Tiệm Vàng Ở Bolsa California: Ngọc Bích, Ngọc Quang, Jean & Kim Thu

--- Bài mới hơn ---

 • Top 4 Tiệm Vàng Uy Tín Nhất Thái Nguyên 2022
 • Top 5 Tiệm Vàng Uy Tín Nhất Tp. Long Khánh, Đồng Nai 2022
 • Nhà Ống Theo Thiết Kế Nhà Kiểu Mỹ
 • Cách Bố Trí Cầu Thang Trong Nhà Ống Rất Đẹp Và Đúng Phong Thủy
 • 35+ Mẫu Thiết Kế Cầu Thang Nhà Ống 4M Tối Ưu Nhất
 • Tiệm vàng trong Phước Lộc Thọ

  Tiem vang trong khu phuoc loc tho

  Danh sách mới nhất các tiệm vàng trong khu Phước Lộc Thọ – Asian Garden mall

  Danh sách các tiệm vàng ở Bolsa

  • Address: Phước Lộc Thọ Asian Garden Mall, 9200 Bolsa Ave # 144, Westminster, CA 92683, USA

   Phone: +1 714-891-0199

  • Tiệm vàng Ngọc Bích Phước Lộc Thọ

   Address: Phước Lộc Thọ Asian Garden Mall, 9200 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683, USA

   Phone: +1 714-899-1200

  • Tiệm vàng Jean & Kim Thu

   9200 Bolsa Ave, Ste 114C, Westminster, CA 92683

   Phone number (714) 636-2303

  • tiem vang mai ly

   9200 Bolsa Ave Ste 102, Westminster, CA 92683 – Orange County

   (714) 891-2106

  • Ann Jewelry

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-890-1667

  • Ai Jewelry

   9200 Bolsa Ave. # 38, Westminster, CA CA

   Phone: 714-878-1898

  • Lam’s Jewelry

   9200 Bolsa Ave. # 230-Booth 7, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-890-3759

  • Kim Tai Jewelry

   9600 Bolsa Ave. # G&L , Westminster, CA 92683

   Phone: 714-715-7309

  • Kim Mai Jewelry

   9200 Bolsa Ave. # 111, Westminster, CA CA

   Phone: 714-892-8817

  • Kim Loon Baclieu Jewelry

   9200 Bolsa Ave. # 127, Westminster, CA CA

   Phone: 714-891-6128

  • Kim Hue Jewelry

   9200 Bolsa Ave. # 227, Westminster, CA CA

   Phone: 714-903-5838

  • K & P Diamond

   9200 Bolsa Ave. # 214 – Booth 8 , Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-4824

  • Jewelry City

   9200 Bolsa Ave. # 233 B-18 , Westminster, CA 92683

   Phone: 714-878-7099

  • Hong Kong Jewelry

   9200 Bolsa Ave. # 214 – Booth 5, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-373-3068

  • Hoang Hung Jewelers

   9200 Bolsa Ave. # 223 – Booth 4 , Westminster, CA 92683

   Phone: 714-728-6471

  • Ngoc Van Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 60, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-899-3696

  • Duc Thanh Jewelry

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714- 893-6987

  • Vinh Phat Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 213 Booth 1, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-1284

  • Hong Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 48, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-896-9678

  • Kim Thanh

   9200 Bolsa Ave # 215 Booth 34, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-890-1258

  • Hai Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 228 Booth 50, Westminster, CA 92683

   Phone:

  • Kim Vinh Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 18, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-373-2212

  • My Quang Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 215 Booth 45, Westminster, CA 92683

   Phone:

  • Kim Jewelry

   9200 Bolsa Av #233 Booth #5, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 897-8242

  • H & T Watches & Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 233 Booth 7, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-891-1049

  • Hung Phat Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 233 Booth 12, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 504-8886

  • Hung Phat Jewelry Repairs

   9200 Bolsa Ave # 233 Booth 12, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-488-3605

  • Quang Ho Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 29, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-379-2528

  • Phuong Vy Jewlery

   9200 Bolsa Ave # 233 Booth 8, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 901-9888

  • Kim Yen Nha Trang

   9200 Bolsa Ave # 213 Booth 14, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-895-5516

  • Kim Trang

   9200 Bolsa Ave # 227, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-546-4428

  • Hung Phat Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 12, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 895-6193

  • Hong Phuc Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 27, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 894-1995

  • Diamond Bird Jewelry

   9200 Bolsa Av # 230 Booth 2, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-269-8042

  • Kieu Khanh Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 214 Bth 6 & 7, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 894-4406

  • Jewels By Dung Thai

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 35a, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-899-2718

  • D N Jewerly Repair

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 19, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-932-0701

  • Meai’s Diamond

   9200 Bolsa Av -12A, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-890-1829

  • Tien Phat Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 230 Booth 11, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-890-1090

  • D & K Jewelry Repair

   9200 Bolsa Ave # 233 Booth 19, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 620-1435

  • Ngoc Phu Diamond

   9200 Bolsa Ave # 214 Booth 11, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-890-0199

  • U S Diamond & Jewelry

   9200 Bolsa Av #233 – 10, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-369-9777

  • Cam Binh Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 59, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-899-4279

  • Tien Hung Jewelry Corporation

   9211 Bolsa Ave., Westminster, CA Westminster

   Phone: 714-898-4001

  • Thien Phat Jewelry

   9200 Bolsa Ave. Ste 221, Westminster, CA CA

   Phone: 714-893-1526

  • Thanh Thuy Jewelry

   9200 Bolsa Av., Westminster, CA CA

   Phone: 714-638-2453

  • Thanh Phat Jewelry

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-901-7186

  • Precious Jewels By Ngoc Bich Inc

   15113 Weststate St, Westminster, CA CA

   Phone: 714-890-9527

  • Paris Jewelry

   9200 Bolsa Ave. # 227, Westminster, CA CA

   Phone: 714-892-4380

  • Ngoc Quang Jewelry Inc

   9200 Bolsa Ave. # 126, Westminster, CA CA

   Phone: 714-897-3874

  • Ngoc Quang Diamonds And Jewelry

   9200 Bolsa Ave. # 130, Westminster, CA CA

   Phone: 714-799-6107

  • Ngoc Quang Diamonds & Gems Inc

   9200 Bolsa Ave. # 109, Westminster, CA CA

   Phone: 714-891-0199

  • Ngoc Quang Diamond Inc

   9200 Bolsa Ave. # 144, Westminster, CA CA

   Phone: 714-892-8085

  • My Hoa Jewelry

   9200 Bolsa Ave. # 227, Westminster, CA CA

   Phone: 714-892-9523

  • Golden Bird Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 213 Booth 8, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 897-9901

  • The Diamond Company

   9200 Bolsa Ave # 111, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-878-1898

  • Hung Anh Jewelers

   9200 Bolsa Ave #215 Booth 29, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 537-7064

  • NQ Jewellers

   16041 Brookhurst St , Fountain Valley, CA 92708

   Phone: 714-839-8885

  • Kim Ngan Jewelry

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-379-4778

  • D Van Jewelry Repair

   9200 Bolsa Ave # 215 Booth 21, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-260-5624

  • T&H Jeweler

   9200 Bolsa Ave # 213 Booth 10, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 899-9866

  • Pinoys Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 49, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 379-7174

  • Kim Thu Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 112, Westminster, CA 92683

   Phone:

  • Bao Huong Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 213 Booth 26, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 373-0518

  • Pham Linh Jewelry Repair

   9200 Bolsa Av #227 B-33, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 799-1400

  • K B Jewelry Repair Custom Design

   9200 Bolsa Ave # 215 Booth 30, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-478-9283

  • Thanh Hang Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 215 Booth 40, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 891-2632

  • Phuc Thanh Jewelry Repair

   9200 Bolsa Av #Booth 11/233, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-677-7843

  • Kim Hoa Jewelry Inc

   9200 Bolsa Ave # 129, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 898-3819

  • Kim Vy Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 25, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-894-0040

  • Kim Phuong Diamonds

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 22, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-379-6888

  • Vinh Phuc Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 230 Booth # 3, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-317-2537

  • Trus Diamond

   9200 Bolsa Ave # 233 Booth 1, Westminster, CA 92683

   Phone:

  • Nam Jewelry Repair

   9200 Bolsa Ave # 215 Booth 27, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-653-8787

  • Minh Tai’s Jewelry

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone:

  • Kim Cuong Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 215 Booth 44, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 895-4909

  • Minh Tran Jewelry Repairs

   9200 Bolsa Ave # 215 Booth 24, Westminster, CA 92683

   Phone:

  • Hong Duc Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 230 Booth 5, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-372-3624

  • Kim Anh Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 214 Booth 10, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 892-6724

  • Hong Phu Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 231 Booth 1-2, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 893-8548

  • Kim Tran Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 230 Booth 3-6, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 892-5353

  • Lam Jewelry Repair

   9200 Bolsa Ave # 215 Booth 36, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-791-4140

  • My Trang Jewelry Sale & Repair

   9200 Bolsa Ave # 214 Booth 17, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-373-4534

  • K T Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 213 Booth 11, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-5152

  • Ngoc Linh Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 230 Booth 6, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-4824

  • KIM TAI DIAMOND & GEMS

   9600 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 14-775-7309

  • LAM’S JEWELRY

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-899-5688

  • THANH TIN JEWELRY

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-893-7551

  • THIEN NGA JEWELRY

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-901-6857

  • AI JEWELRY – G.I.A.

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-899-0553

  • DIEU JEWELRY

   5110 Westminster Ave., Santa Ana, CA CA

   Phone: 714-638-1615

  • WESTMINSTER JEWELRY TOOLS & SUPPLIES

   8091 Bolsa Ave. Ste #A., Midway City, CA 92650

   Phone: 714-892-8579

  • Phnom Penh Jewelry Inc

   9200 Bolsa Ave # 215 Booth 43, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-895-2249

  • TAN TAN JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. #213-21, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-3439

  • TAM HOA JEWELRY REPAIR

   9200 Bolsa Ave. #47, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-7977

  • Ngoc Phuong Jewelry Design

   9200 Bolsa Ave # 227 Booth 44, Westminster, CA 92683

   Phone:

  • Hong Phat Jewelry

   9200 Bolsa Ave # 229 Booth 68, Westminster, CA 92683

   Phone: 714- 651-5073

  • KIM THINH JEWELRY

   9527 BOLSA AVE , Garden Grove, CA 92840

   Phone: 775-8505

  • VI VI JEWELRY & COSMETICS

   9200 Bolsa Ave. #227, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-895-6595

  • TUYET CHAU JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 213-36, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-9127

  • TRUNG TIN JEWELRY

   1101 E. Holt Ave. #C., Pomona, CA 91767

   Phone: 909-622-2859

  • TRINH VUONG JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 227-5, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-895-4998

  • NU VUONG JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. 227-21, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-892-8905

  • NGUYEN PHAT JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 227-1A, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-898-6387

  • NGOC TRANG JEWELRY

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-799-6106

  • NGOC ANH JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 213-4, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-373-0956

  • TINA’S FINE JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. 213-26, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-373-0518

  • THUONG CHI JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. #227-28, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-895-8844

  • thuan phat jewelry

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-901-9882

  • MAI’S DIAMOND

   9200 Bolsa Ave. # 227-125, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-890-1829

  • BICH NGOC JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 215-48A, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-891-5750

  • Maily Jewelry

   9200 Bolsa Ave. #102, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-903-8821

  • mai vinh JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. #227-39, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-894-0040

  • LY’S Diamond

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-898-8384

  • Long Phung DIAMOND

   9200 Bolsa Ave. # 213-15, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-903-0089

  • Linh Jewelry Repair

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-799-1400

  • LIEN PHAT JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 228-53, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-891-5903

  • RUBY JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 214- Booth 3&4, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-6630

  • kim phuc jewelry

   9200 Bolsa Ave. , Westminster, CA 92683

   Phone: 714-531-5062

  • KIM NGUYEN JEWELRY

   9842 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-531-0880

  • KIM NGOC JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 135B, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-373-4284

  • KIM LOON BAC LIEU JEWELRY

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-891-6128

  • QUOC TRAN JADE & JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. #214-20, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-890-1838

  • Quang Ho Jewelers

   9200 Bolsa Ave. #227-29, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-379-2528

  • phuong vi JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. #233-8, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-901-9888

  • PHUOC THINH JEWELRY

   9551 Bolsa Ave. Ste #B. , Westminster, CA 0

   Phone: 714-839-1467

  • PHUOC LOC THO JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 227-15, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-898-5057

  • KIM THO JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 227-39, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-892-5007

  • JEAN’S JEWELRY & KIM THU JEWELRY

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-636-2303

  • HUNG SON JEWELRY

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-897-6600

  • HONG PHUC JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 54-55, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-3579

  • HONG NGOC JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 213-29, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-894-9270

  • KIM THINH JEWELRY

   9527 Bolsa Ave. , Westminster, CA 92683

   Phone: 714-775-8505

  • KIM THAI JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 213-24, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-373-8903

  • KIM SA JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. 227-64, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-895-7255

  • KIM QUYEN JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 213-6, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-373-0228

  • kim quang JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. #227-61, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-894-6945

  • KIM LONG JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. 227-36, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-9686

  • KIM JEWELRY

   9200 Bolsa Ave # 135B , Westminster, CA 92683

   Phone: 714-799-9755

  • HANG FUNG JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 227-17, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-898-2298

  • kim hai jeweler

   9200 Bolsa Ave. # 31-32, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-892-9639

  • KIEU HANH-JEWELER

   9131 Bolsa Ave.. #203 , Westminster, CA 92683

   Phone: 714-891-0205

  • K.T JEWELRY – KHUN & TERI

   9200 Bolsa Ave. #213-11, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-897-5152

  • HOANG GIA JEWELRY

   9653 Bolsa Ave. #A, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-839-5745

  • Hoan Anh Jewelry

   9200 Bolsa Ave. #214-14, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-799-6969

  • HOA PHUNG JEWELRY

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-379-4800

  • bao chanh JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. #215-42, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-891-8688

  • HIEU’S DIAMOND

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-891-4740

  • HANH SANG JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. 215-46, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-891-5588

  • Dung Thai Jewelry

   9200 Bolsa Ave. #227-35A, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-899-2718

  • duc thanh JEWELRY

   9200 Bolsa Ave., Westminster, CA CA

   Phone: 714-893-6987

  • DONG TAM JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. # 227-43, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-894-7285

  • DIEM THUY JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. 233-7, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-891-1049

  • Diamond DAI PHAT

   9200 Bolsa Ave. # 227-42, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-899-5589

  • K & P DIAMOND – DAI PHAT JEWELRY

   9200 Bolsa Ave. #214-8, Westminster, CA 92683

   Phone: 714-890-0699

  Các tiệm vàng ở Bolsa California buôn bán ra sao?

  Nói đến khu Phước Lộc Thọ có thể nói là bất cứ người Việt nào sống trên đất Mỹ đều biết, thậm chí là những người ở Việt Nam chưa bao giờ đến mỹ cũng nghe qua khu mua sắm lớn nhất dành cho người Việt này.

  Thương xá Phước Lộc Thọ là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở Westminster nhưng thật ra, tên chính thức của nó là Asian Garden Mall, xây theo phong cách Á Đông, phía trước có cổng tam quan vươn cao lên trên với mái ngói âm dương màu xanh lục.

  Dưới cổng tam quan là tượng 3 ông Phước, Lộc, Thọ bằng đá hoa cương trắng nên người ta thường gọi là thương xá Phước Lộc Thọ. Trong thương xá này, hàng hóa phục vụ cho người Việt không thiếu thứ gì, từ ăn uống đến hàng tiêu dùng cùng hàng chục tiệm bán vàng, kim cương.

  Nhiều đôi uyên ương, hay ngay cả những người đã lớn tuổi, nhân ngày lễ tình nhân hay kỷ niệm ngày cưới, họ thường tặng nhau những món quà giá trị, có khi là những chiếc nhẫn hột xoàn, thấp nhất cũng 3, 4 ngàn đến 2, 3 chục ngàn Mỹ kim. Quả là một số tiền không nhỏ tí nào. Cũng vì thế một phần mà ở phố Bolsa, vàng bạc đá quý vẫn “lên ngôi”.

  Chị T. L., chủ một cửa tiệm chuyên bán vàng 18K, 24K, hột xoàn, ngọc trai, đá quý, cho biết: “Các tiệm nữ trang trong khu thương xá này đều có thời gian kinh doanh mua bán cả chục năm, nên hầu như tiệm nào cũng có khách quen của mình. Không chỉ là khách Việt Nam mà cả khách Mỹ, Mễ, Tàu, Hàn Quốc, Philippines cũng đến đây…”.

  Người Việt mua bán vàng ở mỹ

  Bà Hai Phước ở thành phố Loma Linda cho biết: “Tôi thích xuống phố Bolsa vào những ngày cuối tuần để gặp gỡ bạn bè, ăn uống đi chợ và mua sắm. Đặc biệt là vàng và hột xoàn thì vào thương xá Phước Lộc Thọ để mua. Tiệm quen nên dễ mua bán. Bốn đứa con cưới gả đều mua nhẫn cưới, nhẫn hột xoàn ở đó… Mối quen dù sau cũng yên tâm về giá cả và phẩm chất”. Cũng theo ông Phước: “Tôi thấy mấy anh em tôi hay bạn bè có mua hột xoàn, vàng bạc đá quý đều xuống phố Bolsa. Chọn tiệm nữ trang của người Việt mình để mua sắm, giao dịch dễ dàng, giá cả thường rẻ hơn so với mua tại các cửa hiệu lớn của Mỹ, Mễ…”. Chính vì suy nghĩ như vậy mà đa số người Việt ở California hay các tiểu bang khác thường đến Little Sài Gòn sẵn dịp vừa đi chơi vừa mua sắm.

  Ông Định là chủ một tiệm vàng, cho biết: “Nếu như ở Việt Nam, người mua vàng thường mua từng chỉ hoặc từng cây thì ở Mỹ, họ mua theo “ao”. Một “ao” vàng nặng 31,103gr còn một “cây” nặng 37,50gr. Và mặc dù ở thương xá Phước Lộc Thọ vẫn có người sản xuất vàng “cây”, nhưng bán không chạy lắm”.

  Chị T. L., chủ một cửa tiệm chuyên bán vàng 18K, 24K, hột xoàn, ngọc trai, đá quý, cho biết: “Các tiệm nữ trang trong khu thương xá này đều có thời gian kinh doanh mua bán cả chục năm, nên hầu như tiệm nào cũng có khách quen của mình. Không chỉ là khách Việt Nam mà cả khách Mỹ, Mễ, Tàu, Hàn Quốc, Philippines cũng đến đây…”.

  Theo tính toán của những ông chủ tiệm vàng thì những tháng qua là tháng mặt hàng nữ trang mang lại nhiều lợi nhuận, mặc dù kinh tế Mỹ vẫn đang xuống dốc. Nếu như giá vàng 24K trong tháng Bảy là 1.800 Mỹ kim/lượng thì đến tháng Chín lên đến 2.100 Mỹ kim/lượng. Riêng trong tháng 8-2011 giá vàng có lúc lên đến 2.280 Mỹ kim/lượng. Giá vàng lên kéo theo đá quí, hột xoàn cùng tăng. Tuy giá cao, vẫn có người thích mua sắm. Tiệm càng lớn vốn, càng mạnh, thì lơi nhuận càng to.

  Bà Thành, 60 tuổi, nhà ở đường Brookhurst, cho biết: “Máy rút tiền toàn tiếng Mỹ, biết đường nào mà lần”. Theo lời bà, thì hơn 30 năm trên đất Mỹ, chồng chết, bà làm đủ thứ nghề, từ lau chùi nhà vệ sinh đến dọn rác trong siêu thị rồi hễ dư được đồng nào là bà mua vàng để dành đồng đó. Và vì mua “để dành” nên bà không quan tâm giá vàng hôm nay lên hay xuống. Căn nhà bà đang ở cũng từ vàng mà ra. Ba đứa con bà, cứ đứa nào vào đại học là bà mua cho một chiếc xe hơi, trả hết một lần chứ không trả góp.

  Bà nói: “Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng từ má tôi. Hồi đó nhà tôi ở Tịnh Biên, An Giang, cứ xong mùa lúa là má tôi lại mua vàng. Tới hồi qua Mỹ, tôi toàn đi làm chui, lãnh tiền mặt nên đâu dám gửi ngân hàng vì nếu biết, họ cắt trợ cấp. Vậy là tôi mua vàng!”.

  Theo lời người phụ nữ tên Chín, 57 tuổi, quê ở Rạch Giá, Kiên Giang, được con cái bảo lãnh qua Mỹ hơn 10 năm. Bà Chín, nói: “Tiếng Mỹ một chữ bẻ đôi tui hổng biết, đi chợ thì chỉ ra đây thôi”. Mấy năm đầu, bà ở nhà trông hai đứa cháu cho vợ chồng con trai đi làm. Tới hồi cả hai đứa đến tuổi đi học, từ sáng tới chiều trong nhà chỉ còn mình bà: “Rảnh rỗi, không biết làm gì, tui quét lá, tưới cây, dọn vườn cho mấy gia đình người Mỹ hàng xóm. Một tháng kiếm cũng được vài trăm “đô”. Cứ vài tháng, bà lại đến tiệm vàng ông Định mua 1 “ao”. Bà nói tiếp: “Bữa nay 1 “ao” là 1.320 đô” chứ mấy tháng trước, nó lên tới gần 1.600″.

  Bà Loan Huỳnh, tròm trèm tuổi 70, cũng là một người bị những miếng vàng lá mê hoặc. Bà sang Mỹ theo diện bảo lãnh năm 2000, hiện sống cùng vợ chồng người con trai út tại thành phố Fountain Valley. Những năm đầu sang Mỹ, vừa phụ trông cháu cho con trai và con dâu đi làm, bà Loan cũng nhận giữ thêm vài ba đứa trẻ khác. Có ít đồng ra đồng vào, bà cũng “đón xe bus ra Phước Lộc Thọ mua vàng khâu để dành.” Không có đủ tiền để mua mỗi lần cả lượng cả cây, bà Loan mua theo kiểu “góp gió thành bão.” Tức là cứ nhắm có tiền mua được chừng 1, 2 chỉ là bà mua ngay. “Nói cô đừng cười chứ tôi thích cầm cái túi vàng mỗi ngày mỗi nặng thêm,” bà Loan khoe. Dĩ nhiên, đi đâu bà Loan cũng mang kè kè túi vàng bên người.

  Để dành vàng theo kiểu đó, mỗi khi có bà con họ hàng bên Việt Nam cần giúp đỡ, hay muốn gửi tiền về giúp cho các hội từ thiện ở Việt Nam, thì bà lại mang một “khâu” đi bán lấy tiền.

  Vài năm trước đây, bà Loan bắt đầu được “lãnh tiền già.” Theo lời người phụ nữ này thì con cái bà “hiếu thảo ngoan ngoãn theo kiểu Việt Nam,” tức là “không bắt tôi phải đóng tiền nhà, trả tiền cơm như nhiều gia đình khác,” nên khi có tiền rủng rỉnh trong túi thì bà lại “đi ra tiệm Tiệm vàng Ngọc Bích Phước Lộc Thọ mua vàng để dành.”

  Vợ chồng ông Thạch, đều xấp xỉ 70 tuổi, sau nhiều chục năm tích cóp, ông bà mua được hơn 100 “ao” vàng. Sợ bị cướp, ông bọc trong túi nylon, dán băng keo rất cẩn thận rồi giấu trong bộ khung gầm của chiếc xe hơi hiệu Ford cũ kỹ, sản xuất năm 1980. Chiếc xe mà ông sắm được khi mới qua Mỹ.

  Năm 2010, lúc ông bà về Việt Nam thăm thân nhân thì ở Mỹ, thằng con trai lớn – là kỹ sư ở Thung lũng Silicon – muốn dành cho cha mẹ một sự ngạc nhiên, nó kêu gara tới bán chiếc Ford với giá 300 “đô” rồi mua lại cho ông bà một chiếc Camry 3.0 mới cứng. Tới chừng trở về Mỹ, ông bà Thạch điếng người khi không còn nhìn thấy chiếc xe Ford trong nhà để xe. Lúc biết con trai đã bán chiếc xe với giá bèo, ông gào lên: “Con giết ba rồi. Con có biết trong xe ba giấu 112 “ao” vàng không”. Thằng con mặt tái xanh: “Sao ba không nói trước”.

  Ngay lập tức, ông Thạch bắt con trai đưa ông tới gara, xin chuộc lại. Tay chủ gara người Mexico rất đỗi ngạc nhiên khi thấy ông Thạch đề nghị chuộc lại xe với giá 600 “đô”. Và mặc dù ông Thạch đã giải thích, rằng “đây là chiếc xe kỷ niệm hồi vợ chồng mới cưới nhau, con ông không biết nên bán” nhưng với sự bén nhạy của một tay làm ăn, chủ gara đoán rằng trong xe có thể “có cái gì đó” đáng giá. Thế là hắn ta đặt điều kiện: “Xe này đã có người hỏi mua để bổ sung vào bộ sưu tập xe cổ. Họ trả tôi 1.500 “đô rồi”. Bây giờ muốn chuộc, ông phải trả 1.800 “đô” để tôi bồi thường cho họ”.

  Đau như cắt nhưng ông Thạch vẫn phải bấm bụng móc ra 1.800 “đô” bởi lẽ thà mất 1.800, còn hơn là mất hơn 150 nghìn “đô” (tính theo giá vàng thời điểm bấy giờ).

  Không chỉ mua vàng làm của để dành, nhiều người còn coi việc mua vàng là một cách đầu tư theo kiểu “lướt sóng”. Ông Lâm, có cửa hàng buôn bán quần áo trong thương xá Phước Lộc Thọ, nói rằng: “Hàng ngày, tôi vẫn điện thoại cho một tiệm vàng quen để theo dõi giá. Nếu thấy xuống, tôi đặt mua 10 “ao” hoặc 20 “ao” rồi khi giá lên, tôi bán lại, kiếm lời”.

  Lướt sóng theo kiểu cò con nên số lời mà ông Lâm kiếm được cũng không nhiều, chỉ 200 hoặc 300 USD cho mỗi lần mua bán. Hỏi ông thanh toán bằng cách nào? Ông đáp: “Tôi đặt cọc trước cho tiệm vàng 2.000 USD. Mua xong, tôi kêu vợ tôi qua, nếu thiếu thì bù thêm nhưng tôi không mang vàng về mà để nguyên ở tiệm”.

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Yếu Tố Phong Thủy Cần Phải Biết Khi Mua Nhà Trong Ngõ
 • Mua Nhà Trong Hẻm Đừng Bỏ Qua 4 Bước Này
 • Xem Phong Thủy Cho Những Ngôi Nhà Trong Hẻm
 • Những Đặc Điểm Phong Thủy Của Nhà Trong Hẻm
 • Nhà Trong Hẻm Có Đáng Lo Ngại Phong Thủy ?
 • Nhẫn Vàng Hồ Lô Ngọc Bích Canada

  --- Bài mới hơn ---

 • Mặt Dây Chuyền Hồ Lô [ Tinh Xảo
 • Văn Hoá Tâm Linh Hồ Tây Hà Nội
 • Bật Mí Cách Chọn Linh Vật Phong Thủy Theo Tuổi Đem Lại Nhều May Mắn
 • 4 Linh Vật Hợp Nhất Để Giữ Tài Lộc Của Người Tuổi Tý
 • Top 3 Linh Vật Người Tuổi Sửu Nhất Định Phải Có Trong Xe Ô Tô Để Tránh Bị Hãm Hại
 • HÌNH TƯỢNG HỒ LÔ NGỌC BÍCH TRONG PHONG THUỶ

  Hồ lô trong phong thủy là vận khí không thể thiếu để hóa giải hung khí và tăng cường sức khỏe. Trong lưu truyền dân gian và theo các nhà phong thủy, hồ lô là pháp khí rất linh nghiệm và hóa giải được bệnh tật

  Hồ lô là vật dụng chuyên dùng để đựng rượu, đựng nước, thường có hình trái bầu.Chúng ta thường thấy ông Thọ luôn luôn đeo hồ lô trên người. Vì vậy hồ lô phong thủy là biểu tượng của sự an lành và sức khoẻ.

  Đặc biệt là các bé hay quấy khóc, hồ lô là vật phẩm thích hợp để phòng tránh bệnh tật và quấy khóc ở trẻ, các mẹ có thể đeo trên người hay mang theo bên người cho bé

  Hồ lô là biểu tượng của bình an và sức khoẻ, đối với những người hay đau ốm vặt hay sức khoẻ không được tốt hồ lô là món quà mang ý nghĩa mang lại sức khoẻ và trường thọ

  Hồ lô cũng là món đồ trang sức cho túi xách, xe hơi vvv

  Chính vì vậy việc sở hữu một mặt dây hồ lô ngọc bích là rất tốt. Là món quà trang sức rất có ý nghĩa cho bạn bè, người thân.

  Từ xa xưa, ngọc và vàng gắn với biểu tượng quyền lực và sự giàu có vương giả thường dùng cho bậc đế vương (vua chúa, vương tôn, công tử) khảm trên vương miện, vương trượng, chuôi kiếm, yên ngựa và nữ trang của hoàng gia hay đeo hộ mạng bên mình.

  Ngọc được biết đến như là 1 pháp khí dùng để hộ mạng cho trạch chủ, mang đến Bình An, Vượng Đạt , gia đạo thái hòa và sự trường thọ, hóa giải các thế lực tiểu nhân thị phi phá sau lưng, gia tăng lợi thế đàm phán và uy lực

  Kị tà, cân bằng âm dương, thông kinh mạch và giải độc, nên có thể mang bên mình rất tốt

  Ngọc là biểu tượng của sự thuần khiết và thanh thản , gắn liền với luân xa tim, tăng tình yêu và sự chăm sóc, nó là một viên đá bảo vệ, mang lại sự hài hòa, được cho là mang lại may mắn và tình bạn, kích thích cảm giác và khả năng nhận thức .

  Ngọc có một năng lượng vô cùng lớn, nó có linh hồn của lửa và mẹ đất. Khi qua bàn tay của con người, dường như Ngọc đạt đủ ba tầng năng lượng liên thông . Lão Giáo: gọi đó là Thiên Địa Nhân.

  Ngọc trong tiếng Hán là gồm chữ Vương và dấu phẩy trên đầu, ngụ ý rằng ‘ngọc’ biểu thị cho sự giàu sang, quyền quý, uy lực và sự trường tồn. Trong văn hóa của người Trung Hoa cổ xưa, thì chỉ những bậc quân vương, những người giàu có mới mang ngọc trong người

  Khi người ta đeo ngọc, do tác động của các khoáng chất vi lượng, tác động đặc biệt vào da vào các khí mạch, giúp cho cải tạo sức khỏe tốt lên, vận khí cũng tốt lên, nhất là ngọc được chế tác thành linh vật thì người sử dụng lại được may mắn về tiền tài.

  Công dụng của ngọc rất nhiều nhưng chung quy lại sẽ tập trung vào ba khía cạnh đó là :

  SẮC ĐẸP

  Jade Nephrite còn được gọi là viên đá của tuổi trẻ vĩnh cửu, khiến nó trở thành viên ngọc quý để điều trị da mặt. Rẻ hơn so với phẫu thuật thẩm mỹ và với kết quả tự nhiên hơn, hãy giữ Jade nephrite bên cạnh .Sau khi thoa kem dưỡng ẩm hoặc huyết thanh yêu thích của bạn, hãy sử dụng Ngọc lăn trên da để giảm bọng mắt, thoát hệ bạch huyết và tăng lưu thông máu – tất cả những điều cần thiết để tạo ra nữ thần có khuôn mặt tươi tắn.Năng lượng mạnh mẽ của nó có thể kích thích khí huyết để giảm căng thẳng ở cơ mặt, giúp nó trở thành một công cụ làm đẹp tuyệt vời để làm mờ nếp nhăn.

  SỨC KHỎE

  Cái tên ‘nephrite’ được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘thận’, dùng để chỉ khả năng chữa bệnh thận của nó Khi đặt đá ngọc bích lên bụng trong lúc nghỉ ngơi sẽ giúp dạ dày hoạt động tốt hơn, kích thích tiêu hóa và giảm thiểu các triệu chứng đau nhức (rất tốt cho những người bị bệnh đau dạ giày. Ngoài ra chị em phụ nữ mắc bệnh phụ khoa đeo đá thường xuyên bên người cũng có tác dụng tốt trọng giảm thiểu các dấu hiệu của bệnh. Theo những ghi chép lịch sử để lại, các thầy lang ở Trung Quốc đã xem đá Ngọc Bích là một trong những loại dược liệu hữu hiệu để thanh lọc cơ thể và các cơ quan nội tạng.

  TÂM LINH

  Ngọc bích là viên đá của sức khoẻ, tâm linh huyền bí, xung quanh nó có rất nhiều bí ẩn mà khoa học cũng chưa phát hiện hết được . Các pháp sư tin rằng chúng có sức mạnh tiên tri, khả năng đoán biết trước được tương lai.Bảo vệ người đeo khỏi những lời nói gở, không may, là chất dẫn tâm linh vô cùng hiệu quả chính vì thế mà các chư phật đều được tạc từ ngọc bích cho đến các pháp khí . Khi tạc các pháp khí bằng ngọc bích thì yếu tố năng lượng sẽ tăng gấp bội phần.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Tích Trái Hồ Lô Phong Thủy Giúp Cứu Chữa Bệnh Tật Và Những Ý Nghĩa Về Trái Hồ Lô Trong Phong Thủy Ít Ai Biết!!!
 • Cách Treo Của Hồ Lô Phong Thủy Để Mang Lại Bình An Và Hóa Sát
 • Hồ Lô Bát Tiên Bằng Đồng Và Ý Nghĩa Phong Thủy
 • Người Tuổi Mùi Nên Đặt Cây Gì Trên Bàn Làm Việc Hợp Phong Thủy
 • Tuổi Kỷ Mùi Nên Trồng Cây Gì Trong Nhà
 • Ý Nghĩa Phong Thủy Của Đá Ngọc Bích Đỏ * Vua Ngọc Bích

  --- Bài mới hơn ---

 • Mặt Đá Tỳ Hưu Ngọc Bích Xanh
 • Cặp Tỳ Hưu Đứng Ngọc Serpentine Xanh
 • Cặp Tỳ Hưu Ngọc Onyx Xanh Có Đế Th816De08
 • Ngọc Bích Hòa Điền Trung Quốc : Chất Lượng, Phân Biệt Và Giá Trị
 • Đọc Truyện Ngã Đích Nông Trường Năng Để Hiện
 • Đá Ngọc Bích đỏ là gì?

  Đá Ngọc Bích đỏ là một loại đá quý có màu đỏ được tìm thấy chủ yếu ở các nước như Mỹ, Trung Quốc, Ba Lan…. Đá Ngọc Bích có giá trị rất cao về vật chất, có thể lên đến vài nghìn hoặc vài triệu đô. Trong Phong Thủy thì màu đỏ tượng trưng mệnh Hỏa, đem lại may mắn cho những người có cung mệnh này nên Ngọc Bích đỏ rất được những người có cung mệnh Hỏa ưa chuộng.

  Tác dụng của đá Ngọc Bích đỏ

  Cũng như các loại Ngọc Bích có các màu khác như xanh, đen, vàng, nâu thì Ngọc Bích đỏ cũng có những tác dụng tương tự như vậy, chỉ có về giá trị là khác nhau vì màu sắc của chúng khác nhau. Thường đá Ngọc Bích màu xanh được ưa chuộng hơn và có giá trị cao hơn.

  Tác dụng Phong Thủy

  Màu đỏ là màu tượng trưng cho lửa, màu của mệnh Hỏa nên được nhiều người có mệnh Hỏa lựa chọn. Không chỉ đem lại sự may mắn, tránh những nguy hiểm, vận xui mà còn có tác dụng đem lại sự hòa bình, ổn định. Những người sở hữu đá Ngọc Bích thường có được sự thuận lợi trong các mối quan hệ trong gia đình cũng như xã hội, tránh được những điều tai tiếng xấu.

  Dùng làm đồ trang sức

  Ngọc Bích đỏ được dùng làm đồ trang sức rất nhiều với giá thành sản phẩm rất cao. Những sản phẩm thường được chế tác từ đá Ngọc Bích như nhẫn, vòng tay, mặt dây chuyền… với giá hàng lên đến hàng ngàn đô. Ngoài ra, cũng được chế tác làm thành những tượng, linh vật, vật phẩm Phong Thủy đặt trong các đền, các chùa, hay nơi làm việc… Những sản phẩm này được chế tác một cách tỉ mỉ, cẩn thận từ đá Ngọc Bích thô sơ dưới bàn tay của những nghệ nhân có tâm với nghề.

  Tác dụng với sức khỏe

  Ngọc Bích đỏ có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người, giúp phòng ngừa và giảm thiểu các triệu chứng của các bệnh về gan, thận, dạ dày, bàng quang, tim mạch,… và cải thiện hệ miễn dịch của cơ thể.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngọc Bích Đỏ: Tác Dụng, Ý Nghĩa Phong Thủy, Hợp Mệnh Gì?
 • Hướng Dẫn Cách Chọn Tỳ Hưu Ngọc Bích Hợp Phong Thủy Mang Lại May Mắn
 • Mẹo Đeo Nhẫn Tỳ Hưu Đúng Cách Giúp Gặt Hái Tài Lộc Trong Phong Thuỷ Và Đời Sống
 • Đeo Nhẫn Tỳ Hưu Ngón Nào Thì Lộc Tài Nườm Nượp, Tiền Đè Chết Người?
 • Màu Đỏ Có Ý Nghĩa Gì? Có Điềm Gì? Hợp Với Màu Nào?
 • Vòng Tay Lu Thống Ngọc Bích Canada Vàng 18K

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Khi Treo Tranh Bát Tiên
 • 7 Chú Ý Phong Thủy Hút Tiền Bạc Đừng Nên Quên
 • Mẹo Phong Thủy: Kiếm Thêm Thứ Này Đặt Trong Nhà Để Tiền Chảy Vào Như Nước
 • Đồng Xu Phong Thủy Việt Nam
 • 5 Linh Vật Phong Thủy Hút Tiền Tài Cho Gia Chủ
 • LU THỐNG NGỌC BÍCH LINH VẬT THÔNG QUAN – PHÁT LỘC – HOÁ GIẢI

  Trong cuốn sách cổ của cụ cố trân quý có ghi lại bằng tiếng hán, ông tôi kể lại rằng ” Trước kia, khi một đại thần được trọng dụng, sắc phong sẽ được Hoàng thượng ban cho một vật báu hình dáng đặc trưng được thông 2 đầu, ở giữa phình ra. Với ý nghĩa thu hút khí xấu chuyển thành cát khí, đây là vật phẩm Đặc Biệt dùng để Thông Quan – Phát Lộc – Hóa Giải.

  Là một trong những vật phong thủy có tác dụng cực mạnh. Tên gọi Lu Thống được mệnh danh là Hanh Thông Vạn Sự “

  ✅Ý nghĩa của lu thống trong phong thủy và cuộc sống :

  👉Trong phong thủy, lu thống là linh vật giúp người sử dụng theo đúng cung, mệnh cầu quan phát lộc, thuận lợi cho con đường công danh, sự nghiệp của mình được như ý.

  👉Nguồn năng lượng của lu thống phát ra có tác dụng đặc biệt tích cực với hệ tim mạch của người đeo. Lúc này, nhịp tim được điều hòa, cảm xúc dồi dào, trọn vẹn, yêu thương nhiều hơn do trong phong thủy, lu thống được xem như vật phẩm của tình yêu, mang đến sự bình an, nhẹ nhàng cho con người.

  ✅NGỌC BÍCH

  👉Ngọc bích – Nephrite là một loại ngọc quý. Từ thời xưa trước Công Nguyên, Đá phong thủy Ngọc Bích đã được biết đến như là loại ngọc quý rất được các tầng lớp vua chúa, quan lại xem như là bảo bối. Đá phong thủy thủy Ngọc Bích không chỉ được sử dụng để làm các hình tượng thờ phụng mà còn được dùng để trang hoàng mộ phần của các thành viên cao cấp trong hoàng tộc.

  👉Jade nephrite còn được gọi là đá phật Ngọc vì đây là loại Ngọc được coi là thiêng liêng giúp gắn kết thế giới của người sống và người chết. Bên cạnh đó Đá Ngọc bích còn thể hiện 5 đức tính: Sự rộng lượng, Sự trung thực, Thông thái, Chính trực và Quả cảm theo “Thuyết Văn Giải Tự” Xu Shen thời Đông Hán.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ví Tiền Hợp Phong Thủy
 • Đá Ngọc Bích Là Gì? Công Dụng Và Ý Nghĩa Phong Thuỷ Của Trang Sức Ngọc Bích?
 • Đồ Vật Này Không Nên Đặt Trong Phòng Khách Để Tránh Phạm Phong Thủy, Thần Tài Quay Lưng
 • Người Tuổi Dần Nên Trồng Cây Gì Hợp Phong Thủy Năm 2022
 • Người Tuổi Dần Nên Trồng Cây Phong Thủy Gì Để Hút Tài Lộc?
 • Nhẫn Tỳ Hưu Ngọc Bích Canada Lên Vàng 10K

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhẫn Tỳ Hưu Ngọc Bích Cho Nam Vật Phẩm Và Đá Phong Thủy Tại Tp Vinh, Nghệ An
 • Tại Sao Nên Mua Trang Sức Tỳ Hưu Bằng Ngọc, Đá Tự Nhiên Thay Vì Bột Đá?
 • Vòng Tay Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Ngọc
 • Mặt Tỳ Hưu Thạch Anh Tím 9B109Mm
 • Vòng Tay Tỳ Hưu Ta Tím Giác 10Ly
 • “GIA HỮU NGỌC TẤT HƯNG – NHÂN HỮU NGỌC TẤT THANH”

  Ý nghĩa của câu trên là (Gia đình có ngọc trong nhà tất Hưng vượng; người mang ngọc bên mình tất Thành công)

  Từ xa xưa, ngọc và vàng gắn với biểu tượng quyền lực và sự giàu có vương giả thường dùng cho bậc đế vương (vua chúa, vương tôn, công tử) khảm trên vương miện, vương trượng, chuôi kiếm, yên ngựa và nữ trang của hoàng gia hay đeo hộ mạng bên mình.

  Ngọc được biết đến như là 1 pháp khí dùng để hộ mạng cho trạch chủ, mang đến Bình An, Vượng Đạt , gia đạo thái hòa và sự trường thọ, hóa giải các thế lực tiểu nhân thị phi phá sau lưng, gia tăng lợi thế đàm phán và uy lực

  Kị tà, cân bằng âm dương, thông kinh mạch và giải độc, nên có thể mang bên mình rất tốt

  Ngọc là biểu tượng của sự thuần khiết và thanh thản , gắn liền với luân xa tim, tăng tình yêu và sự chăm sóc, nó là một viên đá bảo vệ, mang lại sự hài hòa, được cho là mang lại may mắn và tình bạn, kích thích cảm giác và khả năng nhận thức .

  Ngọc có một năng lượng vô cùng lớn, nó có linh hồn của lửa và mẹ đất. Khi qua bàn tay của con người, dường như Ngọc đạt đủ ba tầng năng lượng liên thông . Lão Giáo: gọi đó là Thiên Địa Nhân.

  Ngọc trong tiếng Hán là gồm chữ Vương và dấu phẩy trên đầu, ngụ ý rằng ‘ngọc’ biểu thị cho sự giàu sang, quyền quý, uy lực và sự trường tồn. Trong văn hóa của người Trung Hoa cổ xưa, thì chỉ những bậc quân vương, những người giàu có mới mang ngọc trong người

  Khi người ta đeo ngọc, do tác động của các khoáng chất vi lượng, tác động đặc biệt vào da vào các khí mạch, giúp cho cải tạo sức khỏe tốt lên, vận khí cũng tốt lên, nhất là ngọc được chế tác thành linh vật thì người sử dụng lại được may mắn về tiền tài.

  Công dụng của ngọc rất nhiều nhưng chung quy lại sẽ tập trung vào ba khía cạnh đó là :

  SẮC ĐẸP

  Jade Nephrite còn được gọi là viên đá của tuổi trẻ vĩnh cửu, khiến nó trở thành viên ngọc quý để điều trị da mặt. Rẻ hơn so với phẫu thuật thẩm mỹ và với kết quả tự nhiên hơn, hãy giữ Jade nephrite bên cạnh .Sau khi thoa kem dưỡng ẩm hoặc huyết thanh yêu thích của bạn, hãy sử dụng Ngọc lăn trên da để giảm bọng mắt, thoát hệ bạch huyết và tăng lưu thông máu – tất cả những điều cần thiết để tạo ra nữ thần có khuôn mặt tươi tắn.Năng lượng mạnh mẽ của nó có thể kích thích khí huyết để giảm căng thẳng ở cơ mặt, giúp nó trở thành một công cụ làm đẹp tuyệt vời để làm mờ nếp nhăn.

  SỨC KHỎE

  Cái tên ‘nephrite’ được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘thận’, dùng để chỉ khả năng chữa bệnh thận của nó Khi đặt đá ngọc bích lên bụng trong lúc nghỉ ngơi sẽ giúp dạ dày hoạt động tốt hơn, kích thích tiêu hóa và giảm thiểu các triệu chứng đau nhức (rất tốt cho những người bị bệnh đau dạ giày. Ngoài ra chị em phụ nữ mắc bệnh phụ khoa đeo đá thường xuyên bên người cũng có tác dụng tốt trọng giảm thiểu các dấu hiệu của bệnh. Theo những ghi chép lịch sử để lại, các thầy lang ở Trung Quốc đã xem đá Ngọc Bích là một trong những loại dược liệu hữu hiệu để thanh lọc cơ thể và các cơ quan nội tạng.

  TÂM LINH

  Ngọc bích là viên đá của sức khoẻ, tâm linh huyền bí, xung quanh nó có rất nhiều bí ẩn mà khoa học cũng chưa phát hiện hết được . Các pháp sư tin rằng chúng có sức mạnh tiên tri, khả năng đoán biết trước được tương lai.Bảo vệ người đeo khỏi những lời nói gở, không may, là chất dẫn tâm linh vô cùng hiệu quả chính vì thế mà các chư phật đều được tạc từ ngọc bích cho đến các pháp khí . Khi tạc các pháp khí bằng ngọc bích thì yếu tố năng lượng sẽ tăng gấp bội phần.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngọc Bội Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên
 • Mặt Tỳ Hưu Ngọc Bích Nephrite
 • Mặt Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Sơn Thuỷ Vip Size Lớn
 • Cách Chọn Nhẫn Thu Hút Tài Lộc Cho 12 Con Giáp
 • Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Ngọc Bích Canada
 • Cách Chọn Tỳ Hưu Ngọc Bích Theo Mệnh Hợp Phong Thủy * Vua Ngọc Bích

  --- Bài mới hơn ---

 • Tỳ Hưu Đá Ruby (Hồng Ngọc)
 • Tỳ Hưu Ruby Lục Yên
 • Tỳ Hưu Nên Đặt Ở Đâu Để “chiêu Tài Hút Lộc, Bảo Hộ Gia Chủ”
 • Cách Sử Dụng Của Vòng Đá Tỳ Hưu Aquamarine? Bảo Quản Và Tẩy Uế Như Thế Nào?
 • Mặt Đá Tỳ Hưu Aqua Tự Nhiên
 • 1. Cách chọn Tỳ Hưu Đá Ngọc Bích theo Phong Thủy

  Phong Thủy dựa trên thuyết Âm – Dương, Ngũ Hành, có tương sinh, tương khắc, nếu biết cách chọn lựa thì có được những may mắn do Tỳ Hưu Ngọc Bích Phong Thủy mang lại, còn không sẽ không mấy tác dụng. Để hiểu chi tiết hơn, chúng tôi xin cung cấp thêm thông tin cho Quý khách hàng tham khảo và chọn lựa.

  2. Yêu cầu về hình dáng Tỳ Hưu Phong Thuỷ

  Tỳ Hưu Phong Thuỷ được tạo hình với nhiều hình dáng khác nhau, tuỳ thuộc vào mong muốn, mục đích sử dụng và phụ thuộc vào một số yêu tố như: chất liệu dùng để chế tác Tỳ Hưu, kích cỡ Tỳ Hưu, mục đích sử dụng của Tỳ Hưu (mặt dây, nhẫn, bày bàn, trấn trạch…). Về cơ bản, sản phẩm Tỳ Hưu phải có 5 đặc điểm chính như sau (đây cũng chính là 5 yêu cầu tối thiểu mà Tỳ Hưu Phong Thuỷ ở Vua Ngọc Bích – Hồn Đá Việt bắt buộc phải có:

  1. Tỳ Hưu mang hình dáng của mãnh thú, phong thái bề ngoài nhìn phải oai phong và có phần hung dữ.

   Tùy theo mục đích sử dụng của bạn là dùng để chiêu tài hay hộ mênh mà cân đo khi lựa chọn theo yếu tố này. Nếu chiêu tài thì không cần hung dữ lắm và ngược lại, nhưng tiên quyết phải oai phong.

  2. Tỳ Hưu Phong Thuỷ có thể được chế tác và tạo hình bằng nhiều chất liệu khác nhau, như: gỗ, đá, sứ, kim loại… song vật liệu chế tác nhất định phải trân quý, càng quý thì tính linh nghiệm của Tỳ Hưu càng cao.

   Lưu ý: Trong các loại vật liệu chế tác Tỳ Hưu, Hồn Đá Việt đánh giá cao nhất là Đá Quý và tiếp theo là Gỗ Quý có tính chất trừ tà như: gỗ Sưa (Hoàng Hoa Lý, Hoàng Hoa Lê), Hoàng Đàn, Tử Đàn, Trầm, Hương. Tỳ Hưu được chế tác bằng các chất liệu khác, độ linh ứng kém hơn, mang tính thẩm mỹ nhiều hơn là ứng dụng thực tế (hoặc gần như là không có).

  3. Tỳ Hưu trên đầu có một sừng, có bờm (hoặc không), mình to, mông lớn, đuôi có lông, một số loại có cánh.

   Lưu ý: Tỳ Hưu chính gốc được sử dụng từ thời nhà Minh chỉ có 1 sừng. Một số tài liệu ghi rằng Tỳ Hưu 1 sừng gọi là Tịch tà (trừ tà khí) và Tỳ hưu 2 sừng gọi là Thiên lộc (lộc trời). Các ghi chép này mang tính cá nhân, truyền miệng và không được công nhận cũng như không có tác dụng Phong Thủy.

  4. Thân hình mềm mại, tỷ lệ giữa Miệng – Đầu – Thân mình và Mông phải cân bằng tương xứng, đối xứng với nhau. Mông có thể to nhưng miệng không được quá rộng (không giữ được tiền).

   Lưu ý: Trong Phong Thuỷ học hay Dịch Học (gốc của Phong Thuỷ) đề cao sự cân bằng, hài hoà Âm – Dương. Âm Dương cân bằng là nguồn gốc của mọi sự phát triển, sinh sôi nảy nở…

   Ngoài ra, trong Dịch học có một câu nói rất nổi tiếng: “Quá hư cùng biến” – chúng ta có thể hiểu nôm na rằng, cái gì quá cũng không tốt. Tốt quá thành xấu và ngược lại.

  5. Tỳ Hưu ngẩng cao đầu dùng để chiêu tài, thấp đầu dùng để giữ tài (tiền). Vì vậy, đối với những người muốn sử dụng Tỳ Hưu Phong Thuỷ để thúc đẩy tài vận, nên chọn con đầu ngẩng cao 1 chút, sẽ linh nghiệm hơn; Còn nếu, bạn là người đã có 1 chút của cải, nay muốn phát triển chậm rãi, chắc chắn hơn thì chọn con thấp đầu, vừa chiêu tài nhưng vừa giữ tài sẽ rất tốt.
  6. Nét tạc Tỳ Hưu phải mềm mại và được đánh bóng kỹ. Không góc cạnh, gồ ghề (tiêu chí này vừa là để thoả mãn điều kiện về mỹ thuật – nghệ thuật vừa là Phong Thuỷ).

   (*) Trong Phong Thuỷ, rất hạn chế các vật mang tính sắc nhọn, nếu không cần thiết. Vì những thứ sắc nhọn mang sát khí rất lớn.

  7. Đeo Tỳ Hưu phải hợp Phong Thủy. Không chỉ riêng Tỳ Hưu mà tất cả các Vật phẩm Phong Thủy, Linh vật Phong Thủy khi sử dụng đều phải được lựa chọn, tính toán kỹ càng. Tùy mục đích, mong muốn sử dụng. Hợp Phong Thủy ở đây không chỉ là hợp Mệnh mà còn là cả một bài toán mà người bán phải nắm rõ kiến thức Phong Thủy mới tư vấn cho bạn được.

  Note: Mặc dù được chế tác từ chất liệu quý hiếm đắt tiền – Thạch Anh Tóc Ánh Kim & Ngọc Bích nhưng tác phẩm này “lỗi” hoàn toàn theo tiêu chí mà Hồn Đá Việt đặt ra (cho chính bản thân mình và những gì mong muốn khách hàng nhận được). Trích dẫn từ: Hướng dẫn chọn Trang sức Tỳ Hưu đúng “Chuẩn Phong Thuỷ”

  Note: Tỳ Hưu Ngọc Bích của Vua Ngọc Bích tạo hình cân đối, hài hòa về Âm Dương – Ngũ Hành. Là sự chuẩn mực của Phong Thủy hình thể. Phong Thủy của Đồ Trang Sức Phong Thủy !

  3. Cách chọn Tỳ Hưu Đá Phong Thủy (cho các loại Đá Quý khác)

  a. Mệnh Kim

  Những người mang mệnh Kim nên chọn Tỳ Hưu Đá Quý màu trắng vì nó giúp người mệnh Kim được hoàn thiện hơn, màu vàng có thể hỗ trợ cho người mệnh Kim vì nó là màu của mệnh Thổ mà Thổ lại sinh Kim và màu xám là màu mang đến cho mệnh kim vẻ đẹp trong tính cách và tốt cho đường con cháu.

  Không nên sử dụng màu hồng và đỏ vì nó thuộc mệnh Hỏa khắc mệnh Kim.

  b. Mệnh Mộc

  Đối với mệnh Mộc, Tỳ Hưu đá Ngọc Bích nên chọn màu đen, các màu xanh như xanh lá cây, xanh da trời, xanh nước biển, xanh lam để mang lại cho người ử dụng những điều tốt lành nhất.

  Kim chế ngự Mộc nên không nên lựa chọn màu trắng hoặc bạc.

  c. Mệnh Thủy

  Tỳ Hưu đen, Tỳ Hưu trắng và Tỳ Hưu xanh nước biển là màu mà người thuộc mệnh này nên lựa chọn cho mình. Màu Trắng là màu nên ưu tiên lựa chọn đầu tiên vì nó là màu tương sinh của mệnh Thủy. Đá Quý màu xanh nước biển thường được lựa chọn nhiều hơn vì nó tươi sáng và có thể kết hợp với những món đồ khác dễ dàng.

  d. Mệnh Hỏa

  Đối với đá Ngọc Bích, màu xanh là màu có giá trị tốt nhất. Và đấy chính là màu thích hợp nhất đối với người mệnh Hỏa, xanh là màu của Mộc mà Mộc sinh Hỏa nên ắt sẽ hỗ trợ cho những người mệnh Hỏa được thuận tiện nhất trong các vấn đề. Tương tự những mệnh khác, màu thuộc mệnh cũng là màu có thể lựa chọn, màu của Hỏa gồm đỏ, tím và hồng. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn màu trắng thì mệnh Hỏa có thể chế khắc được viên đá.

  e. Mệnh Thổ

  Bài viết được biên tập lại nội dung bởi Khánh Hồ Cố vấn chuyên môn Hồn Đá Việt – Vua Ngọc Bích / Fengshui Consultant !

  Hỏa sinh Thổ, đó là quy luật của ngũ hành tương sinh nên màu thuộc mệnh Hỏa sẽ tốt cho những người mệnh Thổ như màu đỏ hoặc hồng hay tím, nó mang lại sức khỏe và tài lộc cho hành Thổ. Bên cạnh nhóm màu đỏ, bạn cũng có thể lựa chọn tỳ hưu có màu nâu vì nó chính là màu của đất, cũng sẽ phù hợp với mệnh này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tỳ Hưu Là Gì? Tỳ Hưu Có Ý Nghĩa Gì Trong Phong Thủy?
 • Ý Nghĩa Tỳ Hưu Trong Phong Thuỷ Mang Phú Quý Vào Nhà
 • Vài Hình Ảnh Về Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Hàng Khủng Tại Shop Tỳ Hưu
 • Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy
 • Tỳ Hưu Đeo Cổ Có Tác Dụng Gì?
 • Cách Chọn Tỳ Hưu Ngọc Bích Theo Mệnh Hợp Phong Thủy • Vua Ngọc Bích

  --- Bài mới hơn ---

 • Tỳ Hưu Ngọc Bích Nephrite
 • Đôi Tỳ Hưu Obsidian Đen Bày Bàn
 • Tỳ Hưu Opal Xanh Biển
 • Linh Thú Thiêng Của Giới Nhà Giàu
 • Tỳ Hưu Trang Sức
 • Note: Tỳ Hưu Ngọc Bích của Vua Ngọc Bích tạo hình cân đối, hài hòa về Âm Dương – Ngũ Hành. Là sự chuẩn mực của Phong Thủy hình thể. Phong Thủy của Đồ Trang Sức Phong Thủy !

  Trích dẫn từ: Hướng dẫn chọn Trang sức Tỳ Hưu đúng “Chuẩn Phong Thuỷ”

  3. Cách chọn Tỳ Hưu Đá Phong Thủy (cho các loại Đá Quý khác)

  a. Mệnh Kim

  Những người mang mệnh Kim nên chọn Tỳ Hưu Đá Quý màu trắng vì nó giúp người mệnh Kim được hoàn thiện hơn, màu vàng có thể hỗ trợ cho người mệnh Kim vì nó là màu của mệnh Thổ mà Thổ lại sinh Kim và màu xám là màu mang đến cho mệnh kim vẻ đẹp trong tính cách và tốt cho đường con cháu.

  Không nên sử dụng màu hồng và đỏ vì nó thuộc mệnh Hỏa khắc mệnh Kim.

  b. Mệnh Mộc

  Đối với mệnh Mộc, Tỳ Hưu đá Ngọc Bích nên chọn màu đen, các màu xanh như xanh lá cây, xanh da trời, xanh nước biển, xanh lam để mang lại cho người ử dụng những điều tốt lành nhất.

  Kim chế ngự Mộc nên không nên lựa chọn màu trắng hoặc bạc.

  c. Mệnh Thủy

  Tỳ Hưu đen, Tỳ Hưu trắng và Tỳ Hưu xanh nước biển là màu mà người thuộc mệnh này nên lựa chọn cho mình. Màu Trắng là màu nên ưu tiên lựa chọn đầu tiên vì nó là màu tương sinh của mệnh Thủy. Đá Quý màu xanh nước biển thường được lựa chọn nhiều hơn vì nó tươi sáng và có thể kết hợp với những món đồ khác dễ dàng.

  d. Mệnh Hỏa

  Đối với đá Ngọc Bích, màu xanh là màu có giá trị tốt nhất. Và đấy chính là màu thích hợp nhất đối với người mệnh Hỏa, xanh là màu của Mộc mà Mộc sinh Hỏa nên ắt sẽ hỗ trợ cho những người mệnh Hỏa được thuận tiện nhất trong các vấn đề. Tương tự những mệnh khác, màu thuộc mệnh cũng là màu có thể lựa chọn, màu của Hỏa gồm đỏ, tím và hồng. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn màu trắng thì mệnh Hỏa có thể chế khắc được viên đá.

  e. Mệnh Thổ

  Hỏa sinh Thổ, đó là quy luật của ngũ hành tương sinh nên màu thuộc mệnh Hỏa sẽ tốt cho những người mệnh Thổ như màu đỏ hoặc hồng hay tím, nó mang lại sức khỏe và tài lộc cho hành Thổ. Bên cạnh nhóm màu đỏ, bạn cũng có thể lựa chọn tỳ hưu có màu nâu vì nó chính là màu của đất, cũng sẽ phù hợp với mệnh này.

  Bài viết được biên tập lại nội dung bởi Khánh Hồ

  Cố vấn chuyên môn Hồn Đá Việt – Vua Ngọc Bích / Fengshui Consultant !

  0

  0

  votes

  Article Rating

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tỳ Hưu Mã Não Cam
 • 29+ Nhẫn Nam Tỳ Hưu,nhẫn Vàng Tỳ Hưu,nhẫn Tỳ Hưu May Mắn
 • Tìm Hiểu Về Tỳ Hưu – Linh Vật Của Sự Tài Lộc
 • Tỳ Hưu Trong Phong Thủy – Phong Thủy Huyết Long
 • Tỳ Hưu – Linh Vật Phong Thủy Chiêu Tài Lộc, Công Danh, Sức Khỏe
 • Mặt Tỳ Hưu Ngọc Bích Nephrite Bọc Vàng 10K Cp128

  --- Bài mới hơn ---

 • Mốt Chơi Vòng Tay Handmade Tỳ Hưu Vàng Cầu Tài Lộc
 • 10 Mặt Nạ Giấy Của Nhật Tốt Nhất 2022 Cho Da Dầu Mụn/ Khô
 • Đeo Nhẫn Tỳ Hưu Đúng Cách, Giúp Gặt Hái Tài Lộc
 • Tỳ Hưu Độc Ngọc Hồ Nam, Tỳ Hưu Trang Sức, Xưởng Chế Tác Tỳ Hưu Thiềm Thừ Tại Bắc Kinh
 • Tỳ Hưu Hoàng Ngọc Linh Vật Của Vua Chúa
 • Mặt Tỳ Hưu Ngọc Bích Nephrite bọc vàng 10k Cp128

  Các nhà khoa học phong thủy đã chứng minh về những công dụng to lớn của vật phẩm phong thủy đối với con người. Cũng chính vì vậy mà ngày nay những vật phẩm phong thủy càng ngày càng phổ biến với tất cả mọi người.

  Khi sử dụng những vật phẩm phong thủy, tùy loại vật phẩm bạn dùng cũng như chất liệu hoặc hình dáng nó sẽ đem lại cho bạn lợi ích khác nhau. Mặt Tỳ Hưu Ngọc Bích Nephrite bọc vàng 10k cũng là một trong số những vật phẩm phong thủy như vậy.

  Tỳ Hưu trong phong thủy:

  Tỳ Hưu chính là loài linh vật được mọi người lựa chọn nhiều nhất trong tất cả những loại vật phẩm phong thủy ngày nay. Mọi người sử dụng tỳ hưu để cầu công danh sự nghiệp, cầu tiền tài may mắn. Truyền thuyết kể rằng, Tỳ Hưu vốn là loài vật có hình hài hung dữ và rất dũng mãnh nhưng nó lại luôn đem lại điều tốt lành cho mọi người.

  Tỳ hưu không giống tất cả loài vật khác vì tỳ hưu không có hậu môn và chỉ ăn vàng bạc châu báu mà thôi.

  Vì vậy tỳ hưu chính là hiện thân của sự giàu sang, sung túc. Cũng chính vì lý do đó mà từ xưa đến nay người ta tin rằng sở hữu Tỳ Hưu bên mình sẽ giúp bản thân sớm trở nên giàu có bởi vì của cái có vào mà không có ra.

  Ngoài những tác dụng về mặt phong thủy như chiêu tài lộc, giúp đỡ về đường công danh sự nghiệp thì tỳ hưu còn có tác dụng chữa bệnh.

  Ngọc bích Nephrite:

  Từ thời xa xưa, vua chúa quan lại đã rất ưa chuộng ngọc bích nephrite và xem nó như là bảo bối. Ngọc bích nephrite được sử dụng để làm vật trang sức và rất nhiều thứ khác. Nó như là hiện thân của tầng lớp vua chúa quan lại thời xưa.

  Khi chết trong quan tài của vua chúa sẽ được để rất nhiều trang sức làm bằng ngọc bích nephrite với ước mong rằng ở kiếp sau sẽ lại giàu sang, phú quý. Trong thời Ai Cập Cổ Đại, ngọc bích nephrite được coi như là loại đá của tình yêu, mang đến sự bình an cho con người.

  Trong phong thủy, người ta cho rằng đeo các loại trang sức từ ngọc bích sẽ giúp cải thiện về mặt công việc cũng như bạn bè và tình cảm. Ngoài ra nó còn có tác dụng mang đến vận may cho người đeo và phát triển khả năng giao tiếp. Ngọc bích là biểu hiện của lòng dũng cảm và sự khiêm tốn. Người ta cho rằng loại đá này có thể truyền cho người chủ sự vững tâm và làm cho người đó thông thái hơn.

  Mặt Tỳ Hưu ngọc bích Nephrite bọc vàng 10k:

  Là một trong những vật phẩm phong thủy được ưa thích ngày nay, mặt tỳ hưu ngọc bích nephrite bọc vàng 10k đem lại rất nhiều sự may mắn và thành công cho người sử dụng. Ngoài những công dụng về phong thủy nó còn mang trong mình sự sang trọng, bọc bên ngoài tỳ hưu làm từ ngọc bích nephrite là vàng 10k, giúp cho gia chủ toát lên sự giàu sang, phú quý.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 05 Mẫu Vòng Tay Tỳ Hưu Phong Thủy Đẹp
 • 4 Con Giáp Nên Mua Vòng Trầm Hương Tỳ Hưu Vàng
 • Mê Mẩn Với 5 Mẫu Vòng Tay Tỳ Hưu Mạ Vàng Đẹp Nhất 2022
 • Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Có Tác Dụng Gì?
 • Đeo Nhẫn Tỳ Hưu Ở Ngón Tay Nào Để Mang Lại May Mắn, Tài Lộc, Tiền Bạc?
 • Hồ Lô Ngọc Bích

  --- Bài mới hơn ---

 • Gốm Sứ Phú Vinh, Bát Tràng, Hà Nội
 • Mắt Rồng Hồ Tây – Nơi Hội Tụ Vượng Khí Của Đất Trời Hà Nội
 • Báo Giá Linh Vật Tuổi Dần Bằng Đồng
 • Gia Tăng Vượng Khí Cho Gia Chủ
 • Sim Phong Thủy Là Gì? Lý Do Nên Chọn Sim Phong Thủy
 • Hồ lô phong thủy làm từ ngọc bích có tác dụng gì ?

  Pháp khí Hồ lô Ngọc Bích (Hồ lô phong thủy) là sự kết hợp của ba Hồ lô Ngọc Bích nhỏ được xâu với nhau bằng dây mang ý nghĩa đả thông năng lượng ngưng tụ Thiên – Địa – Nhân khí giúp hóa sát tăng sinh khí, tăng cường sức khỏe.

  Hình tượng quả hồ lô là biểu tượng của sức khỏe vừa ngăn ngừa, vừa hóa giải bệnh tật. Trong nhà có người mắc bệnh, ốm lâu ngày, hay mệt mỏi, bên cạnh việc chữa trị bằng y học nên treo Hồ Lô Ngọc Bích để trợ giúp người bệnh mau lành.

  Đá Ngọc Bích (tên gọi khác là Nephrite) là biểu tượng của sức khỏe. Nó có tác dụng mang đến vận may, giúp người đeo tránh được những rủi ro, các thế lực tà ma và sự nguy hiểm. Đây được xem như một loại ngọc quý. Từ thời xưa trước Công Nguyên, Đá phong thủy Ngọc Bích đã được biết đến như là loại ngọc quý rất được các tầng lớp vua chúa, quan lại xem như là bảo bối. Đá phong thủy thủy Ngọc Bích không chỉ được sử dụng để làm các hình tượng thờ phụng mà còn được dùng để trang hoàng mộ phần của các thành viên cao cấp trong hoàng tộc.

  Tác dụng của hồ lô ngọc bích:

  Nhà có trẻ nhỏ treo tại đầu giường, nôi để tịch tà, trẻ sẽ ngủ ngon giấc, không quấy khóc.

  Để đem lại bình an, tránh tai nạn, giữ gìn sức khỏe cho người lái xe, nên treo Hồ lô Ngọc Bích trên xe ô tô.

  Ý nghĩa: Hồ lô ngọc bích là biểu tượng của việc liên tục tạo ra sự an lành, sức khỏe, vượng khí và xua đuổi tà ma, chính vì vậy đây chính là vật phẩm được rất nhiều người mong muốn được trưng bày trong gia đình mình, không những giúp cho bản thân mà còn đem lại sự hòa thuận cho các thành viên trong gia đình.

  Hồ lô ngọc bích đã được thầy Tam Nguyên và các thầy trong Hiệp Hội Phong Thủy Dịch Học thế giới (phân hội tại Việt Nam) khai quang trì chú đầy đủ. Đặc biệt Miễn phí vận chuyển.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Lô Bát Tiên, Ý Nghĩa Của Hô Lô Đồng Trong Phong Thủy
 • Hồ Lô Phong Thủy – Hồ Lô Bát Tiên
 • Website Trang Sức “ Liugems” – Nơi Lưu Giữ Tinh Hoa Vật Phẩm Phong Thủy Hộ Mệnh
 • Tuổi Tỵ Hợp Với Cây Phong Thủy Gì Năm 2022
 • Săn Sim Phong Thủy Tuổi Mậu Ngọ 1978
 • Mặt Tỳ Hưu Ngọc Bích Nephrite Bọc Vàng 18K Cp278

  --- Bài mới hơn ---

 • Mặt Tỳ Hưu Cẩm Thạch Huyết Bọc Vàng 18K
 • Nhẫn Nam Tỳ Hưu Ruby Bọc Vàng Pvn38
 • Mặt Phật A Di Đà Đá Obsidian Bọc Vàng Tây 610 V576
 • Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Bọc Vàng
 • Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Bọc Vàng Có Những Nét Đẹp Gì
 • Mặt Tỳ Hưu Ngọc Bích Nephrite bọc vàng 18k CP278

  Chất liệu: ngọc bích nephrite

  bọc 1 chỉ vàng 18k

  1. Tỳ Hưu:

  Trong số các loại linh vật, Tỳ Hưu là linh vật được yêu thích và nhiều người ưa dùng nhất. Theo truyền thuyết, Tỳ Hưu là loài vật rất dũng mãnh, bề ngoài đáng sợ nhưng thật ra Tỳ Hưu luôn đem đến điều lành, điều thiện cho con người.

  Người ta nói Tỳ Hưu là biểu tượng của sự giàu sang phú quý vì bẩm sinh Tỳ Hưu là loài vật chuyên ăn vàng bạc và châu báu nhưng lại không có hậu môn. Cũng vì lẽ đó mà từ xa xưa đến nay mọi người đều ưa dùng trang sức hoặc vật phẩm phong thủy Tỳ Hưu để cầu may mắn và tiền tài cho bản thân mình. Trong sản phẩm Mặt Tỳ Hưu Ngọc Bích Nephrite bọc vàng 18k Tỳ Hưu được kết hợp với loại ngọc quý là ngọc bích nephrite.

  2. Ngọc bích nephrite:

  Người xưa cho rằng, nếu đeo Ngọc bích bên mình thì bạn sẽ có được sự may mắn về sức khỏe, hạnh phúc và cả tiền tài. Ngọc ở trong đất sâu thẳm, từ vài nghìn năm đến vài triệu năm, trong phân chất của Ngọc chứa lấy vô số khoáng chất vi lượng, hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt Tinh Thần nên gọi là Tinh Hoa.

  Người đeo Ngọc lâu ngày sẽ nhiễm khí trường của Ngọc, bản thân sẽ trở nên tươi đẹp và hạnh phúc vui vẻ hơn. Ngọc được người đeo lâu ngày, cũng cảm nhiễm nhân khí, lên nước nổi vân, đã đẹp càng thêm đẹp.

  Ngọc mang đến vẻ đẹp sang trọng, quý phái mà không thứ Đá Quý nào có được. Theo bí quyết dưỡng sắc đẹp của người xưa, trong ngọc chứa những vi chất mà khi đeo bên mình bạn sẽ có được sức khỏe và đánh lùi được sự lão hóa của bản thân.

  Ngọc bích mang lại sự thuận lợi, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong gia đình và những người xung quanh. Đẩy lùi tà khí, chướng khí xấu, tăng cường sức khỏe, mang lại may mắn và bình an.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vòng Tay Trầm Hương Chìm Nước Tỳ Hưu Bọc Vàng 18K
 • Vòng Tay Trầm Hương Chìm Lững Tỳ Hưu Bọc Vàng 18K
 • Xu Hướng Nhẫn Tỳ Hưu Bọc Vàng Tây Hiện Tại?
 • Thạch Anh Vàng Là Gì? Hợp Mệnh Gì? Công Dụng, Ý Nghĩa Phong Thủy, Cách Bảo Quản?
 • Bật Mí Tác Dụng Và Ý Nghĩa Của Mặt Đá Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100