06 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 92% 0.56 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây cụm 22°C / 22°C 95% 1.06 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây rải rác 23°C / 24°C 89% 0.72 km/giờ
10:00 - 26/09 Mây thưa 30°C / 33°C 60% 0.88 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 32°C / 35°C 54% 2.09 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 68% 1.19 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 0.75 km/giờ
22:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 23°C / 23°C 93% 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:06 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 1.96 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 60% 1.97 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 54% 2.22 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 50% 2 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mây cụm 23°C / 33°C 50% 2.23 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 91% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 23°C / 26°C 98% 1.41 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 73% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 60% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 53% 1.46 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 79% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 23°C / 26°C 93% 1.6 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 77% 1.95 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 86% 2 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 82% 1.71 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 19°C / 22°C 92% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 68% 2.19 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 66% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 67% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 57% 2.46 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 19°C / 28°C 54% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây cụm 20°C / 27°C 67% 2.24 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây cụm 20°C / 28°C 63% 2.05 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 72% 2.12 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 16°C / 22°C 86% 3.45 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 15°C / 23°C 60% 2.51 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 16°C / 26°C 53% 1.87 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 16°C / 28°C 49% 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 22°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 22°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 23°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 26°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 94% 1.62 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 72% 3.492 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 73% 3.672 km/giờ
09:00 - 25/09 Ít mưa 29°C 76% 2.7 km/giờ
12:00 - 25/09 Ít mưa 26°C 87% 3.096 km/giờ
15:00 - 25/09 Ít mưa 24°C 96% 2.34 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 96% 2.592 km/giờ
21:00 - 25/09 Ít mây 23°C 97% 2.808 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.808 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.83 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây thưa 22°C / 23°C 99% 0.65 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây thưa 23°C / 24°C 98% 0.5 km/giờ
10:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 66% 0.53 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 54% 0.61 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 72% 0.72 km/giờ
19:00 - 26/09 Mây cụm 25°C / 26°C 86% 0.65 km/giờ
22:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 89% 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.65 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.65 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.83 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 28°C 82% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 61% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 55% 1.93 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 55% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mây rải rác 24°C / 32°C 53% 2.36 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 2.4 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 100% 2.25 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 2.51 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 96% 1.37 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 79% 2.3 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 60% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 34°C 51% 1.6 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 79% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 90% 1.46 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 82% 1.52 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 83% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 1.2 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 93% 2.06 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 65% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 62% 1.82 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 21°C / 28°C 61% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 19°C / 29°C 55% 2.42 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 19°C / 29°C 53% 2.35 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây cụm 20°C / 27°C 70% 1.83 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 62% 2 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 73% 2.28 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 17°C / 24°C 77% 3.04 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 16°C / 24°C 55% 2.49 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 16°C / 26°C 50% 1.79 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 16°C / 28°C 46% 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 24°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 24°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 26°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 08:06 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 93% 4.536 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 68% 4.248 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 30°C 64% 7.92 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 77% 7.452 km/giờ
12:00 - 25/09 Ít mưa 27°C 81% 5.94 km/giờ
15:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 86% 2.628 km/giờ
18:00 - 25/09 Nhiều mây 23°C 92% 2.016 km/giờ
21:00 - 25/09 Trời quang 23°C 94% 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.016 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.932 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mây rải rác 23°C / 24°C 92% 0.55 km/giờ
04:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 22°C / 23°C 95% 1.34 km/giờ
07:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 23°C / 24°C 92% 1.5 km/giờ
10:00 - 26/09 Mây thưa 29°C / 33°C 67% 1.79 km/giờ
13:00 - 26/09 Mây thưa 32°C / 36°C 54% 0.41 km/giờ
16:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 32°C / 36°C 58% 1.9 km/giờ
19:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 27°C / 29°C 74% 1.23 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây thưa 26°C / 26°C 79% 0.65 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 0.41 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.65 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 28°C 78% 1.57 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 64% 1.72 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mây thưa 24°C / 33°C 59% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 67% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 70% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 2.75 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 2.56 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 2.62 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 96% 1.62 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa vừa 24°C / 29°C 92% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 61% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 61% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 26°C 92% 3.91 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 28°C 93% 1.55 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 97% 1.62 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 96% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 91% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 94% 2.55 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 19°C / 26°C 65% 2.08 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 18°C / 25°C 66% 2.32 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 16°C / 25°C 58% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 16°C / 26°C 51% 2.11 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 16°C / 27°C 52% 2.21 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 15°C / 27°C 48% 2.12 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Bầu trời quang đãng 15°C / 28°C 50% 2.13 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 15°C / 27°C 52% 2.24 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 14°C / 26°C 49% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Bầu trời quang đãng 12°C / 26°C 44% 2.25 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Bầu trời quang đãng 12°C / 25°C 46% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 12°C / 26°C 47% 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 25°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 26°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 27°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 27°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 28°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 27°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 14°C / 26°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 26°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 25°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 12°C / 26°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 04:49 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Nhiều mây 25°C 89% 5.22 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 64% 5.796 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 65% 8.172 km/giờ
09:00 - 25/09 Ít mưa 27°C 76% 5.58 km/giờ
12:00 - 25/09 Ít mưa 25°C 88% 3.24 km/giờ
15:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 90% 2.304 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 93% 4.536 km/giờ
21:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 95% 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 8.172 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.304 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.616 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 1.57 km/giờ
04:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 23°C / 24°C 94% 1.65 km/giờ
07:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 90% 1.75 km/giờ
10:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 65% 1.23 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 33°C / 37°C 54% 1.48 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 63% 0.89 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 82% 1.27 km/giờ
22:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 60% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 58% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.79 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 68% 2.96 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 68% 3.77 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 3.33 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 2.73 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 95% 1.87 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa vừa 24°C / 29°C 91% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mây rải rác 24°C / 34°C 56% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 63% 3.45 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 96% 5.35 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 27°C 96% 2.4 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 96% 1.87 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 94% 1.54 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 90% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 86% 3.27 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 18°C / 25°C 64% 2.77 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 18°C / 24°C 65% 2.87 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 17°C / 24°C 56% 2.87 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 16°C / 25°C 50% 3.01 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 17°C / 26°C 48% 3.16 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 28°C 45% 2.8 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 28°C 46% 2.65 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Bầu trời quang đãng 18°C / 28°C 48% 2.46 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 26°C 44% 2.38 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Bầu trời quang đãng 16°C / 26°C 40% 2.81 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Bầu trời quang đãng 16°C / 25°C 43% 3.04 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 16°C / 26°C 43% 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 5.35 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 24°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 25°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 26°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 25°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 26°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 05:54 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Ít mây 24°C 89% 3.06 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 28°C 81% 4.788 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 28°C 79% 4.896 km/giờ
09:00 - 25/09 Ít mưa 28°C 83% 2.412 km/giờ
12:00 - 25/09 Ít mưa 25°C 91% 2.916 km/giờ
15:00 - 25/09 Mưa nhẹ 23°C 98% 1.98 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 22°C 98% 2.592 km/giờ
21:00 - 25/09 Ít mây 22°C 98% 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 2.412 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.988 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 98% 0.79 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây thưa 22°C / 23°C 98% 0.89 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây thưa 23°C / 24°C 96% 0.74 km/giờ
10:00 - 26/09 Mây thưa 31°C / 34°C 56% 0.79 km/giờ
13:00 - 26/09 Mây rải rác 32°C / 35°C 53% 1.34 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 0.67 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 0.22 km/giờ
22:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 23°C / 24°C 91% 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 1.74 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 59% 1.76 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 53% 1.68 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 57% 2.37 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 54% 2.87 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 98% 3.04 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 99% 2.8 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 2.7 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 97% 1.38 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 89% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 65% 1.89 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 49% 1.81 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 88% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 82% 1.66 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 79% 1.66 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 86% 1.48 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 78% 1.82 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 92% 2.25 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây cụm 19°C / 26°C 65% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 19°C / 27°C 61% 1.45 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 58% 1.8 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 18°C / 28°C 53% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 18°C / 28°C 54% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 70% 1.46 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 62% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 81% 2.03 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 16°C / 23°C 74% 3.43 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 15°C / 23°C 55% 3.05 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 15°C / 26°C 48% 2.33 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 16°C / 28°C 45% 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 23°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 23°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 26°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 28°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mây rải rác 24°C 89% 1.584 km/giờ
03:00 - 25/09 Trời âm u 27°C 70% 3.744 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 68% 7.812 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 29°C 73% 2.736 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 26°C 85% 1.656 km/giờ
15:00 - 25/09 Trời quang 23°C 96% 3.924 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 22°C 96% 3.528 km/giờ
21:00 - 25/09 Trời quang 22°C 96% 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 1.656 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.032 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 05:54 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 22°C / 23°C 96% 1.06 km/giờ
04:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 22°C / 22°C 96% 1.07 km/giờ
07:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 23°C / 24°C 93% 0.92 km/giờ
10:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 30°C / 34°C 59% 0.71 km/giờ
13:00 - 26/09 Mây thưa 32°C / 35°C 51% 2.15 km/giờ
16:00 - 26/09 Mây rải rác 30°C / 33°C 64% 1.68 km/giờ
19:00 - 26/09 Mây cụm 26°C / 26°C 76% 0.77 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C / 25°C 82% 0.49 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 0.77 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 05:54 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 30°C 63% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 56% 1.42 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 57% 1.38 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 65% 2.34 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 59% 2.6 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 60% 3.13 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 99% 2.75 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 97% 2.04 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 92% 1.67 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 52% 1.96 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 63% 3.04 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 94% 5.33 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 99% 2.06 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 99% 1.62 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 96% 1.48 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 95% 2.95 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 17°C / 21°C 83% 3.36 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 16°C / 23°C 64% 2.79 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây cụm 16°C / 21°C 68% 3.07 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây cụm 15°C / 22°C 55% 2.76 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Bầu trời quang đãng 14°C / 24°C 48% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 15°C / 25°C 45% 2.76 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Bầu trời quang đãng 15°C / 27°C 41% 2.56 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Bầu trời quang đãng 15°C / 27°C 42% 2.18 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 16°C / 27°C 42% 2.22 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Bầu trời quang đãng 15°C / 26°C 37% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Bầu trời quang đãng 14°C / 25°C 33% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Bầu trời quang đãng 14°C / 24°C 38% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 14°C / 25°C 38% 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 21°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 23°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 21°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 22°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 14°C / 24°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 25°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 27°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 27°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 27°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 26°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 14°C / 25°C , độ ẩm 33% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 14°C / 24°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 14°C / 25°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 2.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 04:49 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Trời quang 23°C 88% 5.544 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 28°C 70% 7.596 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 28°C 68% 8.1 km/giờ
09:00 - 25/09 Ít mưa 28°C 74% 5.724 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 87% 1.764 km/giờ
15:00 - 25/09 Trời quang 23°C 89% 1.836 km/giờ
18:00 - 25/09 Trời quang 22°C 92% 2.628 km/giờ
21:00 - 25/09 Trời quang 22°C 94% 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 7.596 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 1.836 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.312 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mây thưa 23°C / 24°C 91% 0.92 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây rải rác 22°C / 23°C 94% 0.75 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C / 24°C 89% 1.09 km/giờ
10:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 63% 2.09 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 33°C 54% 1.66 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 69% 0.7 km/giờ
19:00 - 26/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 77% 1.21 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây thưa 24°C / 25°C 82% 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 29°C 67% 3.05 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 60% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 60% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 71% 3.14 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 68% 4.21 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 71% 4.97 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 96% 4.1 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 95% 3.59 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 2.44 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 87% 2.07 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 58% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 4.77 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 98% 5.34 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa cường độ nặng 23°C / 25°C 97% 5.04 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 96% 3.07 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 91% 2.56 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 89% 3.62 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 17°C / 22°C 78% 4.9 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây thưa 16°C / 22°C 67% 4.51 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 16°C / 21°C 66% 4.51 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 16°C / 21°C 59% 4.46 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây rải rác 15°C / 22°C 52% 4.36 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mây thưa 16°C / 23°C 50% 4.49 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mây thưa 16°C / 25°C 46% 3.59 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Bầu trời quang đãng 16°C / 25°C 47% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Bầu trời quang đãng 17°C / 25°C 48% 3.29 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Bầu trời quang đãng 16°C / 24°C 43% 3.42 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Bầu trời quang đãng 15°C / 23°C 40% 3.77 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Bầu trời quang đãng 15°C / 22°C 44% 4.1 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 15°C / 23°C 44% 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 22°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 22°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 21°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 21°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 22°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 23°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 25°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 25°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 24°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 23°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 22°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 23°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 3.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 05:54 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Trời quang 25°C 85% 7.596 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 30°C 63% 9.468 km/giờ
06:00 - 25/09 Mưa nhẹ 31°C 62% 3.204 km/giờ
09:00 - 25/09 Mưa nhẹ 30°C 64% 6.516 km/giờ
12:00 - 25/09 Mưa nhẹ 27°C 77% 2.988 km/giờ
15:00 - 25/09 Trời quang 25°C 88% 4.032 km/giờ
18:00 - 25/09 Mưa nhẹ 24°C 91% 3.744 km/giờ
21:00 - 25/09 Ít mây 24°C 92% 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 7.596 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 9.468 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 6.516 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.212 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 1.63 km/giờ
04:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C / 24°C 91% 1.39 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây rải rác 25°C / 26°C 86% 2.1 km/giờ
10:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 30°C / 34°C 64% 2.35 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 33°C / 37°C 52% 1.93 km/giờ
16:00 - 26/09 Mây rải rác 32°C / 36°C 59% 3.54 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.69 km/giờ
22:00 - 26/09 Mây cụm 26°C / 26°C 80% 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.35 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:03 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 82% 2.38 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 2.49 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 2.57 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 65% 3.27 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 68% 4.13 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 24°C / 26°C 95% 4.73 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 3.58 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 3.12 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 1.58 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 67% 1.75 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 56% 1.7 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.56 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 2.86 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 84% 2.88 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 88% 2.94 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 84% 2.57 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 89% 3.57 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 21°C / 27°C 69% 3.55 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 22°C / 27°C 67% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây rải rác 22°C / 28°C 63% 2.77 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 21°C / 28°C 59% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 63% 2.71 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 76% 2.28 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 69% 2 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 81% 2.93 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 68% 5.02 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 17°C / 24°C 59% 5.02 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 18°C / 26°C 54% 3.59 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 19°C / 28°C 51% 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 24°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 3.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 05:53 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 25/09 Mưa nhẹ 25°C 88% 3.924 km/giờ
03:00 - 25/09 Mưa nhẹ 30°C 60% 10.296 km/giờ
06:00 - 25/09 Ít mây 31°C 56% 15.264 km/giờ
09:00 - 25/09 Ít mây 30°C 59% 10.8 km/giờ
12:00 - 25/09 Trời quang 27°C 73% 1.368 km/giờ
15:00 - 25/09 Ít mây 25°C 85% 3.564 km/giờ
18:00 - 25/09 Ít mây 24°C 88% 4.176 km/giờ
21:00 - 25/09 Ít mây 24°C 89% 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 25/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 10.296 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 15.264 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 10.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 25/09, dự báo trời quang, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 25/09, dự báo Ít mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.012 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 07:04 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 26/09 Mây rải rác 25°C / 25°C 84% 1.57 km/giờ
04:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 86% 1.47 km/giờ
07:00 - 26/09 Mây cụm 26°C / 26°C 80% 1.37 km/giờ
10:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C / 34°C 58% 1.47 km/giờ
13:00 - 26/09 Mưa nhẹ 33°C / 36°C 52% 2.47 km/giờ
16:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C / 33°C 59% 2.48 km/giờ
19:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 79% 0.56 km/giờ
22:00 - 26/09 Bầu trời quang đãng 25°C / 25°C 83% 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 26/09, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 36°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 26/09, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:04 - 25/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 4.81 km/giờ
Thứ 2 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 4.13 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 67% 4.56 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 5.94 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 8.13 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 8.16 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 93% 6.6 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 6.08 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 27°C / 27°C 92% 4.41 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mây thưa 26°C / 29°C 73% 1.7 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 2.54 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 6.17 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 6.46 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 81% 6.72 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 84% 6.58 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 78% 5.36 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 82% 7.52 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây thưa 22°C / 25°C 75% 6.9 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 22°C / 26°C 71% 5.72 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 23°C / 26°C 66% 5.39 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 23°C / 26°C 61% 5.7 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 72% 5.94 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 72% 5.74 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 71% 4.68 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 78% 4.52 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 20°C / 26°C 69% 9.28 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 19°C / 23°C 67% 9.28 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây thưa 20°C / 24°C 63% 6.97 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 21°C / 25°C 61% 5.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 26/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 8.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 8.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 5.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 9.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 9.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 6.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 5.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Video

Dự báo thời tiết ngày 24/9: miền bắc có mưa dông, gió giật mạnh | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 25/09: miền bắc có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to và dông | antv

Video

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 24/9. thời tiết đêm nay: miền bắc và nhiều vùng trên cả nước mưa dông

Video

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 25/9.thời tiết chiều nay: miền bắc giảm mưa se lạnh, miền nam mưa to

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 24/9: miền bắc cục bộ có mưa to và dông | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 24/9: miền bắc trời nhiều mây, cục bộ có mưa to | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều 24/09/2022: miền bắc duy trì mưa dông diện rộng| vtc14

Video

Thời tiết 24/9: hà nội ngày nắng nhẹ, đêm có mưa rào và dông | skđs

Video

Thời tiết hôm nay 24/09/2022:bắc bộ, trưa chiều có nắng gián đoạn | vtc14

Video

Thời tiết hôm nay 25/09/2022:bắc bộ có mưa dông diện rộng | vtc14

Video

Dự báo thời tiết mới nhất trưa 24/9thời tiết đêm nay miền bắc miền trung mưa lớn trước thềm bão mạnh

Video

Mưa dông quay trở lại miền bắc, đề phòng thời tiết cực đoan | skđs

Video

Tin bão số 4: bão sẽ hình thành trong vài ngày tới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến miền trung | skđs

Video

Dự báo thời tiết tối 22/9: thời tiết mát mẻ, bắc bộ duy trì mưa dông trong nhiều ngày tới | antv

Video

Miền bắc sắp đón không khí lạnh| vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 21/09/2022: mưa dông trở lại toàn bắc bộ, cảnh báo lốc sét | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 22/09/2022: mưa dông trải dài khắp 3 miền | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 19/9: miền bắc nắng nóng, miền nam mưa dông | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều ngày 21/09/2022: miền bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài| vtc14

Video

Tổng hợp dự báo thời tiết sáng 23/9: miền bắc mưa lớn diện rộng, lượng mưa tăng lên đến 400 mm

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 20/09: miền bắc đêm mưa dông ngày nắng nóng | antv

Video

Bản tin dự báo thời tiết đêm 24/09, ngày 25/09/2022

Video

Dự báo thời tiết: bắc bộ đón mưa lớn do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn xuống | skđs

Video

Dự báo thời tiết ngày 21/9: miền bắc mưa dông nhiều nơi | vtc now

Video

Dự báo thời tiết 23/9: miền bắc và trung bộ tiếp diễn mưa tầm tã

Video

Thời tiết hôm nay 22/09/2022: bắc bộ và bắc trung bộ mưa to đến rất to | vtc14

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/9: hà nội nhiều mây, mưa to và dông rải rác | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 15/9: phía bắc nắng nhiều, phía nam mưa dông | antv

Video

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 21/9.thời tiết đêm nay miền bắc mưa vừa và to; cả nước mưa to cục bộ

Video

Thời tiết tối và đêm 24/09/2022:bắc bộ, vẫn có mưa dông, trời mát mẻ | vtc14

Video

Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/09/2022: mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 07/09/2022 | miền bắc sắp đón mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết tối nay 21/9: bắc bộ mưa dông trên diện rộng | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 23/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 22/9: cả nước mưa dông cục bộ | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 22/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 19/09: miền bắc trời nắng, mưa dông xuất hiện rải rác vài nơi | antv

Video

Thời tiết hôm nay 10/08/2022:miền bắc trời có nắng gián đoạn| vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày 16/09: miền bắc oi nóng, miền nam mưa dông | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 17/9: miền bắc ngày mưa to tối giảm, nguy cơ sạt lở rất lớn | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và mai ngày 08/09: miền bắc mưa có xu hướng gia tăng mạnh | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều 11/08/2022: bão tan, miền bắc mưa lớn| vtc14

Video

Dự báo thời tiết: bắc bộ oi nóng trước khi đón mưa dông đổ bộ từ ngày 20/9 | skđs

Video

Thời tiết trưa, chiều 19/09/ 2022: miền bắc oi bức| vtc14

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 14/9: miền bắc mưa rào và dông mạnh | antv

Video

Dự báo thời tiết 15/08/2022: miền bắc và miền trung hết mưa, ngày nắng ráo | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 17/8: miền bắc nắng nóng quay trở lại | antv

Video

Dự báo thời tiết | miền bắc mưa lớn | cảnh báo châu chấu tre gây hại | vtc16

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/09/2022 | bắc bộ mưa to đến rất to | vtc16

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Hải Phòng Chiều Nay
 • Xem Bói Số Nhà Tốt Xấu Theo Phong Thủy Chuẩn Nhất
 • #Chấm Điểm Phong Thủy Sim
 • Cá Phong Thủy: Cách Nuôi, Hướng Đặt Bể Cá Cảnh Theo Tuổi, Mệnh
 • Thực Hư Chuyện Phong Thủy Hồ Cá Trước Nhà
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Ở Hải Phòng 6 Ngày Tới
 • Dự Báo Thời Tiết Hải Phòng 20 Ngày Tới
 • Giá Dầu Hôm Nay Thế Giới
 • Giá Cả Thị Trường Thủy Sản Hôm Nay
 • Giá Cả Thị Trường Lợn Hơi
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Hải Phòng Bao Nhiêu Độ
 • Thời Tiết Ở Hải Phòng Hôm Qua
 • Thời Tiết Hải Phòng Cuối Tuần
 • Thời Tiết Ở Hải Phòng Trong 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Hải Phòng Hàng Giờ Hôm Nay
 • Thời Tiết Hải Phòng
 • Thời Tiết Hải Phòng Từng Giờ Hôm Nay
 • Thời Tiết Hải Phòng Tiên Lãng
 • Thời Tiết Hải Phòng Hôm Nay Có Mưa
 • Thời Tiết Hải Phòng Hnay
 • Bạn đang xem bài viết Dự Báo Thời Tiết Ngô Quyền Hải Phòng trên website Saigonhkphone.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  🌟 Home
  🌟 Top