Đề Xuất 5/2022 # Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật Pháp # Top Like

Xem 32,769

Cập nhật nội dung chi tiết về Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật Pháp mới nhất ngày 19/05/2022 trên website Saigonhkphone.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 32,769 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Chọn Hướng Nhà Đạt Chuẩn Theo Phong Thủy
 • Tư Vấn Phong Thủy: Chọn Hướng Nhà Theo Tuổi Đông Tây Mệnh Đúng Hay Sai?
 • Phong Thủy Huyền Không Phần 8
 • Ý Nghĩa Hòn Non Bộ Trong Phong Thủy
 • Hòn Non Bộ Là Gì? Sai Lầm Chết Người Cần Tránh Khi Chơi Hòn Non Bộ
 • Huyền không đại quái trạch nhật pháp phương pháp này không cần lý sẽ mỗi bên giống như thần sát ( ngoại trừ tuổi phá sát bên ngoài ) , chỉ cần đối sơn gia cùng người bị hại có lợi cho dù xu thế cát , nếu có thể phối hợp chính thể ngũ hành càng thêm dệt hoa trên gấm .

  Tam nguyên huyền không đại quái trạch nhật ( gọi chung năm thứ ba đại học nguyên ) , nguyên là một môn bí truyền trạch nhật học , hiểu rõ huyền cơ bắt đầu được nhập môn , nó một dạng, nhật khóa của hiệu quả cùng phê chuẩn nghiệm độ thì không cách nào có thể so . Nhưng trước mắt chân chính hiểu được huyền không đại quái trạch nhật nhân không nhiều , bởi vì cổ đại không phải sư đồ hoặc thân thuộc quan hệ một dạng, không truyền . Dù cho truyền thụ , chọn đồ vậy tương đối nghiêm ngặt , đệ tử học thành hậu cũng không cho phép tiết lộ thiên cơ .

  Hiện tại đem nó phối quẻ chi pháp cùng như thế nào vận dụng công bằng tại lòng người , để cho người hữu duyên được này bí mật truật , có thể vì phổ la đại chúng phục vụ , hồi quỹ xã sẽ, chớ loạn truyền bất nhân bất nghĩa nhân , nhẹ tiết sóng lớn thị , định hồi thiên khiển .

  Huyền không đại quái trạch nhật nguyên vận tính toán

  Một hai ba bốn vận , là thượng nguyên , thượng nguyên lấy một hai ba bốn là vượng , sáu, bảy tám chín là suy .

  Sáu, bảy tám chín vận , là hạ nguyên , hạ nguyên lấy sáu, bảy tám chín là vượng , một hai ba bốn là suy .

  Từ 49575 năm 754 đưa đến 5 0 484 năm 954 , là hạ nguyên tám vận , lấy tiên thiên chấn vị , tức đông bắc phương là chánh thần vuông , lấy cùng nhau mà nói của tây nam vuông là số không thần vuông .

  Huyền không đại quái trạch nhật cùng 64 quẻ luận

  Huyền không số lý ( trong ngoài ) của giáp tử Thủy khôn là địa một khôn; ất sửu Mộc Hỏa Lôi Phệ Hạp sáu tốn loại là như thế này đoán đấy, Giáp tử Đại biểu sáu mười hoa giáp , bao quát năm tháng ngày lúc, tiên thiên số là , ngũ hành thuộc thủy , 64 quẻ là quẻ khôn , chịu tinh quẻ vận thuộc một vận đương mùa , hậu thiên bát quái là khôn , ngoài ra suy luận tương tự .

  Học qua 《 dịch kinh 》 nhân đều biết Khôn là địa vi mẫu , vạn vật đều kém nó mà thai nghén . Chấn là động , mà sống , làm trưởng tử , động tất sinh phát trưởng thành . Giáp là thập can đứng đầu; tử là thập nhị chi chi thủy , đứng hàng bắc , là hàn là thủy , cho nên khí hậu dục sinh ra vạn vật . Cho nên , giáp tử là quẻ khôn chi thủy , cũng là nằm quẻ thai nghén ban đầu . Mẫu thai nghén đầu thai làm trưởng tử , là phục quẻ ( quẻ khôn động sơ hào vậy ); hai thai trung nữ là rõ ràng di quẻ ( quẻ khôn động hào hai vậy ); ba thai thiếu nữ là địa trạch lâm quẻ ( quẻ khôn động hào ba vậy ) . Thiên địa giao hợp mà làm quá quẻ , hợp tác thai nghén trưởng nữ là thăng quẻ ( địa thiên thái quẻ động sơ hào vậy ) , kế trong lúc mang thai nam sư quẻ , lại sinh thiếu nam khiêm quẻ . Là cho nên lấy trường tử chấn cầm đầu: chấn Ly đoái càn tốn khảm cấn khôn là tự , lấy năm tử là bắt đầu , thập can độn dụng . Tức giáp tử , bính tử , mậu tử , canh tử , nhâm tử; ất sửu , đinh sửu , kỷ sửu , tân sửu , quý sửu . Giáp bính mậu canh nhâm dần; ất đinh kỷ tân quý mão Hơn suy luận tương tự sắp xếp mười hai địa chi .

  Từ phục quẻ bắt đầu sắp xếp giáp tử , di quẻ sắp xếp bính tử , truân quẻ sắp xếp việt tử , ích quẻ sắp xếp canh tử , quẻ chấn sắp xếp nhâm tử . Nó quy luật chương trình là: từ tử vừa mới dương sinh , từ âm dần dần dương chín . Tiên thiên càn cư hậu thiên nam Ly là dương; tiên thiên khôn cư hậu thiên bắc Khảm là âm . Mà tiên thiên của quẻ tự là, càn Đoái Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn . Này lại là từ dương đến âm từ ngọ đến tử . Từ hại được dương từ tử đến ngọ tức là , khôn Cấn Khảm Tốn Chấn Ly Đoái Càn . Ở trên nói đến , khôn là mẫu thai nghén đầu thai trường tử chấn , chấn là ban đầu mà sinh phát , cho nên lấy quẻ chấn là bắt đầu từ âm mà dương nghịch sắp xếp bát quái . Tức là giáp tử Địa Lôi Phục lại là khôn tâm ý . Vì cái gì giáp tử có hai quẻ đâu? Ngoại trừ vậy giáp tử bên ngoài , canh dần , giáp ngọ , canh thân cũng có hai quẻ . Bởi vì sáu mười giáp tử chỉ xứng sáu mười quẻ , cho nên nhất định phải có bốn tổ can chi có dấu hai quẻ mới có khả năng phối xong 64 quẻ . Nhưng trạch nhật phương diện chỉ có sáu mười giáp tử , cho nên chỉ dụng lục mười quẻ , ngoài ra bốn quẻ đôi tám hai vận không được dụng , giáp tử Tám phục , giáp ngọ Tám cấu; canh dần Hai cách , canh thân Hai trùm . Có thể căn cứ thực tế lấy hay bỏ , cái nào tốt dụng thì lấy cái nào . Bính Tử Sơn sét di , mậu Tý thủy sét truân , canh tử phong lôi ích , nhâm tử chấn là sét Các loại, này chính là căn do vậy. Hơn có thể suy luận tương tự .

  Chú thích: đôi tám hai vận có bốn quẻ không được dụng , giáp tử Tám phục , giáp ngọ Tám cấu; canh dần Hai cách , canh thân Hai trùm . Có thể căn cứ thực tế lấy hay bỏ , cái nào tốt dụng thì lấy cái nào .

  Huyền không đại quái trạch nhật , nhất định phải rục 64 quẻ , phối sáu mười giáp tử hao phí . Đông chí trước giáp tử nhật tại quẻ khôn , đông chí hậu giáp tử nhật tại Địa Lôi Phục quẻ . Hạ chí trước giáp ngọ nhật tại thiên phong hậu quẻ , hạ chí hậu giáp ngọ nhật tại quẻ càn . Kinh thẳng trước canh dần nhật tại quẻ ly , kinh thẳng hậu canh dần nhật tại trạch hỏa cách quẻ . Bạch lộ trước canh thân nhật tại quẻ khảm , bạch lộ hậu canh thân nhật tại Sơn Thủy Mông quẻ .

  Sáu mười giáp tử phối quẻ ca

  Giáp tử giáp ngọ khôn càn gặp, ất sửu ất mùi khạp giếng ngay cả . Bính dần bính thân người nhà hiểu , đinh mão đinh dậu tổn hại mặn trước . Mậu thìn mậu tuất lý khiêm là, kỉ tỵ kỷ hợi hùng vĩ vậy . Canh ngọ canh tử hằng ích tại , tân mùi tân sửu tụng di liên . Nhâm thân nhâm dần sư đồng xuất , quý dậu quý mão dần dần muội thêm . Giáp tuất giáp thìn kiển khuê đến , ất hợi ất Kỷ tấn cần thiên . Bính tử bính ngọ di lỗi nặng , đinh sửu đinh mùi tùy chung cứng . Mậu dần mậu thân phong hoán tốt, kỷ 邜 kỷ dậu tiết lữ điền . Canh thìn canh tuất quá phủ quẻ , tân tị tân hợi có so với ngay cả . Nhâm Ngọ nhâm tử tốn chấn sẽ, quý mùi quý sửu khốn bí trước . Giáp thân giáp dần mùi đã tế , ất dậu ất mão độn lâm thiên . Bính tuất bính thìn cấn đoái đủ , đinh hợi đinh tị dự tiểu súc . Mậu tử mậu ngọ truân đỉnh lộc , kỷ sửu kỷ mùi vọng thăng phúc . Canh dần canh thân ly khảm sai , tân mão tân dậu phu chuyện nhỏ . Nhâm thìn nhâm tuất đại súc tập , quý tị quý hợi quái lột mệt mỏi . Này là huyền không chân bí quyết , người không có đức thề không nói.

  Hai , quẻ cùng quẻ giao thông quan hệ:

  Huyền không đại quái trạch nhật pháp của nội dung trung tâm tại tại quẻ cùng quẻ ở giữa giao thông . Cái gọi là giao thông , liền là thông qua một loại nào đó đường lối , thực hiện hai cái mục đích:

  Huyền không đại quái của phương thức giao thông , từ chỗ lớn nếu mắt có bốn loại:

  Ba , huyền không đại quái cách cục ba định luật thiên quẻ hợp cách định luật:

  (1) huyền không thiên quẻ hợp cách định luật

  , bốn quẻ quẻ đoái , quẻ chấn ( bốn tám ) âm dương Cát cách

  ( 2 ) , huyền không đại quái ngũ hành định luật:

  Huyền không đại quái ngũ hành bí quyết: càn chín đoái bốn đều là kim , Ly ba chấn bát mộc thành rừng . Tốn hai Khảm bảy tiên thiên hỏa , khôn một cấn sáu thủy là thật . Điều đường nét hướng trung ương qua , có thổ không cần lặp lại tìm .

  Huyền không đại quái quẻ vận bí quyết:

  Tham lang không thay đổi một chở tới ( trên dưới hai quẻ quẻ hào giống nhau nhân , làm một vận quẻ , như càn , khôn , cấn . . . )

  Cửu vận hoàn toàn thay đổi bật hẳn là ( trên dưới hai quẻ quẻ hào cùng nhau ngược lại nhân , là cửu vận quẻ , như tổn hại , ích , quá . . . )

  Hai vận cự môn thượng trung biến ( trên dưới hai quẻ quẻ hào nó thượng hào trung hào cùng nhau ngược lại là hai vận quẻ , như cường tráng , thăng . . . )

  Bát vận phụ tinh sơ hào nhận ( trên dưới hai quẻ chỉ có sơ hào cùng nhau ngược lại nhân , là bát vận quẻ , như tiết , bí . . . )

  Ba vận lộc tồn trên dưới biến ( trên dưới hai quẻ trên dưới hào cùng nhau ngược lại nhân , là ba vận quẻ , như tấn , cần . . . )

  Bảy vận phá quân biến trung thai ( trên dưới hai quẻ chỉ có trung hào cùng nhau ngược lại nhân , là bảy vận quẻ , như sư , dần dần . . . )

  Bốn vận trung hạ văn khúc chỗ ( trên dưới hai trong quẻ hào hạ hào cùng nhau ngược lại nhân , là bốn vận quẻ , như người nhà , cần độn . . . )

  Sáu vận vũ khúc thượng hào nhấc ( trên dưới hai quẻ chỉ có thượng hào cùng nhau ngược lại nhân , là sáu vận quẻ , như lý , lột . . . )

  Này là huyền không đại quái quyết

  Hợp số không chính phát đinh tài

  Dịch quái trạch nhật chút tử pháp của chọn khóa yêu cầu: tiên thiên làm thể , hậu thiên là dụng , nhật khóa cùng sơn gia , thiên địa định vị , sơn trạch thông khí , lôi phong cùng nhau mỏng , thủy hỏa bất tương xạ . Khóa cách tiên hậu thiên vợ chồng giao cấu , phụ mẫu gặp con nối dõi , phụ tử họ công tôn , một nhà xương thịt kén rể , không sợ hình trùng khắc hại , bất kị ngũ hoàng , tam sát , tuổi phá .

  Cửu tinh cát cách là nhật trụ chịu tinh chi danh

  Bốn , xem khóa nhập cách bí yếu:

  Một vận , càn , Khảm , cấn , chấn , tốn , Ly , khôn , đoái tham lang thuần thanh .

  Cửu vận , quá , không , bình thường , ích , mặn , tổn hại , mùi tế , đã tế bật tinh thuần thanh .

  Hai vận , vọng , cường tráng , thăng , xem , cách , khuê , kiển , trùm cự môn thuần thanh .

  Bát vận , khốn , tiết , bí , lữ , phục , dự , tiểu súc , cấu phụ tinh thuần thanh .

  Ba vận , di , di , phu , cần , tụng , lỗi nặng , chuyện nhỏ , tấn lộc tồn thuần thanh .

  Bảy vận , sư , cùng , muội , có , so với , dần dần , theo , cổ phá quân thuần thanh .

  Bốn vận , truân , nhà , đại súc , đỉnh , hiểu , độn , tập , lâm văn khúc thuần thanh .

  Sáu vận , cắn , phong , quái , lý , giếng , hoán , lột , khiêm vũ khúc thuần thanh .

  Chín , quá , không , bình thường , ích , mặn , tổn hại , mùi tế , đã tế

  Tám , khốn , tiết , bí , lữ , phục , dự , tiểu súc , cấu .

  Bảy , sư , cùng , muội , có , so với , dần dần , theo , cổ

  Sáu , cắn , phong , quái , lý , giếng , hoán , lột , khiêm

  ( ) , quá , không , bình thường , ích , mặn , tổn hại , mùi tế , đã tế

  Bốn , truân , nhà , đại súc , đỉnh , hiểu , độn , tập , lâm

  Ba , di , di , phu , cần , tụng , lỗi nặng , chuyện nhỏ , tấn

  Chín , quá , không , bình thường , ích , mặn , tổn hại , mùi tế , đã tế

  Tám , khốn , tiết , bí , lữ , phục , dự , tiểu súc , cấu

  ( ) , vọng , cường tráng , thăng , xem , cách , khuê , kiển , trùm

  Ở trên tam đại định luật , chính là không dễ của cát cách , ngoài ra, gặp không hề có thể phối hợp này tam đại định luật của khóa nhân , cho dù không phải hòa hợp khóa , lúc chế hóa lấy dụng hắn. Rộng phương tây ngọc lâm thị lý thăng Lâm đại sư nói: “Buôn bán hùng thượng nhờ có tổn hại , huyền không đại quái có thần kì cơ !” “Thần sát sôi nổi nhưng như thế nào , một quẻ thuần thanh mập ra nhiều” . Hữu duyên của , nhất định phải lập thệ vuông được , được dạy nhân , nhất định phải ngăn chứa giấu của , kim khẩu ổn của , không được được loạn truyền hậu thế thượng vô e rằng chỉ có nhân . Nếu không hồi thiên phạt tai.

  Năm , cát hung cách bộ phận luận

  Cát khóa ( cát cách bộ phận ):

  Huyền không đại quái cát khóa phải có hai cái yếu điểm .

  49 . Nhật chủ của huyền không ngũ hành , sanh thành , sinh ra nhập , khắc nhập , bỉ hòa nhân mệnh quẻ huyền không ngũ hành .

  5 0 . Thời của huyền không ngũ hành , sanh thành , sinh ra nhập , khắc nhập , bỉ hòa nhật chủ của huyền không ngũ hành .

  5 1 . Nguyệt của huyền không ngũ hành , sanh thành , sinh ra nhập , khắc nhập , bỉ hòa nhật chủ của huyền không ngũ hành .

  52 . Năm huyền không ngũ hành , sanh thành , sinh ra nhập , khắc nhập , bỉ hòa nhật chủ của huyền không ngũ hành .

  Huyền không đại quái nhật khóa của cát hung , muốn tham khảo thi nhân mệnh quẻ . Nhân mệnh quẻ lấy người trong cuộc năm sinh ra của can chi , theo sáu mười giáp tử phối quẻ đạt được tương quan của huyền không ngũ hành . Chính là nhân mệnh quẻ huyền không ngũ hành .

  Trong đó 49 cùng 5 0 là bắt buộc , hợp phù này hai hạng , Kỷ có thể kế là có thể dụng của cát khóa . Như năng lực gia tăng thượng 5 1 hoặc 52 , liền có thể xem như thượng cát của nhật khóa .

  Nhật khóa năng lực của lớn nhỏ lấy bốn khóa trung được nguyên vận vượng ngươi khóa hơn ít có quan . Rõ ràng thời là phía dưới nguyên tám vận , lấy bốn khóa trung được 56 cùng 545557 quẻ vận của khóa càng nhiều , là năng lực càng lớn . Quẻ vận lấy hợp thập là đắc lực . Như khóa bên trong có quẻ vận là 56 , lấy gặp 5 0 là cát . Nó hợp thập cũng cùng , hợp thập chủ cát hung năng lực trường viễn . Mặt khác có một khí thuần rõ ràng , cùng một khóa hợp thập là đặc biệt cách cục . Nhất khí thuần rõ ràng là bốn khóa quẻ vận giống nhau . Một khóa hợp thập chỉ bốn khóa của quẻ vận cũng là cùng một tổ hợp mười ,

  Vân vân vân vân cũng là , còn có nó rất nhiều của tổ hợp . Trong đó cũng lấy 565 0 hợp thập này một nhóm , kỳ lực gửi cường lại trường viễn , nó mỗi bên tổ năng lực cũng có thể trường viễn , nhưng bằng không 565 0 đang thời tuân lệnh của năng lực cường đại . Ba khóa được hợp thập , mà trong đó bao quát nhật trụ ở bên trong , cũng xem như hợp thập cách , cũng chủ kỳ lực trường viễn .

  Đầu tiên xem cát hung: sinh năm nhật cát; nguyệt bỉ hòa nhật cát; Giờ sinh nhật cát; năm tháng ngày đều được êm xuôi Là huyền không đại quái đại cát của nhật khóa .

  Lấy người mệnh quẻ phân tích: này khóa ngày hôm đó chủ đích huyền không ngũ hành là Hỏa , nhân mệnh quẻ là giáp dần năm đã tế Huyền không ngũ hành là , Nhật chủ của huyền không ngũ hành cùng nhân mệnh quẻ huyền không ngũ hành hợp mười Đại cát

  Lại xem năng lực: lấy bình thường phương pháp phân tích Khóa trung tam trụ gặp hạ nguyên quẻ vận Kỷ có thể tính tương đương hữu lực , Gia tăng năm ngoái nhật thời thành Hợp 10 ván Càng chủ sức mạnh lớn mà trường viễn .

  Tam nguyên nhật khóa Lạc số muốn hợp thành bốn đại cách cục một quẻ thanh thuần , thích hợp sinh ra nhập , khắc nhập , là cát khóa . Quẻ vận muốn một quẻ thanh thuần , hợp mười âm dương , là cát khóa .

  Hung khóa ( hung cách bộ phận ):

  Tỷ như: bạch thạch một nông hộ vận dụng bốn canh thìn nhật khóa , lầu mới vào nhà ở , ở hậu đến nay một phái phồn thịnh an lành của mới cảnh tượng , chính hiện ra ở trước mắt của hắn ,

  Phân tích: này khóa huyền không đại quái tiên thiên ngũ hành một quẻ thuần thanh , hậu thiên quẻ vận lại được một quẻ thuần thanh , làm vượng luận . Hậu thiên quẻ vận , cửu vận quẻ bật tinh một mạch , thiên địa đồng lưu cách , không đáng huyền không đại quái trạch nhật của kị , hơn nữa hợp huyền không đại quái trạch nhật , khóa trung tứ trụ trời đất quẻ nhân , hợp thiên địa định vị vượng khí cát cách . Bản cát khóa nếu như hợp tọa nhà , hợp tạo mệnh , có cát thủy khí tụ của hình cục khởi công dựng thẳng tạo nhân , cùng nhà mới vào nhà ở nhân , ngày sau tử tôn tất như thế hưng vượng phát đạt , phú so với thạch sùng .

  Bản nhật khóa dụng khôn Sơn Thiên Thủy Tụng quẻ tọa hướng , mùa không thích đáng, lại vận dụng mậu dần nhật chủ , 64 quẻ nạp Lôi Hỏa Phong đại quẻ , giáp giờ dần được thủy hỏa đã tế quẻ , theo huyền không đại quái trạch nhật kiến thức luận , phạm đầy bàn hình trùng khắc hại , lại phạm âm dương sai lầm họa , tất có theo lý không làm của thần kì .

  Sáu , huyền không đại quái trạch nhật phương pháp cùng yêu cầu

  (1) nhật khóa lấy nhật trụ thiên quẻ huyền không ngũ hành làm chủ ( là ta ) , phùng niên trụ , nguyệt trụ , lúc trụ thiên quẻ ngũ hành sinh ra nhập ( sinh ra ta ) nhân , hoặc khắc nhập ( khắc ta ) nhân mà sống nhập khắc nhập ( tiến khí ) cát cách , thích hợp dụng .

  ( 2 ) nhật trụ thiên quẻ huyền không ngũ hành đi sống hoặc khắc năm trụ , nguyệt trụ , lúc trụ thiên quẻ huyền không ngũ hành nhân mà sống xuất khắc xuất ( thoái khí ) hung cách , không thể làm dụng . Nhưng gặp hợp mười thiên vận định luật cát cách nhân , tức thích hợp dụng không sao .

  ( 3) quẻ lý tổng số cát hung thần kì đoạn .”Vạn vật đều có số vậy”, số từ cùng nhau cuối cùng tại mười , tuần hoàn vô tận , đây là đại vũ trụ của thật lý . “Thập” gọi là “Doanh” số , cùng “Số không” giống nhau , tự một tới chín là số cơ sở , cửu cửu tăng theo cấp số nhân của tám mười một số , là số lý số lượng , không phải số lượng số lượng , kỳ sổ có hàm súc vũ trụ đại lực lượng thiên nhiên , kỳ lực có cát hung phân chia . Tại trạch nhật ở bên trong, số lý của cát hung số có một chút của hướng dẫn lực , đại có thể làm tham khảo của dụng , lấy tăng thêm lòng tin . Nhưng hết thảy khóa cách đều phải lấy huyền không đại quái tổ hợp cát hung làm trọng . Đại quẻ hung , không thể dụng , đại quẻ cát số lý cát có thể bắt đầu dệt hoa trên gấm chi tác dụng , không thể quá câu tại số lý của cát .

  ( 4 ) huyền không đại quái tứ trụ trạch nhật có thể phối hợp tọa sơn quẻ vận cùng mệnh chủ quẻ chở tới vận dụng , đều lấy sinh vượng tọa sơn quẻ vận cùng mệnh chủ can năm chi bản mệnh quẻ vận là cát , vị của vượng sơn vượng mệnh hoặc tu bổ Sơn tu bổ mạng lớn cát .

  (5) tại thiên vận ở bên trong, lấy đương vận lúc vượng là cát , nhất là nhật trụ , như bây giờ là phía dưới nguyên bát vận , tại vượng sơn vượng mệnh của trên cơ sở , dụng kỷ mão bảy tám số , đinh hợi bát bát số là vượng vận hoặc dụng canh thìn nhất cửu số canh tuất cửu cửu số vì tức giận vận . Cũng vận dụng ba bàn quẻ ( cửu tinh quẻ vận ) riêng là phụ mẫu quẻ , quẻ khí thâm hậu .

  (6) huyền không đại quái “Tam giác vàng” trạch nhật pháp . Đây là phong thuỷ danh gia từng tử nam , sắp đặt thơ sinh ra của trạch nhật phép mầu . Cái gọi là “Tam giác vàng” chính là thiên vận sắp tới khóa ( thời gian ) , địa vận chỉ tọa sơn ( không gian ) , người vận chỉ người mệnh ( niên canh ) . Nhật khóa lấy nhật trụ làm trung tâm , thiên, địa, nhân “Tam tài “, theo “Tam giác vàng” trạch nhật pháp , là lấy người vận làm trung tâm , thiên vận , địa vận đều phải là nhân vận phục vụ , thiên vận đương nhiên cũng phải vì địa vận phục vụ . Phương pháp này yêu cầu cao , nhiều lấy hợp số , so với vượng cùng sanh thành số là thích hợp . Chỉ có dạng này , chủ nhân mới có khả năng từ thiên vận cùng địa vận nơi đó thẳng lấy được phúc .

  Hiệu ứng: sinh ra nhập khắc nhập vào khí , sinh ra khắc xuất thoái khí , hợp năm hợp mười lăm thông khí , bỉ hòa vượng khí , hợp mười vượng khí về trung . ( hợp số đều lấy sinh ra nhập là nhất cát ) . Sinh ra nhập sinh con trai , khắc nhập Quan quý , bỉ hòa phát tài , hợp mười sanh tức gia tăng thọ .

  (1) trạch nhật trước, đầu tiên đoán sơn gia thuộc gì quẻ ngũ hành , sau đó căn cứ sơn gia ngũ hành mà định ra nhật khóa cát hung .

  ( 2 ) trạch nhật trước, muốn xem xét cùng năm chỗ nắm quyền chi sơn nhà lợi nhuận cùng bất lợi . Phàm sơn gia lâm tuổi phá , tam sát , xung Sơn vì không lợi nhuận .

  ( 3) trạch nhật trọng điểm lấy tu bổ rồng đở Sơn cùng nhau chủ làm chủ , lấy nó sinh vượng khí , sinh ra nhập , so với vượng là lớn cát . Trạch nhật lúc muốn tra tháng nào đối sơn gia êm xuôi , như núi nhà được nguyệt tiên thiên ngũ hành sinh ra nhập so với vượng càng cát .

  ( 4 ) huyền không đại quái trạch nhật không cần lý hội thần sát . Chỉ cần phối đắc lợi sơn gia , cùng hợp quẻ cát cách thì có thể dụng .

  (5) phàm sơn gia bất lợi , ngoại trừ tuổi phá bên ngoài , có thể mượn vị trí chọn ngày lành tháng tốt nắm quyền , tương tự có thể xu thế cát lấy được phúc . Bây giờ năm tọa bắc triều nam nơi ở , là tọa sát hướng sát , trạch nhật tại lợi nhuận sơn gia dưới tình huống , có thể trước tiên ở đông vừa khởi công thì đại cát . Cái này là tránh sát nghênh cát pháp tắc .

  (6) dụng huyền không đại quái trạch nhật , tốt nhất có thể kết hợp chính ngũ hành phương pháp đi vận dụng , chọn xuất của nhật khóa thì sẽ càng là cát lợi nhuận .

  (7) bày bàn làm việc của trạch nhật phương pháp , không cần lý sẽ sơn gia phương vị , chỉ phải căn cứ cá nhân niên kỉ mệnh tiên thiên ngũ hành chọn dụng tức là có lợi .

  (8) trạch nhật phải phối hợp mệnh chủ niên canh , như có thể kết hợp mệnh chủ của dụng thần , thì phối dụng của nhật khóa là nhất lợi nhuận . Trạch nhật như không cách nào chiếu cố , thì lại lấy sơn gia làm chủ .

  (9) huyền không đại quái trạch nhật , hoàn toàn lấy hà đồ ngũ hành , tiên thiên bát quái phối Lạc số mà sống khắc của ứng dụng , không cần cân nhắc tam hợp pháp quyết , thiên can của sinh ra khắc , địa chi chi hình xung không sao , cũng thích hợp dụng . Thiên can ngũ hợp , địa chi lục hợp có thể phối hợp tiên thiên 64 quẻ là dụng ( vượng sơn vượng mệnh ) . Như không cách nào kết hợp chính ngũ hành đến vận dụng , có thể bỏ chính ngũ hành mà dụng huyền không quẻ trạch nhật pháp .

  (10) phàm sơn gia phạm tuổi phá , xung Sơn ( thìn tuất sửu mùi không sợ xung ) , thì đở của không dậy nổi , nhật khóa lành nhất cũng không dụng .

  Ví dụ một: Càn sơn tốn hướng kiêm hợi tị , tịnh dương , canh tuất phân kim , chính thể thuộc kim , mậu quý hóa bính hỏa nguyên thần , huyền không đại quái Thiên Địa Bĩ quẻ ( quẻ hạ ) , canh tuất cửu cửu số , chủ nhà quý mùi năm , trạch cùng nhau năm giáp ngọ .

  Chọn hai tám năm ngày hai mươi tám tháng bảy giờ thìn Thiên vận

  Ngày này khóa là khắc nhập , so với vượng , hợp mười , hợp sanh thành số . Thiên vận hợp , thiên vận hợp địa vận , thiên vận hợp người vận , địa vận hợp người vận , hợp “Tam giác vàng” trạch nhật pháp , lại chỉ như cửu vận sinh khí quẻ , là vượng sơn vượng mệnh . Từ chính ngũ hành tới nói , thiên can ba bằng cách , địa chi tam hợp cục , thành cách thành cục , tháng bảy kim vượng , Càn sơn thuộc kim , vi nguyệt vượng sơn nhà , mậu thổ sinh ra canh kim , canh kim sinh ra Nhâm Quý thủy , địa chi vừa là thủy cục , cũng là vượng sơn vượng mệnh , tử tôn hưng vượng phát đạt , lại có lộc đến mệnh chủ , cho nên là thượng thượng cách nhật khóa .

  Ví dụ hai: canh Sơn giáp hướng kiêm dậu mão , tịnh âm , canh thân phân kim , ất canh hợp hóa canh kim nguyên thần . Huyền không đại quái khảm là nước quẻ ( quẻ hạ ) , canh thân thất nhất số . Chủ nhà nhâm dần năm , trạch cùng nhau bính thìn năm .

  Chọn hai tám năm mùng ba tháng tám nhật giờ mão Thiên vận

  Ngày này khóa là so với vượng , khắc nhập , hợp mười mấy , đặc điểm là một quẻ thuần thanh , hợp “Tam giác vàng” trạch nhật pháp , là vượng sơn vượng mệnh . Từ chính ngũ hành tới nói , trạch tọa trường sinh , lộc đáo sơn đầu , thiên can ất canh hợp hóa kim , địa chi tị thân hợp hóa thủy , nửa tam hợp thủy cục , nguyệt vượng sơn nhà , chủ nhà bản mệnh quý nhân đến , Lộc Mã quý nhân tụ lại , tài đinh quý toàn , cũng là vượng sơn vượng mệnh cách cục , cho nên là thượng thượng cách nhật khóa .

  Huyền không nhật khóa khóa Ví dụ một: âm lịch 76 năm tháng hai hai mươi tám nhật giờ mão

  Rồng sơn hướng thủy

  Huyền không nhật khóa khóa Ví dụ hai: âm lịch 76 năm tháng sáu nhập hai ngày giờ mùi

  Bảy , huyền không đại quái trạch nhật phối hợp vượng trạch thủ pháp:

  Huyền không đại quái trạch nhật pháp có nó đặc biệt của nghiêm ngặt chọn khóa tiêu chuẩn , tức: lấy tiên thiên làm thể , hậu thiên là dụng , nhật khóa cùng sơn gia , thiên địa định vị , sơn trạch thông khí , lôi phong cùng nhau mỏng , thủy hỏa bất tương xạ . Khóa cách tiên hậu thiên vợ chồng giao cấu , phụ mẫu gặp tử tức , phụ tử họ công tôn , một nhà xương thịt kén rể , không sợ hình trùng khắc hại , bất kị ngũ hoàng , tam sát , tuổi phá , hai năm đan xen , sáu, bảy giao kiếm , chín bảy hợp rút lui , hai ba đấu bò rất nhiều thần sát , bởi vì nó thúc phúc lực hồng , tự thành một trường phái riêng , độc chiếm vị trí đầu ! Bản thân hữu duyên theo thầy học tập thuật này , thông qua gần vài chục năm của tự mình thực tiễn , cảm giác hiệu quả quả thật không tệ !

  Vận dụng huyền không trạch nhật pháp , đầu tiên phải chọn tốt nhật tử , bài xuất niên, nguyệt, nhật, thời can chi , lại đến quan sát chọn chọn Của nhật tử , thuộc về Trong quẻ gì quẻ , nó là không phát vượng đương vận , tiếp lấy lại phối hợp có hay không hợp hướng cửa , phòng ốc phương vị , cuối cùng nhất phối hợp người trong cuộc can năm sinh chi tại sao , có hay không hợp sinh ra nhập , khắc nhập , hợp mười , sanh thành , cùng vượng , như thế Chính là đại công cáo thành . Ở trong đó có chút lớn sư sẽ gia tăng thượng kỳ môn độn giáp trạch nhật cùng chọn lúc phối hợp , để cho trạch nhật pháp càng xu thế với nghiêm cẩn .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật Thực Hành
 • Áo Ngữ Huyền Không Phi Tinh
 • Phong Thủy Huyền Không Phần 9
 • Trung Châu Phái Huyền Không Phong Thuỷ Sắp Xếp Long Bí Quyết Cùng Vận Dụng
 • La Kinh Phong Thuỷ Tiếng Việt, La Bàn Phong Thuỷ, La Bàn Huyền Không
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật Pháp trên website Saigonhkphone.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100